İçinde O geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 16 harfli toplam 311 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FARİNGOBRANKİYAL

Yutak ve solungaca ait. 2.Bazı balıklarda solungaç yaylarını oluşturan kemiklerden en dorsalde olanı. Yutak-solungaca ait. Bazı balıklarda solungaç yaylarını oluşturan kemiklerden en üstte olanı, faringobranşiyal.

HAYVANOĞLUHAYVAN

Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse. Hakaret içeren bir seslenme sözü.

MİYOPERİKARDİTİS

Miyokart ve perikartın yangısı.

BÜYÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara şehrinde, Haymana ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

DOĞRUSALLAŞTIRMA

Doğrusal olmayan problemlerin çözümünü benzer doğrusal problemlerin çözümüne indirgeyen yöntem.

GNATHOSTOMATİDAE

Spiruroidea üst ailesinde bulunan, memelilerde parazitlenen Gnathostoma cinsini içeren nematod ailesi.

OTOMATİKLEŞTİRME

Otomatikleştirmek işi.

YİLANBOYUNGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, kürek ayaklılar (Pelecaniformes) takımından, Afrika, Suriye ve Madagaskar'da yaşayan, suya dalıp uzun, sivri gagalarını zıpkın gibi kullanarak balık avlayan, ucu yuvarlak ve uzun kuyruklu türleri olan bir familya. Yılanboyun kuşu (Anhinga rufa) iyi bilinen türüdür.

AFYONKARAHİSARLI

Afyonkarahisar ilinden olan kimse.

MEGAKARYOSİTOZİS

Kanda fazla miktarda megakaryosit bulunuşu.

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

PANSPOROBLASTİNA

Microsporea sınfında, Microsporida takımında bulunan Amblyospora, Pleistophora ve Thelohania cinslerini içeren parazitik protozoa alt takımı.

PARANOPLOCEPHALA

Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

HİPERVENTİLASYON

Kan normal gaz seviyesini korumak için gerekli olan hava giriş çıkışının normal düzeyin üzerinde gerçekleşmesi. Alveollerdeki hav giriş çıkışını metabolik gereksinimin üzerinde olması sonucunda alveol karbondioksit basıncının azalması ve oksijen basıncının artması.

İMİDAZOLETİLAMİN

Histidinden türeyen kan basıncını düşüren bir amin.. Histamin.

KOMPARTIMANLAŞMA

Ökaryot hücrelerde, hücre içinde çeşitli metabolik olayların zarla çevrili değişik yerlerde ya da organellerde yapılmak üzere aynlması.

FARENGOPARALİZİS

Yutak felci.

HİPOMİYELİNASYON

Sinir sisteminde miyelin miktarının yetersiz olması.

KÜÇÜKKONAKGÖRMEZ

Ankara ili, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

SİTAYUKSZOONOZİS

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük