İçinde O geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 15 harfli toplam 554 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AKKORLAŞTIRILMA

Akkorlaştırılmak işi.

TERMOREGÜLASYON

Vücut ısısının metabolizma ya da davranış vasıtası ile kontrolü ile sabit vücut ısısı sağlanması. Er bezlerinin sıcaklığının vücut sıcaklığından 1-2 oC düşük olması, yani er bezlerinin sıcaklığının bu derecede korunması.

ÇOĞALTILABİLMEK

Çoğaltılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORTAHACIAHMETLİ

Kırşehir şehri, Çiçekdağı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KERATOSKLERİTİS

Kornea ve skleranın yangısı.

HİYALOSERÖZİTİS

Seröz zarların yangısı.

KARPOMETAKARPUS

Kuşların kanatlarında bulunan ve üç metakarpus ve bazı karpus kemiklerinin birleşmesiyle oluşan kemik.

ANDROMETODOKSİN

Kimi Fundagiller ailesindeki bitkilerde bulunan ve geviş getirenlerde salya artışı, sancı, kusma, ayakta duramama, sendeleme, kollaps ve ölümle belirgin olan öncelikli "vagus" uyarımını sağlayan, sonra ise hem bu siniri hem de çizgili kaslardaki sinir uçlarını felce uğratan bir bitkisel zehir, greyonotoksin.

TROMBİKULİYAZİS

Trombikulozis.

HİPERSALİVASYON

Aşırı tükürük salgısı.

AKANTAMEBİYOZİS

Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden olduğu enfeksiyon. Hastalıkta görülen en yaygın belirtiler granülomatoz amebik ensefalitis ve Acanthamoeba keratitisdir.

NÖROTRANSMİTTER

Nöronun ucundan salgılanan ve bir sonraki nöronun özgün bir reseptörüne bağlanan, sinir impulslarının iletimine yardımcı olan, genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik.

NİTRİTİFİKASYON

Azotlu materyalin bakterilerce nitrata dönüşümü.

KARDİYOPNÖMATİK

Kalbe ve akciğerlerle, kalp-akciğer çalışmasıyla ilgili olan.

VEZİKÜLOPAPÜLAR

Vezikül ve papüllerle belirgin değişiklik.

KOLEKSİYONCULUK

Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik.

SOYSUZLAŞTIRMAK

Soysuz bir duruma getirmek.

ELEKTROBİYOLOJİ

Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim.

İNSANCOĞRAFYASI

Toplumlar ya da bireyler ile doğal çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri incelemeyi amaçlayan, "Doğa insanın elleri arasında bir kil parçasıdır." görüşünü savunan toplumbilim akımı.

OLANAKSIZLAŞMAK

Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak.