İçinde O geçen 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 2 harfli toplam 36 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SO

Git (ünlem). Sucuk kurutmaya yarayan, üstünde çengelli çiviler bulunan sopa.

DO

Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses. Bu sesi gösteren nota işareti.

MO

Molibden elementinin simgesi.

OP

Şaşma ünlemi. Hop (atlamak, geçmek için).

BO

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Bu.

OM

Kemiklerin toparlak ucu. Elektrikte iletkenin direnç birimi.

PO

Polonyum elementinin simgesi.

NO

(Japonca) Din âyinlerinden çıkma bir çeşit danslı ve lirik Japon dramı. Nobelyum elementinin simgesi. Nitrik oksit.

OZ

Karşı karşıya. Kez. Şiir. Öz, ana baba bir.

GO

Anne: Go bana ekmek yedir. Anne sözü ile birlikte kullanılır: Ana go nerdesin ?. Birini çağırma ünlemi: Go bu raya gel. Hayır anlamında kullanılır: Go gelmedi, görmedim. Dedikodu, birini arkasından çekiştirme. Olgunlaşmamış, ham (meyve için). Bırak. Yeşil: go soğan: yeşil soğan. Gök rengi, mavi. Ana.

VO

Üzüntü, şaşkınlık ünlemi. Koşum hayvanlarını durdurma ünlemi. Şaşma bildiren ünlem.

OK

Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk. Bir dairede bir kirişin ortasında bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası. Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer işaret. At arabası, kağnı vb. araçlarda koşum hayvanlarının bağlandığı ağaç.

OY

Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih. Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü.

ON

Dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık.

OS

Usanç bildirir ünlem: Os yapma be!. Kemik. Osmiyum elementinin simgesi.

OB

Karşı anlamına gelen ön ek.

TO

Hayır anlamında olumsuzluk belirtir. İlik (kemikteki). Te o.

OC

(ET öç) Öç.

OL

O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

OV

Su. Ön. Av.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük