İçinde O geçen 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 9 harfli toplam 4055 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖKROMATİN

Çekirdek içinde bulunan ve genellikle açık renkli görülen, hücre sentez fazında iken boyayı az emen, hücre bölünmesi ilerledikçe boyanma özelliği artan, bölünmenin sonuna doğru tekrar azalan, kromozomların aktif genleri kapsadığı düşünülen bölgesi. Çekirdek içinde bulunan ve genellikle açık renkli görülen, hücre sentez fazındayken boyayı az emen, hücre bölünmasi ilerledikçe boyanma özelliği artan, bölünmenin sonuna doğru tekrar azalan, kromozomların aktif genleri taşıdığı düşünülen bölgesi. Kromatin.

FRAGMOZOM

Bitki hücrelerinde mitoz bölünme sırasında ekvator düzleminde fragmoplâst teşekkülünden önce görülen ve daha sonra burada hücre plâğının meydana geleceği sitoplâzma diski.

TİYOESTER

Tiyol grubuyla karboksil grubu arasında oluşan ester.

OKUYUŞMAK

Karşılıklı okumak, biri birine okumak.

PLÖROTOMİ

Göğüs boşluğuna kesit yapma, kesit yaparak plöra boşluğunu açma.

JİNEKOLOG

Kadın hastalıkları hekimi, nisaiyeci.

ALTINBOĞA

Kahramanmaraş şehrinde, Çokak bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KIZILBOYA

Kökboyası.

KOĞUŞKENT

İnsanların, çalışmak için bir başka yerleşim yerine gidip gelmek zorunda bulundukları, iş alanları ve ekonomik etkinlikleri ancak günlük gereksinmeleri karşılamaya yetebilen, başat özelliği oturma işlevinin yerine getirilmesi olan yörekent ya da uydukent.

TOKSİSİTE

Zehirlilik. Zehirlilik, zehirleme yeteneği, zehir etkisi gösterme derecesi.

MORBİDİTE

Hastalık oranı, hastaların sağlamlara oranı, hastalığa yakalananların sayısı. Hastalık gösterme hâli. Bir sürü içinde hastalığa yakalananların sağlamlara oranının yüzde veya binde ifadesi.

DOĞUBİLİM

Doğu ülke ve uluslarının dilleri, tarihleri, töreleri ve benzerleri konular üzerinde uğraşan bilime verilen ad.

FİLARMONİ

Güçlü müzik sevgisi. Müzik konserleri derneği.

NEFRATONİ

Böbreklerin işlevsel etkinliğinde azalma.

ESKİPOLAT

Erzurum ilinde, Ilıca belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

FİTOGENEZ

Bitkilerin evrimi.

NÖROLÖKİN

Omurilik ve duygu siniri kültürünün büyümesini ve devamını sağlayan glikoz 6-fosfat izomeraz.

RADİKULOZ

Çok sayıda kökçük ya da rizoit içeren.

KOLVERMEK

Salıvermek, başıboş bırakmak.

ADAPTOJEN

Fiziksel ve zihinsel değişimlere karşı uyuma yardımcı olan preparatlara verilen ad.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük