İçinde OA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "oa" olan, toplam 172 tane kelime bulunuyor. İçerisinde oa bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu oa ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında oa olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

HİPOAMİNOASİTEMİ, KORYOAMNİYONİTİS, KRİYOKOAGÜLASYON, KROMOARGENTAFFİN, KRONOAMPEROMETRİ, MİKROANJİYOPATİK, MONOAÇİLGLİSEROL, MUNROMİKROAPSESİ, RADYOİMMÜNOASSAY

15 harfli kelimeler

ANTİKOAGÜLASYON, BİYOAKÜMÜLASYON, DAKRİYOADENİTİS, FİTOTRİKOBEZOAR, KORYOALLANTOYİK, MAKROANJİYOPATİ, MİKROANJİYOPATİ, OMFALOARTERİTİS, PNÖMOARTROGRAFİ, PSYCHOACOUSTİCS

14 harfli kelimeler

BİYOAKTİVASYON, HİDROALLANTOİS, HİPERKOAGULEMİ, HİPOADRENALİZM, HİPOALBÜMİNEMİ, KOAGLÜTİNASYON, KORYOALLANTOİK, KORYOALLANTOİS, MEROANENSEFALİ, OSTEOARTROPATİ, OSTEOARTROTOMİ, PSİKOANALEPTİK, PSÖDOAPOPLEKSİ, REKTOABDOMİNAL, SİYALOADENİTİS, STATOAKUSTİKUS

13 harfli kelimeler

RADYOAKTİFLİK, RADYOAKTİVİTE, ANTİKOAGULANT, ANTİKOAGÜLANT, ELEKTROANALİZ, HİPOKOAGULEMİ, KERATOAKANTOM, MUKOARTERİTİS, NÖROARTROPATİ, OSTEOARTRİTİS, PSÖDOANODONTİ, PSÖDOARTROZİS, SİYALOANGİTİS, SİYANOAKRİLAT

12 harfli kelimeler

AMİNOASİDÜRİ, ANTİKOAGÜLAN, BİYOALLETRİN, DEKSTROAORTA, FOSFOARJİNİN, HİDROAMNİYOZ, KETOASİDOZİS, LİZİNOALANİN, MİKROAEROBİK, MİKROAEROFİL, NEOARSİKODİL, OTOAKARYOZİS, PODOARTRİTİS, PROAKSELERİN, RİNOANTRİTİS

11 harfli kelimeler

AEROAKUATİK, ASETOASETAT, BİYOARTIRIŞ, ECHİNOCHLOA, FLOROASETAT, FOTOAKTİNİK, FOTOAYRIŞMA, HİPOAZOTÜRİ, İMMÜNOASSAY, İYODOASETAT, KOAGULASYON, KOAGÜLASYON, KOAGÜLOPATİ, KOARKTASYON, KORYOADENOM, NEOARTROZİS, OTOANALİZÖR, PROTOZOASİT, PSÖDOATAKSİ, SPERMATOZOA, TRİKOBEZOAR, VARROATOZİS

10 harfli kelimeler

MİKROAMPER, RADYOAKTİF, FİTOBEZOAR, KOAGULATOR, KOAGÜLOSİT, OTOANTİJEN, OTOANTİKOR, PSÖDOANEMİ, SOUNDBOARD

9 harfli kelimeler

BOAGİLLER, KİLOAMPER, KOALİSYON, STOACILIK, AMİNOASİT, AMOEBOZOA, FRETBOARD, KOAGÜLANT, KOAKSİYON, MİKROAPSE, MİKSOAMİP, MİKSOZOAN, MOAGİLLER, NÖROAKSON, PROTOZOAL, PROTOZOAN, VAZOAKTİF

8 harfli kelimeler

FOTOAKIM, AKİHİLOA, ANTHOZOA, FLOATİNG, HYDROZOA, KETOAMİN, KOAGULAS, KOAGÜLAZ, KOAGÜLÜM, KOPROZOA, LİPOAMİT, PROTOZOA, SPOROZOA

7 harfli kelimeler

KOAPTÖR, ÇOAŞMAK, İZOASİT, MESOZOA, METAZOA, PARAZOA, PROAGON

6 harfli kelimeler

BOALAR, STOACI, BEZOAR, BOAÇÇA, KLOAKA, KOAJEL, MOALAR, ZOALEN

5 harfli kelimeler

BOAÇA, KLOAK, KOALA, KOANA, KOATİ, OAÇÇA, OAHBD, PSOAS

4 harfli kelimeler

BOAZ, ÇOAÇ, DOAN, DOAR, KOAH, LOAP, OAHB, SOAN

3 harfli kelimeler

BOA, COA, ÇOA, DOA, FOA, HOA, KOA, LOA, OAÇ, OAH, OAK, OAZ, SOA, VOA, ZOA

2 harfli kelimeler

OA

Bazı kelimelerin anlamları

OA

Ona.

FİTOTRİKOBEZOAR

Hayvansal ve bitkisel liflerden oluşan yumak.

RADYOİMMÜNOASSAY

Bir biyomolekülün eser miktarlarını belirlemek için kullanılan ve özgül antikoruyla birleşen molekülün radyoaktif biçimini belirleme esasına dayanan duyarlı ve kantitatif bir yöntem, RİA.

HİPOAMİNOASİTEMİ

Kanda normalden daha az miktarda aminoasit olması.

DAKRİYOADENİTİS

Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun yangısı, sellülitisi, travmalarının yanısıra, sığırların gangrenli nezlesi, kedilerin enfeksiyoz peritonitisi ve köpek gençlik hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve laboratuvar sıçanlarında bir Koronavirüs enfeksiyonunun seyri sırasında görülür.

MAKROANJİYOPATİ

Büyük çaplı kan damarlarında kan pıhtısı veya yağ damlacıklarının damar duvarını tıkaması ve dolaşımı engellemesiyle belirgin damar bozukluğu.

ANTİKOAGÜLASYON

Pıhtılaşmanın önlenmesi, antikoagülan tedavi.

KROMOARGENTAFFİN

Bikromatlar ve gümüş nitratlarla boyanma. Kromoarjentaffin.

KRİYOKOAGÜLASYON

Gözdeki kanamalarda göz fundusuna proplarla soğuk uygulanması.

MUNROMİKROAPSESİ

Stratum korneumun içerisinde veya altında nötrofillerin toplanması sonucu biçimlenen küçük odak.

BİYOAKÜMÜLASYON

Bir kimyasal maddenin her hangi bir besin zincirine girerek su canlılarında birikmesi. Organizmalarda bazı kimyasal maddelerin birikmesi.

KORYOALLANTOYİK

Memelilerde ve bazı keselilerde görülen koryonun allantoisle astarlandığı plasenta tipi.

KRONOAMPEROMETRİ

Çalışma elektrot potansiyelinin ani olarak değiştirilip uygulanan sabit potansiyelde (normal polorografide plato bölgesi) akım değişiminin zamana karşı ölçüldüğü ve akım-zaman ilişkisinin gözlendiği bir elektroanalitik teknik. Ölçümler milisaniye mertebesinde yapılır. Kinetik amaçlı kullanılır.

MİKROANJİYOPATİK

Mikroanjiyopati özelliklerine sahip, mikroanjiyopatiyle ilgili olan.

MONOAÇİLGLİSEROL

Bir molekül yağ asidinin gliserolla oluşturduğu ester, monogliserit.

KORYOAMNİYONİTİS

Koryon ve amniyonun yangısı.

  -   -   -  

Anlamında OA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÜRİYUM

Atom numarası 96, atom ağırlığı 248 olan, aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Cm).

RADYOAKTİFLİK

Radyoaktif olma durumu.

KOALİSYON

Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik, ortak yönetim. Koalisyon hükûmeti.

AKTİNYUM

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

RADON

Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn).

BOA

Boa yılanı. Kadınların boyunlarına aldıkları yılan biçiminde dar ve uzun kürk, boyun kürkü.

PROTAKTİNYUM

Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).

DEDEKTÖR

Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni bulmaya, tanımaya yarayan cihaz, algılayıcı.

AKASYA

Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok türü yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia). Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

PİTON

Boagillerden, Afrika ve Asya'da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü ve büyük bir yılan (Python).

NEPTÜNYUM

Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np).

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

EMAN

Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi.

NOBELYUM

Atom numarası 102 olan radyoaktif element (simgesi No).

KALİFORNİYUM

Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element (simgesi Cf).

PLÜTONYUM

Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu).

FRANSİYUM

Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr).

CEBİRE

Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör. Rayları iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk.

POLONYUM

Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element (simgesi Po).

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.