İçinde PERT geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "pert" olan, toplam 47 tane kelime bulunuyor. İçerisinde pert bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu pert ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında pert olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PSÖDOHİPERTROFİK, RADAPPERTİZASYON

15 harfli kelimeler

HİPERTRİŞİYAZİS, PSÖDOHİPERTROFİ

14 harfli kelimeler

HEMİHİPERTROFİ, HİPERTİROİDİZM, VAZOHİPERTONİK

13 harfli kelimeler

HİPERTANSİYON, HİPERTRİKOZİS, SÜPERTANSİYON

12 harfli kelimeler

SAHLANPERTİK

11 harfli kelimeler

GELİNPERTEK, HİPERTROFİK, PERPERTİKAN

10 harfli kelimeler

REPERTUVAR, HİPERTERMİ, HİPERTONİK, HİPERTROFİ, PERTELEMEK, REPERTORİO, TEPERTEKLE

9 harfli kelimeler

EKSPERTİZ, PERTAVSIZ, ÜRPERTİLİ, ÜRPERTMEK, DEPERTMEK, HİPERTROF, KEPERTMEK, KİPERTMEK, PERTİKMEK, PERTLEMEK, TEPERTMEK

8 harfli kelimeler

ÜRPERTME, APERTURA, HERPERTİ, KEPERTME, ÖPERTMEK, PERTUALA, PESPERTE

7 harfli kelimeler

ÜRPERTİ, APERTÜR, PERTLEK

6 harfli kelimeler

PERTEK, PERTAV, PERTEV, PERTİK

4 harfli kelimeler

PERT

Bazı kelimelerin anlamları

PERT

Değersizleşme, zarar.

PSÖDOHİPERTROFİ

Yalancı hipertrofi.

HİPERTANSİYON

Normalden yüksek olan atardamar basıncı, yüksek kan basıncı.

GELİNPERTEK

Bingöl şehrinde, Yedisu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

REPERTUVAR

Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi. Bir oyuncunun ezberlediği ve oynadığı rollerin listesi. Birikim. Dağarcık.

VAZOHİPERTONİK

Kan damarları gerginliğinin artması.

HEMİHİPERTROFİ

Vücudun bir yarısının doğuştan aşırı gelişmesi.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

SÜPERTANSİYON

Aşırı tansiyon yüksekliği.

HİPERTİROİDİZM

Tiroit bezinin aşırı çalışmasına bağlı olarak kanda tiroit hormon düzeylerinin artışı ve klinik olarak tiroit hormonlarının artışıyla ilgili belirtilerin görülmesi.

HİPERTRİŞİYAZİS

Aşırı kıllılık.

SAHLANPERTİK

Saklambaç oyunu.

HİPERTROFİK

Hipertrofiye ait, hipertrofiyle belirgin veya hipertrofiden etkilenmiş olan.

PERPERTİKAN

Semizotu.

RADAPPERTİZASYON

Gıdada bulunan mikroorganizmaların çok azını yaşayabilir durumda kılan ve tamamen yok etmek için gerekli olan dozun gıdaya uygulandığı ışınlama yöntemi.

HİPERTRİKOZİS

Aşırı kıllılık.

  -   -   -  

Anlamında PERT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PERT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GEÇİTYAKA

Tunceli ilinde, Pertek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DERMATOSEL

Deri ve deri altı dokuların hipertrofisi sonucu derinin bu gevşek kıvrımlar arasında sarkık görünümüyle belirgin bozukluk.

ÜRPERTME

Ürpertmek işi.

ÜRPERTMEK

Ürperti vermek.

GLİOZİS

Beyin veya omurilikte herhangi travmatik, toksik, viral veya iskemik nedenlerle meydana gelmiş hasar bölgesinde, miyelini ortadan kaldırmak üzere nöroglia hücrelerinin hipertrofisi, hiperplazisi veya her ikisiyle belirgin odaklar hâlinde veya yaygın olarak görülebilen özgün olmayan hücresel reaksiyon.

HİPERKERATOZİS

Boynuzsu tabakanın kısmen veya tamamen kalınlaşması veya bu histolojik bulguyla belirgin hastalık. Hiperkeratoziste hücreler çekirdeklerini kaybetmişlerse buna hiperkeratotik veya ortokeratotoik hiperkeratozis, hücre çekirdekleri kaybolmamışsa buna da parakeratotik hiperkeratozis veya parkeratozis denir. Gözde korneanın hipertrofisi.

AKROPAKİ

Hipertrofik osteopati.

ASİTES

Karna su dolması, karında sıvı toplanması durumu. Karın boşluğunda seröz, berrak ve açık renkte, transudat veya modifiye transuadat niteliğinde sıvı toplanması. Portal hipertansiyon, karaciğer sirozu, kalp yetmezliği, karın zarı sıvısının emiliminin azalması, engellenmesi veya fazla miktarda salgılanması sonucu biçimlenir, hidroperitoneum, hidrops asites, Halk dilinde yağ üzülü.

HİPERGLİSERİDEMİ

Kanda aşırı gliseridler, genellikle trigliseridlerin olması. Hipertrigliseridemi.

YARASA

Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio).

FEHME

Korku, ürperti.

APARTIMAN

(Fransızca kökenli appertement) apartman. Apartman.

DORUTAY

Tunceli şehrinde, Pertek ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Van şehri, Dorutay bucağına bağlı bir yer.

DAĞARCIK

Meşin torba. Bir müzik topluluğunun veya sanatçının hazırlamış olduğu parçalar, repertuvar. Bellek.

BÜYÜTEÇ

Cisimleri büyüterek gösteren alet, pertavsız.

ÇAKIRBAHÇE

Tunceli kenti, Pertek belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

DEMİRSABAN

Tunceli kenti, Pertek belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ALDOSTERONİZM

Aşırı aldosteron salınımı sonucunda oluşan kan basıncının yükselmesi, idrarla aşırı potasyum yitirilmesi, kaslarda güçsüzlük ve hipertansiyonla belirgin, birincil ve ikincil olarak iki biçimi bulunan bir hastalık, hiperaldosteronizm, Conn sendromu.

DEHRE

Bir çeşit budama bıçağı, tahra. Bir çeşit balta, et satırı, nacak. Tarla. Satır (araç). Odun kesmek için kullanılan uç kısmı kıvrık demir araç. (Pertek Tunceli).

BİRİKİM

Birikme, bir yerde toplanıp yığılma. Biriktirilen mal ya da para. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük