İçinde PİŞMEK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "pişmek" olan, toplam 8 tane kelime bulunuyor. İçerisinde pişmek bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu pişmek ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında pişmek olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÇİRPİŞMEK, KİRPİŞMEK

8 harfli kelimeler

TEPİŞMEK, DEPİŞMEK, SEPİŞMEK

7 harfli kelimeler

EPİŞMEK, ÖPİŞMEK

6 harfli kelimeler

PİŞMEK

Bazı kelimelerin anlamları

PİŞMEK

Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. Meyve olgun duruma gelmek. Bunalacak kadar sıcaklık duymak. İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak, zorlukları göğüslemek. Pişik oluşmak. Bir konuyu iyice öğrenmek. Herhangi bir iş için konuşup hazırlanmak. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek.

ÖPİŞMEK

Öpüşmek.

KİRPİŞMEK

Ürpermek: Kirpiştim.

EPİŞMEK

Çocuğu sırtına almak, sırtlamak. Çocuklar birbiriyle itişmek, kakışmak.

ÇİRPİŞMEK

Sıçramak (çamur, su ve benzerleri sulu şeyler hakkında).

TEPİŞMEK

Birbirini tepmek. İtişip kakışmak.

SEPİŞMEK

Serpişmek, dağılmak. Serpilmek. Yayılmak, dağılmak, bulaşmak, sirayet etmek.

DEPİŞMEK

Tepişmek.

  -   -   -  

Anlamında PİŞMEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİŞMEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAVRIMAK

Bir işde veya daha çok o işin hile ve fesat taraflarında pişmek.

BIZLAMAK

Sıkılmak, sıkışmak, bunalmak. İşemek. Doğurmak (İnek hakkında). Ateşte pişmek (et hakkında). Bir şeyi bırakmak, terketmek.

GÜYMEK

Dayanmak, beklemek. sabretmek. Yemek fazla pişmekten hafif yanık kokmak.

DANIZMAK

Güneş ve soğuktan el, yüz kurumak, sertleşmek. Ter birdenbire soğumak. Yufka ekmeği kuru pişmek.

HAŞIRLANMAK

Suda az pişmek: Kaz haşırlanırsa rahat yolunur.

GIZARMAK

Oyun bozanhk etmek, mızıkçılık etmek: Evel öyle diyodu, şimdi de gızarıyo. Kızarmak. Kızarmak, pişmek.

HELLOLMAK

Yemek fazla pişmek.

HIRTIMAK

Yemek zor pişmek.

EYİŞ

Ateş küreği. Hamur teknesini kazımaya yarayan demir araç. Pekmez pişirilirken karıştırmakta kullanılan uzun saplı kürek. Üvendirenin ucuna takılan, çamurları silmeye yarayan yassı de-mir. Bıçkı, hızar talaşı. Pişmekte olan ekmeği çevirmeye yarayan demir araç.

HELİMLEMEK

İyice pişmek.

KAYNAMAK

Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda buhar durumuna geçerek fokurdamak. Mide ekşimek. Kırık, çatlak kemik veya metal parçalar eski durumunu almak, birbirine yapışmak. Yerden çıkmak. Mayalı bir şey kabarıp köpürmek. Çok miktarda bulunmak. Yiyecek, içecek pişmek, haşlanmak. Arada kaybolmak. Gerektiği gibi yapılamamak. Gizli bir iş çevirmek, için için hazırlanmak. Bir yerde huzursuzluk, tedirginlik olmak. Artmak, çoğalmak, yoğunlaşmak. Coşmak, heyecanlanmak. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak. Yara kapanmak, iyileşmek.

KIZARMAK

Kırmızı veya ona yakın bir renk almak. Yiyecekler tavada kızgın yağ içinde veya ateşte kırmızılaşarak pişmek. Utanç, öfke vb. duyguların etkisiyle, kanın yüze hücumu sonucu yüz kırmızı bir renk almak. Bazı sebze ve meyveler olgunlaşmaya başlamak, olgunlaşmak.

HAYASIMAK

Pişmekte olan yemeğin ateşi yavaşladığından kaynaması durarak tadı ve rengi bozulmak: Ocağı yak yemek hayasır.

TEPİŞME

Tepişmek işi.

GARSALANMAK

Yarı pişmek. Doyar gibi olmak.

PİŞME

Pişmek işi.

BIŞMAK

Biçmek. Pişmek.

BİŞMEK

Olgunlaşmak (meyve). Yanmak. Çözülmek, yoluna konmak: Aramızdaki o mesele artık bişti. Pişmek. Eski türkçe biçmek: biçmek. Eski türkçe bışmek: pişmek. Biçmek. Pişmek pişirilmek.

EVİRGEÇ

Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Saç üzerinde pişmekte olan yufkayı alt üst etmeğe yarayan kılıcı andıran tahta araç.

HÖRLEŞMEK

Yemek gereğinden çok pişmek: Bu yemek fazla hörleşmiş.