İçinde PİŞMAN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "pişman" olan, toplam 5 tane kelime bulunuyor. İçerisinde pişman bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu pişman ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında pişman olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

PİŞMANİYECİLİK

11 harfli kelimeler

PİŞMANİYECİ

9 harfli kelimeler

PİŞMANİYE, PİŞMANLIK

6 harfli kelimeler

PİŞMAN

Bazı kelimelerin anlamları

PİŞMAN

Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim.

PİŞMANLIK

Pişman olma durumu, nedamet.

PİŞMANİYE

Telleri ince ince ayrılabilen bir helva türü.

PİŞMANİYECİ

Pişmaniye yapan veya satan kimse.

PİŞMANİYECİLİK

Pişmaniyecinin işi.

  -   -   -  

Anlamında PİŞMAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİŞMAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAH

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Evet, peki, olur, öyle anlamında edat:-Kız güzel mi ?-Bah,-Bayrama gidecekmisin ?-Bah. Belki. Ne iyi, ne mutlu.

BAHALE

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

KEŞKE

Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" anlamında özlem veya pişmanlık bildiren bir söz, bari, keşki.

BEYY

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

TÖVBE

İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme.

DÖVÜNMEK

Aşırı üzüntü, çaresizlik, pişmanlık duyarak çırpınmak, kendi kendini dövmek. Çok üzülmek.

BA

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Be, ey, yahu anlamlarında ünlem: Haydi ba gidelim. Evet, tabii, şüphesiz, peki. Şimdiki zaman eki (tekil üçüncü şahıs),-yor: Baban pazardan geli ba. Bana: Bâ bak. Bey. Abla (tek başına kullanılmaz, sonu sesli harfle biten özel adın sonunda bir ek gibi söylenir): Ayşe ba haydi gidelim. Olmazlık, isteksizlik bildirir: ('a' kısa ve sonunda 'ı' varmış gibi kesilerek söylenir): Ba ! Ben burda yatmam. Bak!. Be! (bk. be). Bana. Bağ. Baryum elementinin simgesi.

ANNAH

Anlayış, bellek, zekâ. Üzüntü, pişmanlık belirtir ünlem: Annah otamafili gaçırdık. Anlayış , zekâ.

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

BAHA

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, fincan tepsisi. Şaşma bildirir ünlem. Ar. Güzellik, zariflik. Ar. Parıltı. Far. Kıymet, değer, paha.

NEDAMET

Pişmanlık.

BAAK

Boğazda deri altında olan şiş, guatr. Vücutta ve elde meydana gelen beyaz benekler. Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

AĞLAMAK

Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. Sızlanmak, yakınmak. Bir duruma üzülmek. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.

BABAKLIK

Pişmanlık.

HELALÜHOŞ

Yapılmış bir iyilikten, yardımdan söz edilirken buna pişman olunmadığını anlatmak için söylenen helalühoş olsun cümlesinde geçen bir söz.

BAAY

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

BEH

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Bir şey satın alınırken veya yaptırılırken, önceden verilen bir miktar para, pey. Korkutma ünlemi. Köpekleri çağırma ünlemi. Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp: Ben buradan gideceğim beh. Evlenirken veya nişanlanmadan önce oğlan ve kız taraflarının birbirlerine yolladıkları hediyeler. Anlaşma, söz: Bu gizin behini aldıh. Alışverişte önceden verilen para, pey. Depozito; beh vermek.

YERİNMEK

Acınmak. Pişman olmak.

BAKALE

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

NADİM

Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman.