İçinde R geçen 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "r" olan 10 harfli toplam 7787 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde r harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu r harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında r harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOÇHARMANI

Elâzığ ili, Hankendi nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TORTUMKALE

Erzurum ili, Tortum ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

AYIRABİLME

Ayırabilmek işi.

BARINILMAK

Barınma işi yapılmak.

YÜRGELEMEK

Sallamak.

BAKTERİSİT

Bakterikıran.

BIRAKIŞMAK

Savaşma, çarpışma vb. durumları karşılıklı bırakmak, ateşkes yapmak, mütareke yapmak.

ZARPINADAK

Çok çabuk, hızlı ve sert.

SIMARLAMAK

Ismarlamak. Ismarlamak, tevdi etmek, emanet etmek. Tenbih etmek.

ŞIRILLAMAH

Su az akmak.

IŞILYAPRAK

Işık etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak ışık yeğinliğine bağlı izler oluşmasına yarayan ince yaprak.

KOBAŞKIRAN

Manisa şehrinde, Akhisar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

NEARTROZİS

Psödoartrozis.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

POLİHİBRİD

Birden çok sayıda ale geni heterozigot olan organizma; birçok karakterleri bakımından değişik ana ve babalar arasında yapılan çaprazlama. bk. monohibrid, dihibrid.

SAKIZDIRIK

Çitlembik de denilen, mercimek büyüklüğünde meyveleri burukça, fıstık tadında bir çeşit sakız ağacı.

GIRGALAMAK

Büyükbaş hayvanları ağaç halkaya bağlamak: Öküzü gırgala.

BAŞBEDİRİK

Akıllı, iş bilir kimse.

DİRİLEŞMEK

Bitkin, pörsümüş veya solmuşken yeniden diri duruma gelmek.

ÇEVRİLEMEK

Çevriye uğratmak, tevil etmek.