İçinde O geçen 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 3 harfli toplam 334 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DOS

Dost. Dost - doslara dostlara.

OŞT

Köpek kovalama ünlemi.

ZON

Son. Sepet örmede kullanılan yumuşak ağaç çubuk. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. Bölge.

GOB

Gözün üst kapağının iç kısmı.

BOS

Boy: Boslarını dorguldurlardı. (Boy) pos - boy bos: boy pos. Beyin omurilik sıvısı.

HOM

Deniz dalgası. Kalabalık. Yani. Ham.

ŞOY

1.Dokunacak ipliklerin sertleşmesi için batırıldıkları un bulamacı. 2.Mantı, makarna suyu.

COC

Bataklık.

GOV

Dedikodu, birini arkasından çekiştirme.

AYO

Ayı. Şaşma bildirir ünlem.

MHO

Geçirgenlik birimi. (1 mho'luk geçirgenlik, 1 ohm'luk iç dirence eşittir). Birimi ohm olan iç direncin karşıtı.

SOP

Yüksek olmayan kayalık.

OLU

Denge, yüke bağlanan ipi bükerek sıkıştırmak için kullanılan sopa. Kilim dokuma tezgâhında bulunan eğri ağaç parçası. Urgancıların çarkın ipliklerini germek için kullandıkları ortası delikli ağaç ya da kemik. Ekin ya da odun yüklü arabaya bağlanan ipleri germekte kullanılan ağaç parçası. Olur, peki (Simav). Çul, yem torbası yapmak için kullanılan keçi kılı yumağı. (Tokat). İpağacı adı verilen kilim tezgahında üst ağacı döndürmeye yarayan demir çubuk. (Kızılca Bor Niğde).

FOŞ

Suyun ani ve fazla miktarda dökülmesi sırasında çıkan ses.

DOM

Davul. Ağıl. Tavan tahtası yapmak için çam ağacından ayrılan kalıplar. Doğum. Buhar kazanından buharın alındığı kubbeli kısım.

BOK

Dışkı. Güç durum. Hor görülen, tiksinilen.

KOB

Koloni oluşturan birim, cfu.

SOS

Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılmış olan karışım.

MOT

Parasız. Pekmez.

HOY

Ayol anlamında seslenme ünlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük