İçinde OF geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "of" olan, toplam 841 tane kelime bulunuyor. İçerisinde of bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu of ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında of olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PROFESYONELLEŞMEK, BAKTERİYOKLOROFİL, FOTOFOSFORİLASYON, SPEKTROFLOROMETRE

16 harfli kelimeler

PROFESYONELLEŞME, ELEKTROFOTOMETRE, FOSFOFRUKTOKİNAZ, GASTROÖZOFAGİTİS, İHTİYOFİTRİYOZİS, İMMÜNOFLÜORESANS, KLOROFENİLALANİN, KONDRODİSTROFİYA, KRONOFARMAKOLOJİ, NÖROFİBROMATOZİS, PSİKOFARMAKOLOJİ, PSÖDOHİPERTROFİK, RADYOFARMAKOLOJİ, SALPİNGOOFORİTİS, SPEKTROFOTOMETRE

15 harfli kelimeler

MOLOTOFKOKTEYLİ, ADENOMİYOFİBROM, DERMATOFİBROZİS, EPİDERMOFİTOZİS, FOTOFABRİKASYON, GLOSSOFARİNGEUS, İHTİYOFİTİRİYOZ, İMMÜNOFLÜORESAN, KRANYOFARİNGİOM, MİKROFİLAMANLAR, MİKROFİLAMENTUM, NÖROFARMAKOLOJİ, NÖROFİBROSARKOM, ÖKSÜZLERSOFRASI, ÖZOFAGOSTOMOZİS, PROFİBRİNOLİZİN, PSÖDOHİPERTROFİ, RADYOFARMASOTİK, RETROFARENGİTİS, RETROFARENGİYAL, SOFULARÇİFTLİĞİ, STEPHANOFİLARİA, TETRAHİDROFOLAT, TOFİPERHİDROZİS, ZOOMASTİGOFOREN

14 harfli kelimeler

PROFESYONELLİK, RADYOFİZYOLOJİ, ANJİYOHEMOFİLİ, BİYOFARMASÖTİK, BLEFAROFİMOZİS, DERMATOFİTOZİS, DİNOFLAGELLATA, DİNOFLAGELLİDA, FİTOPLANKTOFAJ, GALAKTOFORİTİS, GASTEROFİLOZİS, HEMİHİPERTROFİ, HEMOFLAGELLATA, İMMÜNOFLORESAN, KEMOHETEROTROF, KEMOPROFİLAKSİ, KONDRODİSTROFİ, LARENGOFARENKS, LATEROFLEKSİYO, LİPOFUSKİNOZİS, LİYOFİLİZASYON, MENEKŞESOFULAR, MİKROGAMETOFİT, MİYELOFİBROZİS, MİYOFİBROBLAST, MİYOFİLAMANLAR, NAZOFARENGİTİS, NAZOFARENGİYAL, NÖROFİLAMANLAR, ODONTODİSTROFİ, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

FİLOZOFLAŞMAK, ALAPLISOFULAR, BAKTOFÜGASYON, BLEFAROFTALMİ, DANOFLOKSASİN, DERMATOFİBROM, DİNOFLAGELLAT, DORSOFLEKSİYO, DURMUŞSOFULAR, ELAOFORİYAZİS, ENDOFTALMİTİS, ENROFLOKSASİN, FOTOFLOROSKOP, FRUKTOFURANOZ, GONADOTROFİZM, HEMİKRİPTOFİT, HEMOFAGOSİTOZ, HETEROFAGOZOM, HETEROFİYOZİS, HİPOFİZEKTOMİ, HİPOFOSFATEMİ, HİPOFOSFATÜRİ, İNTROFAKSLAMA, KARPOSPOROFİT, KEMOPROFLAKSİ, KORTİKOTROFİN, MAKROSPOROFİL, MAKROSPOROFOR, MEGAGAMETOFİT, MEGALOFTALMUS, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

FİLOZOFLAŞMA, OFTALMOLOJİK, ADENOHİPOFİZ, AGAMOFİLARİA, ANJİYOFİBROM, ANTROPOFAJİK, ASETAMİNOFEN, BAKTERİYOFAJ, BAZOFİLOPENİ, DERMATOFİLOZ, ELASTOFİBROM, ELEKTROFOREZ, ENOFTALMİTİS, EOZİNOFİLÜRİ, GALAKTOFORUS, GRİSEOFULVİN, HACIOFLAZLAR, HEPATOFLAVİN, İZOTAKOFOREZ, KATASTROFİZM, KLOSTROFOBİK, LUMİNOFLAVİN, MAKROFİLARYA, MAKROFİTOFAJ, MAKROFTALMUS, MALLOFAGOZİS, MASTİGOFORAN, MASTİGOFORÖZ, MEGAÖZOFAGUS, MEGASPOROFİL, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

HETEROTROFİ, KLOSTROFOBİ, OFTALMOLOJİ, OFTALMOSKOP, POFURDATMAK, PROFESÖRLÜK, PROFESYONEL, SOFTALAŞMAK, STEREOFONİK, APOFERRİTİN, ARİSTOFANİK, EKOFEMİNİZM, EKSTREMOFİL, EKZOFTALMİK, EKZOFTALMUS, ELAOFOROZİS, ENDOFTALMİT, EOZİNOFİLİK, EPİSTROFEUS, FEYLESOFLUK, HEMATOFAJOZ, HEMOFİLİYAK, HİDROFORMİK, HİPERTROFİK, HİPOFARENKS, HİPOFERREMİ, İHTİYOFAGUS, İHTİYOFAUNA, İHTİYOFONUS, İYONTOFOREZ, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ASTROFİZİK, BİBLİYOFİL, ELEKTROFİL, ELEKTROFON, FİLOZOFLUK, GERMANOFİL, HETEROTROF, JEOFİZİKÇİ, KROMATOFOR, MİKROFONCU, MİKROFONİK, OFTALMOLOG, POFURDAMAK, POFURDATMA, PROFİTEROL, RADYOFİZİK, RADYOFONİK, SOFTALAŞMA, STEREOFONİ, ABİYOTROFİ, AMİNOFİLİN, ANOFTALMUS, ASİDOFİLİK, BİYOFİTLER, BUPROFEZİN, DERMATOFİT, DİKLOROFEN, EKZOFTALMİ, EMBRİYOFOR, ENDOFTALMİ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BİYOFİZİK, FİLOZOFÇA, FİLOZOFİK, FOTOFİNİŞ, HİDROFOBİ, KATAKOFTİ, KLOROFORM, KOFLAŞMAK, KSENOFOBİ, MİKROFİLM, MOSKOFLUK, POFURDAMA, RADYOFONİ, RADYOFOTO, SOFİSTİKE, SOFİSTLİK, ŞİZOFRENİ, AEROFİLİK, AKAROFOBİ, AMFOFİLİK, AMFOFİLÖZ, ANEMOFİLİ, ANOFTALMİ, ARGİROFİL, AYDINSOFU, BAZOFİLİK, BAZOFİLUS, BİLANOFOS, DİSTROFİK, DROZOFİLA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ANGLOFİL, APOSTROF, BAZOFOBİ, FEYLESOF, GRAMOFON, HEMOFİLİ, HİDROFİL, HİDROFOR, HİGROFİL, JEOFİZİK, KAKOFONİ, KLOROFİL, KOFLAŞMA, KSİLOFON, MİKROFON, OTOTROFİ, PROFESÖR, SAPROFİT, SOFİSTİK, SOFRALIK, SOFTALIK, ŞİZOFREN, ŞOFÖRLÜK, TERMOFOR, AEROFAJİ, APOFİZİS, ASİDOFİL, AZUROFİL, BAKLOFEN, BAZOFİLİ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BAZOFİL, EŞOFMAN, EZOFORİ, FİLOZOF, HEMOFİL, KOFALIK, KOLOFAN, OFLAMAK, OFSETÇİ, OTOTROF, SELOFAN, SOFRACI, SOFTACA, SOFULUK, ALİSOFU, AMFOFİL, ANTOFOR, BİYOFAJ, COFCOFU, EDATOFİ, EKTOFAJ, ENDOFAJ, FİLOFAJ, FİTOFAG, FİTOFAJ, FOTOFİL, FOTOFOB, FOTOFOR, GIRANOF, GİNOFOR, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ANOFEL, GOFRET, KOFANA, KOFÇAZ, KOFLUK, MOSKOF, OFLAMA, OFSAYT, PROFİL, SOFİST, SOFİZM, SOFUCA, ŞOFBEN, AFOFCU, AMOFTA, APOFİZ, ATROFİ, BEDOFA, COFCOF, HOFMAK, KARDOF, KARTOF, KOFANO, KOFLAK, KOFLAN, KOFNEK, KOFTUR, KOLOFİ, MANGOF, OFİYET, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

KOFRA, KOFUL, OFLAZ, OFRİS, OFSET, POSOF, SOFRA, SOFTA, ŞOFÖR, BUHOF, GIGOF, GOFAR, GOFİK, GOFLİ, GOFOZ, GOFUR, GOGOF, GOLOF, GUGOF, GULOF, KIKOF, KOFAK, KOFAN, KOFER, KOFİK, KOFİR, KOFOS, KOFOZ, KOFTİ, KOFUR, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

KOFA, OFİS, SOFA, SOFU, ABOF, AGOF, COFU, ÇOFA, GOFA, KOFE, KOFİ, KOFO, KOFU, OFAK, OFAT, OFOT, OFRA, OFSA, OFUK, OFUN, SOFI, SOFİ, TOFU, YOFU

3 harfli kelimeler

KOF, POF, SOF, COF, NOF, TOF

2 harfli kelimeler

OF

Bazı kelimelerin anlamları

OF

Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz. Trabzon iline bağlı ilçelerden biri.

BAKTERİYOKLOROFİL

Bazı bakterilerde bulunan ve ışığı absorblayan pigment. Pembe veya yeşil fotosentetik bakterilerde başlıca ışık tutucu olarak görev yapan bir çeşit klorofil.

KLOROFENİLALANİN

Merkezi sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç.

İMMÜNOFLÜORESANS

Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, flüoresan boyalar ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek flüoresan ışıkta inceleme tekniği.

FOSFOFRUKTOKİNAZ

Glikoliziste fruktoz 6-fosfatı fruktoz 1, 6-difosfata çeviren enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri.

KONDRODİSTROFİYA

Kıkırdağın normal dışı gelişimiyle belirgin bozukluk, kondrodistrofi.

NÖROFİBROMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle deri sinirleri üzerinde çok sayıda nörofibrom oluşmasıyla belirgin, kalıtsal nitelik gösteren hastalık, von Recklinghausen hastalığı.

PROFESYONELLEŞMEK

Profesyonel duruma gelmek.

FOTOFOSFORİLASYON

Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP teşekkülü. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP'nin oluşumu, fotosentetik fosforilasyon. Fotosentez esnasında kloroplastlarda ışık enerjisi kullanılarak ADP'nin ATP'ye dönüştürülmesi.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

ELEKTROFOTOMETRE

Kolorimetrik analizler için fotoelektrik bir sensörle donatılmış alet.

İHTİYOFİTRİYOZİS

Beyaz leke hastalığı.

GASTROÖZOFAGİTİS

Mide ve yemek borusu yangısı.

PSİKOFARMAKOLOJİ

İlaçlarla psişik değişiklikler arasındaki ilişkiyi inceleyen farmakoloji dalı.

PROFESYONELLEŞME

Profesyonelleşmek işi.

SPEKTROFLOROMETRE

Floresans ışınını ayırmak ve izole etmek için bir monokromatörü bulunan bir cihaz. Bazı cihazlarda uyarma ışınının dalga boyunu kontrol etmek için ikinci bir monokromatör de bulunur.

  -   -   -  

Anlamında OF bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OF geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEKAN

Üniversitelerde bir fakültenin yönetiminden sorumlu profesör.

ATOM

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

ÇEŞNİCİ

Saraylarda ve büyük konaklarda yemek ve sofra işlerini yöneten kimse. Tütün veya içkilerin tat ve niteliğini belirleyen kimse. Sikkelerin ayarını düzenleyen kimse.

BİLGİCİLİK

Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm. Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılmış olan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

BİBERİYE

Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde çok yetişen, güzel kokulu yapraklarını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli, çok yıllık bir bitki (Rosmarinus officinalis).

ÇÖVEN

Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis). Çevgen.

ÇÜRÜKÇÜL

Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit.

ANÜS

Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, makat, şerç, büzük, göt, sofra.

ALMA

Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer.

AMATÖR

Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. Beceriksiz. Acemi.

DIŞBESLENEN

Besinini organik maddelerden sağlayan, heterotrof.

BÖLME

Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim. Cins kavramlarını tür, alt tür kavramlarına ayırma işi. Büyük bir yeri, alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde. Kalın ağaç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrılan tomruk. Gemilerin içinde, su baskını, yangın vb. durumlarda, ara kapılar kapandığında arızanın veya hasarın yayılmasını önlemek için kullanılan birbirlerinden ayrılmış yerler. Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer. Dört işlemden biri, taksim.

BİLGİCİ

Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.), sofist.

ARİSTOTELESÇİLİK

Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm. Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

BESNİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak kurutmalık olarak üretilen, sofralık olarak da tüketilen, ince kabuklu, beyaz renkli bir tür üzüm. Adıyaman iline bağlı ilçelerden biri.

ALMANSEVER

Alman yanlısı, Alman dostu, Germanofil.

BAKTERİ

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.