İçinde PİKO geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "piko" olan, toplam 11 tane kelime bulunuyor. İçerisinde piko bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu piko ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında piko olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

PİKORNAVİRÜSLER

13 harfli kelimeler

APİKOMPLEKSAN

11 harfli kelimeler

EPİKONDİLUS

10 harfli kelimeler

APİKOPLAST

9 harfli kelimeler

PİKOCULUK, EPİKORMİK

8 harfli kelimeler

EPİKOTİL

6 harfli kelimeler

PİKOCU, PİKOLO

5 harfli kelimeler

APİKO

4 harfli kelimeler

PİKO

Bazı kelimelerin anlamları

PİKO

Kimi örtülerin veya çamaşırların kenarına makineyle yapılmış olan bir süs türü.

APİKO

Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması. Derli toplu, süslü, şık. Hazır, tetik.

PİKOLO

Büyüklüğü 5 milimetreden küçük fındık içi. Normal bir flütün bir oktav tizine ayarlanmış küçük flüt.

EPİKONDİLUS

Lokma üstü, eklem lokması üzerindeki kemik çıkıntı.

PİKOCULUK

Pikocunun işi veya mesleği.

PİKOCU

Piko yapan kimse. Piko yapılmış olan yer.

EPİKORMİK

Uyuyan bir tomurcuğun büyümesi. Yangından sonra yaprakların kaybolması ile birlikte kabuk altındaki meristemlerde büyüme olayının başlaması ile yeniden yapraklanma.

APİKOMPLEKSAN

Apicomplexa alt şubesinde bulunan protozoonlar. Apicomplexa alt şubesine ait veya Apicomplexa alt şubesiyle ilişkili.

APİKOPLAST

Sporozoanların hareketli ve enfektif çekirdeğinin önünde golgi aygıtına çok yakın olarak yerleşmiş tipik bir organel. Sporozoonların hareketli ve enfektif evrelerinde merozoitler ve sporozoitler gibi çekirdeğin önünde golgi aygıtına çok yakın olarak yerleşmiş tipik bir organel.

EPİKOTİL

Apikal meristemde sonlanan, bazen bir ya da birkaç genç yaprak taşıyan, kotiledonun üzerinde genç bitki embriyosunun gövdeye benzer ekseni.

PİKORNAVİRÜSLER

İnsanlarda soğuk algınlığı ve hepatit A gibi hastalıklara sebep olan, 28-30nm çapında, tek iplikli RNA içeren ( + iplikli), küçük, kılıfsız, ikozahedral kapsidli, bir virüs familyası. Şap hastalığı virüsü gibi yapılarında yaklaşık 7-8 kb uzunlukta, pozitif anlamlı ve tek iplik RNA genomu bulunduran, zarfsız, kübik simetrili ve 20-30 nm büyüklüğünde küçük virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Picornaviridae.

  -   -   -  

Anlamında PİKO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİKO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PİCORNAVİRİDAE

Pikornavirüsler.

COCCİDİA

Apikomplexa'ların başta sindirim kanalı epitel hücreleri olmak üzere karaciğer ve diğer organlarda bulunan, omurgalı ve gelişmiş omurgasızlarda parazitlenen, Eimeriida ve Eucoccidiida olmak üzere iki takımı bulunan protozoa alt sınıfı.

AKTİN

Hücrelerde bulunan küçük küresel (G aktin) protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları ipliksi protein (F aktin). Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri; kasta aktin, tropomiyozin ve troponin ile beraber ince ipliği, miyozin ise kalın ipliği oluşturur. İnce filâmentlerin iki ucunda ipliğin bozulmasını engelleyen Çap Z ve tropomodulin denilen başlık proteinleri bulunur. Hücrelerde bulunan küçük küresel protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları, kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri. Hücrelerde bulunan küçük hücresel (G-aktin) protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları ipliksi protein (F-aktin). Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri. Apikompleksalarda hareket sistemi. Metazoaların kasları. Kas tellerinin kimyasal yapısına giren kasılma yeteneğine sahip bir kas proteini olup miyozinle beraber aktomiyozin halinde bulunur.

KİSTOZOİTLER

Diğer adı bradzoit olan, takizoitlerin aksine yavaş bir gelişim gösteren Apikomplexa'ların Toxoplasma gondii, Sarcocystis türlerinin doku kistleri içerisindeki gelişim evresi.

ROPTRİ

Apikompleksan protozoonların kutup cismi içerisine giren uzun elektron yoğun yapı.