İçinde O geçen 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 2 harfli toplam 36 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LO

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi. Kiremit. Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Lo!.

OA

Ona.

PO

Polonyum elementinin simgesi.

ÇO

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Tepe, doruk: Çoğun başına çıkınca köy görünür. Köz.

ŞO

Şu. Şu (uzaktaki nesneler için).

OZ

Karşı karşıya. Kez. Şiir. Öz, ana baba bir.

OL

O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

OM

Kemiklerin toparlak ucu. Elektrikte iletkenin direnç birimi.

OY

Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih. Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü.

OK

Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk. Bir dairede bir kirişin ortasında bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası. Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer işaret. At arabası, kağnı vb. araçlarda koşum hayvanlarının bağlandığı ağaç.

OP

Şaşma ünlemi. Hop (atlamak, geçmek için).

Kalabalık olmayan yer. Kafa dinçliği. Ön.

NO

(Japonca) Din âyinlerinden çıkma bir çeşit danslı ve lirik Japon dramı. Nobelyum elementinin simgesi. Nitrik oksit.

OD

Ateş.

DO

Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses. Bu sesi gösteren nota işareti.

ON

Dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık.

OT

Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler. Esrar. Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş. Zehir. İlaç.

TO

Hayır anlamında olumsuzluk belirtir. İlik (kemikteki). Te o.

ZO

Uzun (Çayağzı). Biçilmiş ekin demeti. (Deliilyas Şarkışla Sivas).

HO

Şu, o. Ey. Öküze seslenme ünlemi. Hoş, aslında, sanki, bk. hom. 0, şu. Bir seslenme ünlemi: hey. Holmiyum elementinin simgesi.