İçinde POG geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "pog" olan, toplam 19 tane kelime bulunuyor. İçerisinde pog bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu pog ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında pog olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

CERATOPOGONİDAE, HİPOGLUKAGONEMİ

14 harfli kelimeler

HİPOGANGLİOZİS, HİPOGENİTALİZM

12 harfli kelimeler

HİPOGONADİZM

11 harfli kelimeler

HİPOGLİSEMİ, HİPOGALAKSİ, KARPOGONİUM, POGAYAPRAĞI, POGONOPHORA

10 harfli kelimeler

TİPOGRAFYA, TİPOGRAFİK, TOPOGRAFYA

9 harfli kelimeler

TİPOGRAFİ, LİPOGENEZ

7 harfli kelimeler

APOGAMİ, HİPOGEN

6 harfli kelimeler

POGROM

3 harfli kelimeler

POG

Bazı kelimelerin anlamları

POG

Gür ve uzun (bıyık).

POGONOPHORA

Sakallı solucanlar.

HİPOGLUKAGONEMİ

Kanda glukagon seviyesinin normalin altına düşmesi.

TOPOGRAFYA

(Alan kuramı) İçinde ya da aralarında ruhsal süreçlerin işlediği bölgeler ya da dizgeler.

TİPOGRAFYA

Tipografi.

HİPOGENİTALİZM

Hipogonadizm.

TİPOGRAFİK

Tipografi ile ilgili.

HİPOGANGLİOZİS

Myenterik gangliyon hücrelerinin sayıca yetersizliğiyle belirgin yapılış bozukluğu. Genellikle megakolona neden olur.

HİPOGLİSEMİ

Aşırı hâlsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa yol açan, kan şekeri düzeyinin normalden daha aşağı değerlere düşmesi durumu.

POGAYAPRAĞI

Plantago major, sinirotu.

TİPOGRAFİ

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya. Basım.

HİPOGONADİZM

Büyüme, cinsel gelişim ve ikincil cinsiyet karakterlerinin gelişiminde gerilik biçiminde görülen, anormal derecede gonadal fonksiyonların azalması sonucu meydana gelen bir durum, hipogenitalizm.

LİPOGENEZ

Lipitlerin ve yağ asitlerinin sentezi. Yağ asitlerinin biyosentezi.

KARPOGONİUM

Rhodophyta' da dişi eşey organı.

HİPOGALAKSİ

Memede süt sekresyonunun azalması.

CERATOPOGONİDAE

Diptera takımı ve Nematocera alt takımı içinde yer alan, dişileri insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen kimi virüs, protozoon ve helmintlere vektörlük eden, oldukça küçük sinekleri içeren aile. Veteriner hekimlik açısından bu ailede bulunan Culicoides cinsindeki türler önemlidir.

  -   -   -  

Anlamında POG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde POG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BASIM

Basımcılık. Bası işi, tipografi.

HİPERİNSÜLİNEMİ

Pankreas beta hücrelerinin aşırı salınım yapması sonucu hipoglisemiye neden olan kan insülin düzeyinin artması, insülinemi.

MİYASTENİ

Yangı, distrofi veya merkezi veya çevresel sinirlerde herhangi bir patolojik değişim bulunmaksızın, iskelet kaslarının geçici ve geriye dönüşümlü zayıflığı. Hipokalsemi, hipoglisemi, hipofosfotemi ve kimi bitkisel zehirlenmeler evcil hayvanlardaki miyasteni örnekleridir.

TEKESAKALI

Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki (Tragopogon porrifolius).

GLUKAGON

Pankreasın Langerhans adacığındaki alfa hücrelerinden salgılanan, yağ dokusunda lipit hidrolizi, karaciğer hücrelerinde glikojen parçalanmasını ve glikoz sentezini uyararak kandaki şeker miktarının düşmesini engelleyen 29 amino asitlik bir hormon. Karaciğerde, glikojen yıkımını ve karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz oluşumunu uyararak kan şeker düzeyini yükselten, yağ dokuda yağların yıkılması ve anti-insülin etkinliği olan, pankreasın Langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından salgılanan, hipoglisemi ve büyüme hormonu tarafından salınımı artan ve 29 amino asit içeren bir polipeptit hormon, hiperglisemik hormon.

HİPOPİTÜTARİZM

Hipofiz ön lop hormonlarının yetersiz salgılanması. Salgısı baskılanan hormona bağlı olarak hipogonadizm, hypotiroidizm veya cücelik biçimlenir.

SOYKIRIM

Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit, genosit, pogrom.

TEFARİK

Genellikle kırmızı, beyaz ve mor kumaştan dikilen, gömlek ve şalvardan oluşan, kol ağızları, paça kenarları ile şalvarın yanları işlenmiş kadın giysisi. Yüksekliği 60-100 santimetre olan, büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki (Pogostemon patchouly).

İSOLÖSİN

Kas dokusunda metabolize edilen, daima lösin ve valinle birlikte dengeli olarak alınması gereken, eksikliğinde hipoglisemiye benzer semptomlar oluşan amino asit.

ŞAVIRLAMAK

Kendinden yana çekmek amacıyla söz ve yazı ile etkilemeye çalışmak, propoganda yapmak.

KARNİTİN

B7 vitamini. Yağ asitlerini sitoplazmadan mitokondri matriksine taşıyan, aerobik kas kasılmalarında hiperemiyi, hipoglisemiyi, karaciğer yetmezliğini ve kalp rahatsızlıklarını engelleyici etkisi olan, organizmada lizin ve metiyonin amino asitlerinden sentezlenebilen, azot içeren kısa zincirli bir karboksilik asit, T vitamini, BT vitamini, termitin.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük