İçinde O geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 16 harfli toplam 311 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAKTERİYOTOKSEMİ

Bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan zehirlenme.

OTOMATİKLEŞTİRME

Otomatikleştirmek işi.

MİKROGAMETOBLAST

Bazı sporozoonlarda, mikrogametosit ile mikrogamet arasında bir ara safha. Kimi sporozoanlarda mikrogametositle mikrogamet arasında bir ara evre.

ÜRETEROPİYELİTİS

Böbrek pelvisi ve idrar kanalının yangısı.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

METANDROSTENOLON

Alkil testosteron türevi anabolik etkili sentetik madde.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

ABANOZLAŞIVERMEK

Çabucak abanozlaşmak.

ELEKTRORADYOLOJİ

Hastalıkların tanı ve tedavi edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

RADYOELEKTRİKSEL

Radyoelektriğe ilişkin.

PROSTATOSİSTİTİS

Prostat ve idrar torbası yangısı.

MORBİLLİVİRÜSLER

Paramyxoviridae ailesinde yer alan ve bünyesinde sığır vebası, küçük ruminant vebası ve köpek gençlik hastalığı virüslerini de bulunduran virüs cinsi.

SCHİSTOSOMATİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen, Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia ve Austrobilharzia cinslerini içeren, Trematoda sınıfından kan kelebeği ailesi.

ICHTHYOPHTHİRİUS

Hymenostomatida takımında, Ophryoglenina alt takımında bulunan dokuyla beslenen protozoon cinsi.

DOĞURGANLAŞTIRMA

Doğurganlaştırmak işi.

SİKLEROKRONOLOJİ

Bir organizmanın geçmiş tarihiyle ilgili olarak otolit, pul ve iskelet gibi kalkersi yapılarını inceleyen bilim.

PROGRAMLAŞTIRMAK

Bir işin programını yaptırmak.

ENTEROTOKSİJENİK

Enterotoksin oluşturan.