İçinde R geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 15 harfli toplam 1174 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HİPOKRATERİFORM

İnce ve uzun olan korolla tüpünün aniden genişleyip açılarak korolla loblarının düz ve yatay bir şekil almaları.

YOZLAŞTIRABİLME

Yozlaştırabilmek işi.

EŞLEŞTİREBİLMEK

Eşleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KURUMLANABİLMEK

Kurumlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SERÇEDİLİGİLLER

Hermafrodit çiçekli ya da tek eşeyli, ovaryumları üst durumlu, ülkemizde 3 cins ve bu cinslere ait 16 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu bazen de çalımsı bitkiler.

PARÇALAYABİLMEK

Parçalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

KOLAYLAŞTIRILMA

Kolaylaştırılmak işi.

KIRKLARELİLİLİK

Kırklarelili olma durumu.

VASKÜLARİZASYON

Damarlanma, damarlaştırma.

BOŞALTILIVERMEK

Çabucak boşaltılmak.

ULAŞILABİLİRDİK

Bir soruşturu ya da görüşmede kendilerinden bilgi alınacak olan yanıtlayıcıların alanda bulunma ya da elde edilme olanağı.

SÖYÜNDÜRÜNÜLMEK

Söndürülmek.

İNTERSEKSÜALİTE

İki cinslilik.

BAĞIMLILAŞTIRMA

Bağımlılaştırmak işi.

RADYOİMMÜNESSEY

Radyoaktif olarak işaretli özel antikor ve antijen kullanılarak maddelerin aranması ve ölçülmesi için kullanılan çok hassas bir teknik.

BELİRLENİMCİLİK

Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

SÜBLİMLEŞTİRMEK

Bir cismi katı durumdan doğrudan doğruya gaz duruma dönüştürmek.

AŞIRIYÜKLENİLİM

Elektriksel bir aygıta taşıyabileceğinin üstünde akım verme.

KOOPERATİFLEŞME

Kooperatifleşmek işi.