İçinde O geçen 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 2 harfli toplam 36 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OM

Kemiklerin toparlak ucu. Elektrikte iletkenin direnç birimi.

CO

Kobalt elementinin simgesi.

OL

O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

ŞO

Şu. Şu (uzaktaki nesneler için).

ÇO

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Tepe, doruk: Çoğun başına çıkınca köy görünür. Köz.

OC

(ET öç) Öç.

YO

"Hayır" anlamında kullanılan bir söz. "Yapmam, istemem, kabul etmem" anlamında kullanılan bir itiraz sözü. "Sakın" anlamında kullanılan bir uyarma sözü.

VO

Üzüntü, şaşkınlık ünlemi. Koşum hayvanlarını durdurma ünlemi. Şaşma bildiren ünlem.

DO

Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses. Bu sesi gösteren nota işareti.

GO

Anne: Go bana ekmek yedir. Anne sözü ile birlikte kullanılır: Ana go nerdesin ?. Birini çağırma ünlemi: Go bu raya gel. Hayır anlamında kullanılır: Go gelmedi, görmedim. Dedikodu, birini arkasından çekiştirme. Olgunlaşmamış, ham (meyve için). Bırak. Yeşil: go soğan: yeşil soğan. Gök rengi, mavi. Ana.

ON

Dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık.

OS

Usanç bildirir ünlem: Os yapma be!. Kemik. Osmiyum elementinin simgesi.

OZ

Karşı karşıya. Kez. Şiir. Öz, ana baba bir.

LO

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi. Kiremit. Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Lo!.

HO

Şu, o. Ey. Öküze seslenme ünlemi. Hoş, aslında, sanki, bk. hom. 0, şu. Bir seslenme ünlemi: hey. Holmiyum elementinin simgesi.

OR

Hendek, düşman saldırısına karşı koymak için düzenlenmiş yer. Ateş. Halk dilinde Kırmızıyla sarı arasında bir at donu. Kale, kale burcu. Hendek.

KO

Köy. Bırak, koy.

OB

Karşı anlamına gelen ön ek.

OH

Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz.

OV

Su. Ön. Av.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük