İçinde O geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 16 harfli toplam 311 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ELEKTRORADYOLOJİ

Hastalıkların tanı ve tedavi edilmesinde elektrik ışınlarının uygulanmasını öngören tıp dalı.

SİFONAPTERİDOZİS

Pire ısırıklarının neden olduğu hastalık.

GAMMELOSTPEYNİRİ

Geleneksel olarak üretilen ve karakteristik bir kokuya sahip olan eski İskandinavya peyniri, Gamalost peyniri, Gammalost peyniri.

YAĞMURLUBÜYÜKOBA

Kırşehir şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

ANCYLOSTOMATİDAE

Kancalı kurtlar.

POSTİMPLANTASYON

İmplantasyon sonrası.

HÜSEYİNÇAVUŞOĞLU

Zonguldak şehrinde, Devrek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

TELEREZEKTOSKOPİ

Meme başı kanalında bulunan üremelerin endoskopik yöntemle tedavisi.

MAKROSPORANGİYUM

Megaspor meydana getiren sporangiyum, megasporangiyum.

HİPERKORTİKALİZM

Hiperadrenokortisizm.

İMMÜNOFLÜORESANS

Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, flüoresan boyalar ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek flüoresan ışıkta inceleme tekniği.

BRANŞİYOKRANİYUM

Kafatasının solungaçlarla ilgili olan kısmı.

ANORMALLEŞTİRMEK

Anormal duruma getirmek.

İHTİYOSPORİDİYUM

Balıklarda iç enfeksiyonlara neden olan bir mantar cinsi, ihtiyofonus.

KOMPARTIMANLAŞMA

Ökaryot hücrelerde, hücre içinde çeşitli metabolik olayların zarla çevrili değişik yerlerde ya da organellerde yapılmak üzere aynlması.

ANOPLOCEPHALİDAE

Cestoda alt sınıfında, Cyclophyllidea takımında bulunan insanlarda ve otçullarda Anoplocephala, Bertiella, Moniezia, Paranoplocephala ve Thysanosoma gibi gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısında önemli cinsleri içeren orta veya büyük sestodların bulunduğu aile.

KİLOPERİKARDİTİS

Kalp kesesi içerisine kilusun sızması sonucu oluşan kalp kesesi yangısı.

TOPLUMBİLİMCİLİK

İnsan yaşamındaki bütün olayları yalnızca toplumsal yapı ve örgüt biçimleriyle açıklama eğilimi.

ORNİTOBAKTERİYOZ

Ornithobacterium rhinotracheale tarafından oluşturulan, tavuk ve hindilerde solunum sisteminde bozukluk, büyümenin yavaşlaması ve ölümlere neden olan hastalık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük