İçinde OBUR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "obur" olan, toplam 25 tane kelime bulunuyor. İçerisinde obur bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu obur ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında obur olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

SAROBURMASI

10 harfli kelimeler

OBURCASINA, OBURLAŞMAK, OBURULAMAK

9 harfli kelimeler

ZOBURANNI, OBURLAŞMA, OTOBURLAR, ABULOBURT, BOZOBURNU, ETOBURLAR

8 harfli kelimeler

COBURLAR, OBURMOLA, DOBURCUK

7 harfli kelimeler

DOBURCA, TOBURAK, OBURLUK

6 harfli kelimeler

LOBURT, OBURLU, ETOBUR, OBURUK, BOBURT, OTOBUR, OBURCA

5 harfli kelimeler

HOBUR

4 harfli kelimeler

OBUR

Bazı kelimelerin anlamları

OBUR

Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse).

OBURULAMAK

Yer kaymak, çökmek.

OBURMOLA

Kuşların avlanacağı geçit yeri.

ZOBURANNI

İriyarı, kalın, kaba.

COBURLAR

Zonguldak şehrinde, Saltukova nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ETOBURLAR

Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, etçiller.

ABULOBURT

Obur, çok yiyen.

OBURCASINA

Oburca.

TOBURAK

Toprak, karşılığı topurak.

OBURLAŞMAK

Obur duruma gelmek.

DOBURCA

At, eşek ve benzerleri hayvanlarda soğuk almaktan, terli ve yorgunken su içmekten ileri gelen hastalık.

SAROBURMASI

Bir çeşit yufka tatlısı.

OBURLAŞMA

Oburlaşmak işi.

BOZOBURNU

Danaburnu denilen ve bitki köklerini yiyen bir böcek.

DOBURCUK

İri taneli yağmur.

OTOBURLAR

Otçullar.

  -   -   -  

Anlamında OBUR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OBUR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ETÇİL

Etobur.

ASLANGİLLER

Kedi cinsinden olan bütün etoburları içine alan hayvan familyası.

OBURCA

Doymak bilmez bir biçimde, oburcasına.

YİYİCİ

Yiyen. Rüşvet alan (kimse), mürtekip. Çok yiyen, obur.

KOKARCA

Etoburlardan, orta boyda, kendini korumak için düşmanına kötü kokulu sıvı fışkırtan, ince, uzun bir kürk hayvanı (Mustela putorius).

OTÇUL

Otobur.

AYIGİLLER

Memeli etoburlardan, ayıları içine alan bir familya.

ETÇİLLER

Etoburlar.

ABILABIT

Obur, çok yiyen.

KÖPEKGİLLER

Köpek, kurt, çakal, tilki vb. etobur memelileri içine alan hayvan familyası.

EKİNOKOK

Etoburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan bir tür tenya.

YIRTICILAR

Örnek hayvanı kartal veya baykuş olan, pençeli, eğri gagalı, etobur kuşlar takımı.

PEYGAMBERDEVESİ

Sıcak ve ılıman ülkelerde yaşayan, genellikle yeşil renkte ve ortalama 5 santimetre boyunda, düz kanatlı, çok obur böcek (Mantis religiosa).

AYI

Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos). Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü.

ÇAKAL

Etoburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus). Titiz, huysuz. Görgüsüz. Kurnaz, yalancı, düzenci, aşağılık kimse.

TIKINMAK

Eline geçen yiyeceği oburca yemek. Yemek yemek.

HARIN

Bir şeyden huylanıp yürümeyen, geri geri giden (hayvan). Hain, huysuz. Obur.

OBURLUK

Obur olma durumu.

ABILOBUT

İri, Şişman, hantal. Obur, çok yiyen. Kaba, anlayışsız, vurdumduymaz. Geveze, çenesi düşük, abuk sabuk konuşan. Ahmak, budala, sersem, aptal. Perişan, pejmürde. Geniş yüzlü, kaba saba ve aptal kişi.

KARNİVOR

Etobur.