İçinde OD geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "od" olan, toplam 942 tane kelime bulunuyor. İçerisinde od bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu od ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında od olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

BROMODEOKSİÜRİDİN

16 harfli kelimeler

BENZODİAZEPİNLER, BRONKODİLATASYON, ERİTRODERMATİTİS, FOTOPERİYODİKLİK, GASTRODİSKİYOZİS, GASTRODUODENİTİS, GONİYODİSGENEZİS, HİDRODİNAMOMETRE, HODGKİNHÜCRELERİ, KONDRODİSTROFİYA, MODERNLEŞEBİLMEK, PİLORODUODENİTİS, RADYODİYAGNOSTİK

15 harfli kelimeler

MODERNLEŞTİRMEK, AKARODERMATİTİS, ANAPLAZMODASTAT, ANDROMETODOKSİN, BENZODİOKSANLAR, GASTRODİSCOİDES, HODKİNHASTALIĞI, İMMÜNOMODÜLATÖR, KODALLIÇİFTLİĞİ, LABİRENTODONLAR, LAKTODANSİMETRE, LÖKODİYAPEDEZİS, MEZODERMİZASYON, MİKRODİSEKSİYON, MODERNLEŞEBİLME, OESOPHAGODONTUS, PSÖDOOLİGODONTİ, PSÖDOPOLİODONTİ, RADYODERMATİTİS

14 harfli kelimeler

ELEKTRODİNAMİK, ELEKTRODİYALİZ, FARMAKODİNAMİK, MODERNLEŞTİRME, ABASSÖĞODENEME, AFRODİZİOMANYA, AKRODERMATİTİS, ERİTRODEKSTRİN, FOSFODİESTERAZ, FOTODERMATİTİS, FOTOPERİYODİZM, HERMAFRODİSMUS, HERMAFRODİTİZM, HYPODERMATİDAE, İMMÜNODİFÜZYON, KONDRODİSPLAZİ, KONDRODİSTROFİ, KORODİDASKALOS, MESOGASTROPODA, MİKODERMATİTİS, NÖRODERMATİTİS, NÖRODİYAGNOZİS, ODAKLANABİLMEK, ODAKLAYABİLMEK, ODONTODİSTROFİ, OLİGODENDROSİT, OLİGODENTROSİT, PİYODERMATİTİS, PİYODERMATOZİS, PNÖMOHİPODERMA, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

DEDİKODUCULUK, FARMAKODİNAMİ, MODALAŞTIRMAK, MODERNİZASYON, ODAKLAŞTIRMAK, POSTMODERNİZM, REPRODÜKSİYON, AMİLODEKSTRİN, ANKİLODAKTİLİ, ANTİSPAZMODİK, BRONKODİLATÖR, CODMANMAHMUZU, ECHİNODERMATA, HETERODİMERİK, HETERODİNAMİK, HETERODUBLEKS, HİDRODİÜREZİS, IHTİYOBODİYAZ, İSODİASFERLER, KODLAYABİLMEK, KODOMİNANTLIK, MİKRODİFÜZYON, NEMATODİROZİS, NÖROMODÜLATÖR, ODAKLANABİLME, ODAKLANDIRMAK, ODAKLAYABİLME, OSTEODİSTROFİ, PARACHORDODES, PERİODONTİTİS, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

BODOSLAMADAN, HİDRODİNAMİK, KODİFİKASYON, MODALAŞTIRMA, MODERNLEŞMEK, MODİFİKASYON, ODAKLAŞTIRMA, PRODÜKTİVİTE, PRODÜKTÖRLÜK, TERMODİNAMİK, ABASSÖĞODENE, AKRODEKSTRİN, ANTİPERİODİK, ANTROPODİYUM, BROMODİYALON, CARATHEODORY, CHİLODONELLA, CODMANÜÇGENİ, DUODENOSTOMİ, EKTODERMOZİS, EKTRODAKTİLİ, ENDODİYOGENİ, FOTOMODELLİK, GASTRODERMAL, GASTRODERMİS, GASTRODİSCUS, GODENÇEKİRGE, GYRODACTYLUS, HAPLODİPLOİT, HERMAFRODİZM, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

AERODİNAMİK, BODURLAŞMAK, HEMODİYALİZ, HODANGİLLER, METODOLOJİK, MODERNLEŞME, NODULLANMAK, ORTODOKSLUK, PRODÜKSİYON, ULTRAMODERN, İYODOİYODÜR, AKOMODASYON, ANKİLODONTİ, ASEFALOPODİ, BENZİODARON, BİYODEĞİŞİM, BİYODÖNÜŞÜM, DEDİKODUSUZ, DUODENORAFİ, EPİFİZYODEZ, ERİTRODERMA, FOTODİNAMİK, GODAZLANMAK, GODOŞLANMAK, GOSPODARLIK, GYMNODİNİUM, HAEMODİPSUS, HEMODİNAMİK, HODULLANMAK, İNTERNODYUM, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

BODOSLAMAK, DEDİKODUCU, FODLACILIK, JEODİNAMİK, KODAMANLIK, LODOSLAMAK, METODOLOJİ, MİKRODALGA, MODALAŞMAK, MODELCİLİK, MODÜLASYON, NODULLAMAK, NODULLANMA, ODAKLANMAK, ODAKLAŞMAK, ODAKLAYICI, ODUNLAŞMAK, ODYOVİZÜEL, POSTMODERN, RODEOCULUK, VOYVODALIK, AFRODİZYAK, AKROPODYUM, AKSOPODYUM, BAZİPODYUM, BLASTODERM, BLASTODİSK, BRODİFAKOM, CESTODARİA, CONOPODİNA, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BERGAMODİ, BODOSLAMA, DEODORANT, FEODALİTE, FEODALİZM, FEODALLİK, FOTOMODEL, HODBİNLİK, HODPESENT, LODOSLAMA, MODACILIK, MODALAŞMA, MODERNİST, MODERNİZE, MODERNLİK, NODULLAMA, ODAKLAMAK, ODAKLANMA, ODAKLAŞMA, ODİTORYUM, ODUNCULUK, ODUNLAŞMA, ODYOMETRE, ORTODONTİ, OTODİDAKT, PEDODONTİ, PERİYODİK, PRASEODİM, PRODÜKTÖR, AMİODARON, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

BODURLUK, DEDİKODU, EKTODERM, ENDODERM, FODULLUK, GODOŞLUK, HELYODOR, HİPODERM, HİPODROM, HODBEHOT, KODLAMAK, KOLODYUM, KROKODİL, LODOSLUK, MELODRAM, MEZODERM, MODELLİK, MODERATO, MODİSTRA, ODACILIK, ODAKLAMA, ODUNUMSU, ORTODOKS, PODÖSÜET, SODYUMLU, ANAKODOS, ANODONTA, ANODONTİ, BODAŞMAK, BODLAMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

DEKODER, DODURGA, FODLACI, FODULCA, JEODEZİ, KODAMAN, KODLAMA, KOMODİN, KOMODOR, LODOSLU, MELODİK, METODİK, MODAEVİ, MODELAJ, MODELCİ, MODÜLER, MODÜLLÜ, ODABAŞI, ODUNCUL, ODUNLUK, PROZODİ, RAPSODİ, RODEOCU, VOYVODA, ABRODİL, BODANAK, BODANAT, BODLACI, CESTODA, CODOLOZ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BARKOD, BAŞODA, BODRUM, DEMODE, FEODAL, HODBİN, İYODÜR, KODEİN, KODEKS, MELODİ, MODACI, MODERN, NEODİM, ODACIK, ODALIK, ODUNCU, ODUNSU, PAGODA, PARODİ, PODYUM, RODYUM, SODYUM, URODEL, VODVİL, ZODYAK, ABODDE, APODEM, BODANA, BODİRİ, BODİYE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BODUÇ, BODUR, FODLA, FODRA, FODUL, GODOŞ, HODAN, HODRİ, KODES, LODOS, MODEL, MODEM, MODÜL, NODUL, ODACI, ODALI, ODEON, ODSUZ, RODAJ, RODEO, APODİ, BODAÇ, BODAK, BODAM, BODAN, BODAR, BODAT, BODİÇ, BODİK, BODOÇ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

LODA, MODA, ODAK, ODUN, RODA, SODA, BODA, BODE, BODİ, CODU, FODA, GODA, GODO, GODU, HODE, HODU, KODA, KODO, KODU, MODİ, MODU, NODA, ODAĞ, ODAH, ODAN, ODEK, ODER, ODIN, ODLU, ODOŞ, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

KOD, ODA, BOD, COD, GOD, HOD, MOD, ODE, ODU, ROD, SOD, ZOD

2 harfli kelimeler

OD

Bazı kelimelerin anlamları

OD

Ateş.

HİDRODİNAMOMETRE

Bir sıvının akış hızını ölçen alet.

RADYODİYAGNOSTİK

Radyoaktif ışınların, hastalıkların tanısında kullanımını konu alan radyoloji bilim dalı.

ERİTRODERMATİTİS

Kızartılı deri yangısı.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

MODERNLEŞTİRMEK

Çağdaşlaştırmak.

BENZODİAZEPİNLER

Veteriner pratikte genellikle trankilizan, kas gevşetici, preanestezik ve nörolept ağrı kesilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve içerisinde diazepam, zolezapam, okzazepam ve tilezepam gibi etken maddeleri bulunduran bir ilaç grubu.

FOTOPERİYODİKLİK

Bitkilerin gün ışığına maruz kalmaları neticesinde bileşimlerinde meydana gelen ritmik değişiklikler.

MODERNLEŞEBİLMEK

Modernleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

KONDRODİSTROFİYA

Kıkırdağın normal dışı gelişimiyle belirgin bozukluk, kondrodistrofi.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

HODGKİNHÜCRELERİ

Sternberg dev hücreleri.

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

GASTRODİSKİYOZİS

Gastrodiscoides hominis'in neden olduğu enfeksiyon.

BROMODEOKSİÜRİDİN

Virüslere karşı ilaç olarak kullanılan bir timidin analoğu. 5-bromodeoksiüridin.

GASTRODUODENİTİS

Mide ve onikiparmak bağırsağı yangısı.

  -   -   -  

Anlamında OD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFYON

Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılmış olan çiziklerden sızan, güçlü bir zehir olmakla birlikte içinde morfin, kodein vb. uyuşturucular bulunan madde.

AKADEMİ

Yüksekokul. Çıplak modelden yapılmış insan resmi. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu.

ANZAROT

Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla). Alkollü içecek. Bu ağacın yara tedavisinde kullanılan reçinesi.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

AJANS

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Bu iş kollarının çalıştığı büro. Radyoda haber bülteni.

ARALIK

Ara. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yarı açık, tam kapanmamış. Uygun, elverişli durum, fırsat. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Tuvalet. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

AMORTİ

Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.

AYRIKLIK

Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma. Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı yakın cinsin kaplamına giren kavramlar arasındaki bağlantı. Elips, daire, parabol, hiperbol vb. bir konik üzerinde hareket eden cismi, odağa veya merkeze birleştiren doğrunun büyük eksen ile yaptığı açı. Önermelerin birbirine bağlanması işleminde ya . ya . ve ya da ile gösterilen ilişki. Kural dışılık. Genel kuraldan ayrılma, derogasyon.

AĞAÇ

Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste.

ASKI

Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne. Elbise, gömlek, tişört, ceket gibi elbiselerin kırışmadan düzgün bir biçimde elbise dolabına asılması için insan omzu biçiminde tasarlanmış, bazılarının altında pantolon asmak için düz bir çıta, bazılarının her iki kenarında etek asmak için çengel bulunan alet, elbise askısı. Saz şairleri arasında yapılmış olan deyiş yarışında üstün gelene verilmek için duvara asılan kumaş, tabanca vb. ödül. İpek böceğinin kozasını sarması için yanına konulan çalı çırpı. Düğünlerde geline yakınları tarafından takılan hediye. Artırma, eksiltme vb. resmî iş ilanlarının ilgili daire duvarında belli bir zaman süresince asılı durması. Kadınların kullandığı altın dizisi veya zincirli mücevherat. Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç. Gelinin odasına asılan süs. Yeni yapılmış olan yapıların çatısına, ev sahibi tarafından usta için veya düğün arabalarına düğün sahibi tarafından arabacı için armağan olarak asılan kumaş. Pantolon veya giysilerin düşmesini önlemek için omuzdan aşırılan bağ. Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener. Saklanmak için tavana asılmış dizi veya hevenk.

ALLEGRETTO

Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak).

ATEŞ

Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr. Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç. Tutuşmuş olan cisim. Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı, kızdırma. Öfke, hırs, hınç. Tehlike, felaket. Coşkunluk. Büyük üzüntü, acı. Patlayıcı silahların atılması.

AKORTSUZLUK

Ses düzensizliği ya da ayarsızlığı. Radyoda gerçek ayar frekansı ile doğru değeri arasındaki sapma.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

ALIÇ

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, akdiken (Crataegus monogyna). Bu ağacın mayhoş yemişi.

AKSEDİR

Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç (Thuya occidentalist).

AYDINLIK

Bir yeri aydınlatan güç, ışık. Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Kötülükten uzak, temiz, saf. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk. Işık alan.

AKORTSUZLAŞTIRMAK

Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek. Radyoda bir ayar frekansında sapma meydana getirmek.