İçinde PER geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "per" olan, toplam 921 tane kelime bulunuyor. İçerisinde per bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu per ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında per olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MİLLİYETPERVERLİK, HİPERPİGMENTASYON, PERİKARDİYOSENTEZ, PLÖROPERİKARDİTİS, PNÖMOPERİKARDİYUM, PNÖMOPİYOPERİKART, SÜPERFOLİKÜLASYON

16 harfli kelimeler

CUMHURİYETPERVER, EKSPERİMANTALİZM, HAMİYETPERVERLİK, KOOPERATİFLEŞMEK, MENFAATPERESTLİK, MİSAFİRPERVERLİK, SÜPERMARKETÇİLİK, EKSPERİMANTALİST, EKSTRAPERİTONEAL, ENDOPERİKARDİTİS, EPERİTROZOONAZİS, FOTOPERİYODİKLİK, HEMOPERİKARDİYUM, HİPEREKSTENSİYON, HİPERFOSFATASEMİ, HİPERGLİSERİDEMİ, HİPERGLOBULİNEMİ, HİPERGLOBÜLİNEMİ, HİPERGUANİDİNEMİ, HİPERHİDRATASYON, HİPERKALSİTONEMİ, HİPERKATABOLİZMA, HİPERKORTİKALİZM, HİPERKORTİZOLİZM, HİPERLAKTASİDEMİ, HİPERMETABOLİZMA, HİPERÖSTROJENİZM, HİPERPARAZİTİZİM, HİPERSENSİBİLİTE, HİPERVENTİLASYON, Devamını Oku »»

15 harfli kelimeler

ANTİEMPERYALİST, ANTİEMPERYALİZM, KOOPERATİFÇİLİK, KOOPERATİFLEŞME, PERÇİNLEŞTİRMEK, ANTİPERİSTALTİK, ENDOPERİTONİTİS, HİDROPERİKARDİT, HİDROPERİTONEUM, HİPERADRENALİZM, HİPERALBÜMİNEMİ, HİPERARJİNİNEMİ, HİPERİNSÜLİNEMİ, HİPERKAROTENEMİ, HİPERMETAMORFOZ, HİPEROZMOLALİTE, HİPERÖSTROJENİK, HİPERPARAZİTİZM, HİPERPROTEİNEMİ, HİPERSALİVASYON, HİPERSEKSÜALİTE, HİPERSEMENTOZİS, HİPERSEROTONEMİ, HİPERTRİŞİYAZİS, İNTRAPERİTONEAL, PAKİPERİTONİTİS, PERÇİNLEYEBİLME, PERDELEYEBİLMEK, PERİENSEFALİTİS, PERİFOLİKÜLİTİS, Devamını Oku »»

14 harfli kelimeler

HAYALPERESTLİK, HÜRRİYETPERVER, MİLLİYETPERVER, OPERATÖRLEŞMEK, PERAKENDECİLİK, PERÇİNLEŞTİRME, VATANPERVERLİK, FOTOPERİYODİZM, HEMATOPERİKART, HEMİHİPERTROFİ, HEMOPERİTONEUM, HİPERAKANTOZİS, HİPERALBÜMİNOZ, HİPERAMİLAZEMİ, HİPERFERRİSEMİ, HİPERFLEKSİYON, HİPERFONKSİYON, HİPERFOSFATEMİ, HİPERFOSFATÜRİ, HİPERFOSFOREMİ, HİPERGLİSİNEMİ, HİPERHİDRASYON, HİPERKALSİNEMİ, HİPERKERATOZİS, HİPERKOAGULEMİ, HİPERKORTİSİZM, HİPERMAGNEZEMİ, HİPERMETROPLUK, HİPERPARAZİTİK, HİPERPEPSİNEMİ, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

ATEŞPERESTLİK, HAMİYETPERVER, HİPERTANSİYON, MENFAATPEREST, MENFAATPERVER, MİSAFİRPERVER, OPERATÖRLEŞME, SÜPERMARKETÇİ, TERAKKİPERVER, EPERYTHROZOON, GİMNOSPERMLER, HARMANPERGELİ, HEMOPERFÜZYON, HİDROPERİKART, HİPERAKTİVİTE, HİPERAMMONEMİ, HİPERAMMONÜRİ, HİPERAPOLİZİS, HİPERBOLOİDAL, HİPERFÖTASYON, HİPERHİDROZİS, HİPERİMMÜNİTE, HİPERKALSİÜRİ, HİPERKUPRİÜRİ, HİPERLİPİDEMİ, HİPERMOTİLİTE, HİPEROKSALÜRİ, HİPERPOTASEMİ, HİPERRENİNEMİ, HİPERSENSİTİF, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

BAŞEKSPERLİK, CİVANPERÇEMİ, HAKPERESTLİK, KOOPERATİFÇİ, MACERAPEREST, PERÇİNLENMEK, PERÇİNLEŞMEK, PERDAHLANMAK, PERİPATETİZM, PUTPERESTLİK, SPERMASIZLIK, SPERMATOZOİT, ŞEHVETPEREST, ANTİPERİODİK, ANTİPERSONEL, APERİSTALZİS, ASTENOSPERMİ, DORPERKOYUNU, GYMNOSPERMAE, HEMATOSPERMİ, HEMOPERİKART, HİPERAMONEMİ, HİPERAZOTEMİ, HİPERAZOTÜRİ, HİPERENDEMİK, HİPERESTETİK, HİPERFERREMİ, HİPERGLİSEMİ, HİPERİDROZİS, HİPERKALSEMİ, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

EMPERYALİST, EMPERYALİZM, ESPERANTOCU, HAYALPEREST, HAYIRPERVER, HİPERBOLOİT, HİPERMETROP, OPERATÖRLÜK, PERAKENDECİ, PERÇİNLEMEK, PERÇİNLENİŞ, PERÇİNLENME, PERÇİNLEŞME, PERÇİNLEYİŞ, PERDAHÇILIK, PERDAHLAMAK, PERDAHLANMA, PERDELENMEK, PERDESİZLİK, PERMANGANAT, PERONOSPORA, PERVASIZLIK, SİPERİSAİKA, SİPERLENMEK, SÜPERMARKET, ŞEKİLPEREST, ŞİKEMPERVER, VATANPERVER, ANOPERKULAT, DEPEREMEDEN, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AMPERMETRE, AMPERÖLÇER, ATEŞPEREST, EMPERMEABL, HİPERBOLİK, İSPERMEÇET, KOOPERATİF, MİKROAMPER, OPERAKOMİK, PERÇİNLEME, PERDAHLAMA, PERDECİLİK, PERDELEMEK, PERDELENME, PERFORMANS, PERİŞANLIK, PERSPEKTİF, PERVANESİZ, PERVASIZCA, RENÇPERLİK, REPERTUVAR, SİPERLENME, SULHPERVER, PERİBACASI, DEMİRPERDE, AMPERSARIM, AZOOSPERMİ, BEYAZPERDE, ÇEPERLEMEK, DROPERİDOL, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BAŞEKSPER, EKSPERLİK, EKSPERTİZ, ESPERANTO, GÜTAPERKA, HAKPEREST, KETENPERE, KİLOAMPER, OPERASYON, OPERATRİS, PERAKENDE, PERÇİNSİZ, PERDAHSIZ, PERDELEME, PERHİZSİZ, PERİDOTİT, PERİTONİT, PERİYODİK, PERKÜSYON, PERMANANT, PERTAVSIZ, PERVANECİ, PERVANELİ, PUTPEREST, ÜRPERTİLİ, ÜRPERTMEK, VOLTAMPER, AMPERSAAT, CANPERVER, DAMPERSİZ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

APERİTİF, DAMPERLİ, HİPERBOL, OPERATÖR, OPERETÇİ, PERÇEMLİ, PERÇİNLİ, PERDAHÇI, PERDAHLI, PERDEDAR, PERDELİK, PERDESİZ, PEREMECİ, PERESTİŞ, PERFORAJ, PERFORJE, PERHİZLİ, PERİKART, PERİSKOP, PERLİTLİ, PERMİYEN, PEROKSİT, PERSONEL, PERŞEMBE, PERVASIZ, SİPERLİK, SUPERİSİ, ÜRPERMEK, ÜRPERTME, APERİENT, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ALPEREN, BİPERVA, ÇEPERLİ, OPERACI, PERDECİ, PERDELİ, PERENDE, PERGOLA, PERİCİK, PERİDOT, PERİŞAN, PERİTON, PERİYOT, PERMEÇE, PERSENK, PERUKAR, PERVANE, PERVARİ, RENÇPER, SİPERLİ, ÜRPERİŞ, ÜRPERME, ÜRPERTİ, APERTÜR, CEPERİZ, ÇEMPERİ, ÇEPERİZ, DEPEREK, DEPEREM, EPERMEK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

DAMPER, EKSPER, ESPERİ, OPERET, PERÇEM, PERÇİN, PERDAH, PEREME, PERESE, PERGEL, PERHİZ, PERİLİ, PERLİT, PERLON, PERTEK, PERULU, PERVAZ, PERVİN, SPERMA, ŞEŞPER, AMPERE, APEREA, AYPERİ, ÇEMPER, DEPERİ, ELÖPER, JASPER, KAPERE, KOMPER, KÖYPER, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AMPER, ÇEPER, OPERA, PERDE, PEREN, PERKİ, PERMA, PERMİ, PERON, PERUK, PERVA, SİPER, SPERM, SÜPER, CEPER, ÇİPER, ÇÖPER, GÖPER, HEPER, HİPER, KEPER, KİPER, KOPER, KÖPER, KÜPER, PERDİ, PEREK, PERİÇ, PERİK, PERİM, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

EPER, PERİ, PERT, PERE, PERK, PERM, PERU

3 harfli kelimeler

PER

Bazı kelimelerin anlamları

PER

Bozulmaya başlayan sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük, küf. Dişlerde, dilde hastalık, açlık nedeniyle olan sarı tortu, pas. Çark, değirmen ve vapurun pervanesi. Değirmen çarkının kepçeleri. Davarların sağıldığı yer, ağıl. Zar, ince tabaka. Sulu yiyeceklerin üstünde oluşan ince zar. Diş kökü. Dokumacılıkta, dokunan bezin selmi denilen direğe bir kez sarılması. Ark suyunu tarlaya çevirerek yapılan sulama işlemi. Küçük çivi, ayakkabı çivisi. Değirmen çarkının iç bölümünü oluşturan parçalar. Pervane. Kuş kanadı. Değerli ev araçları. Koyun ağılı. Kapıların iç tarafındaki ağaç sürgünün hareketsiz kalmasını sağlayan ağaç parçaları. (Çarıksaray Şarkikaraağaç Isparta). Su değirmeni çarkındaki ağaç parmaklar. (Köprü Şarkikaraağaç Isparta). Protein etkinlik derecesi.

HAMİYETPERVERLİK

Hamiyet sahibi olma.

KOOPERATİFLEŞMEK

Belli bir amaç için kooperatif çatısı altında bir araya gelmek. Kooperatiflerde örgütlenmek.

CUMHURİYETPERVER

Cumhuriyetçi.

MENFAATPERESTLİK

Çıkarcılık.

PERİKARDİYOSENTEZ

Genellikle kalp kesesinde sıvı toplanıp toplanmadığını anlamak için kalp kesesine yapılan punksiyon, perikardiyal punksiyon.

MİLLİYETPERVERLİK

Milliyetperver olma durumu, ulusseverlik.

MİSAFİRPERVERLİK

Konukseverlik.

PLÖROPERİKARDİTİS

Göğüs ve kalp zarının bir arada yangısı.

HİPERPİGMENTASYON

Aşırı pigmentasyon.

EKSPERİMANTALİST

Deneyselci.

SÜPERMARKETÇİLİK

Süpermarketçinin işi veya mesleği.

PNÖMOPİYOPERİKART

Perikartta hava veya gaz ve irin bulunması.

PNÖMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içinde hava veya gaz bulunması hâli. Kaburga kırıklarında, kırılan kaburga ucunun kalp kesesine batması ve sığırlardaki travmatik perikarditis olgularında börkenekten gelen gazlarla oluşur.

EKSPERİMANTALİZM

Deneyselcilik.

SÜPERFOLİKÜLASYON

Dışarıdan gonagotropik hormon uygulamasıyla çok sayıda folikülün gelişmesinin uyarılması.

  -   -   -  

Anlamında PER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKAĞIZ

Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris).

APRESİZ

Apresi yapılmamış, perdahlanmamış veya cilalanmamış.

APRELİ

Apresi yapılmış, perdahlanmış veya cilalanmış.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

APRE

Kumaş ya da derinin cilalanması, perdahlanması. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde.

AÇKISIZ

Açkı yapılmamış, perdahlanmamış, perdahsız.

AÇKILANMAK

Açkı yapılmak, perdahlanmak.

AÇKICI

Açkı yapan kimse, perdahçı. Anahtarcı.

AMELİYAT

Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi, cerrahi müdahale, operasyon. İşler, faaliyetler.

AKLANMAK

Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

AÇKILATMAK

Açkı işi yaptırmak, perdahlatmak.

AÇKILI

Açkı yapılmış, perdahlanmış, perdahlı.

ANTİEMPERYALİST

Emperyalizme karşı olan.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

APRELEMEK

Kumaş veya deriyi cilalamak, perdahlamak.

ANTİEMPERYALİZM

Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.