İçinde O geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 15 harfli toplam 554 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ATLANTALİZASYON

İlk boyun omurunun art kafa kemiğine kaynaşması.

MASKULİNİZASYON

Erkekleşme.

SİTOPLAZMOLİZİS

Sitoplazma erimesi.

DESENSİTİZASYON

Duyarsızlaşma.

TERMOGRAVİMETRİ

Kontrollü ısıtma programına tabi tutulan bir numunenin kütlesinin sıcaklıkla değişiminin ölçüldüğü ve grafiğe geçirildiği bir teknik.

HYMENOLEPİDİDAE

Cyclophyllidea takımında, Cestoda alt sınıfında bulunan kuşlarda, insan dâhil memelilerde enfeksiyona neden olan, medikal açıdan önemli olan Hymenolepis cinsini içeren sestod ailesi.

TRİKOEPİTELİYOM

Kıl foliküllerindeki keratinositlerden köken alan sert, beyaz renkte, loplu ve kapsüllü, özellikle köpeklerde görülen iyicil deri tümörü. Merkezi keratinleşme ve bunu çevreleyen folikül benzeri bazal hücrelerinin bulunmasıyla ayrılır.

ÜRETEROLİTİAZİS

Üreterde idrar taşı oluşumu.

POLİMORFNÜKLEER

Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli. Parçalı çekirdekli lökosit.

NORFOLKTERİYERİ

İngiltere'den köken alan, küçük İrlanda Teriyerleri ile Border ve Cairn dâhil olmak üzere diğer Teriyer ırkları arasında yapılan birleştirmeler sonucu geliştirildiği düşünülen, yakın bir geçmişe kadar Norveç Teriyer ile aynı ırk olarak değerlendirilen, kulaklarının düşük oluşu ve hatlarının köşeli oluşuyla bu ırktan ayrılan ayrıca buna göre daha kıskanç ve asosyal olan, kısa, güçlü ve dayanıklı bir yapısı olan, bacakları güçlü ve tilkiye benzeyen bir burun yapısına sahip, tüy yapısı düz ve sert, rengi kızıl, buğday, ten rengi ve siyah olabilen, yüzündeki tüyler bıyık ve kaş oluşturacak biçimde uzun, etkin, sevecen ve cesur, dengeli bir karaktere sahip, bekçi köpeği ve kemirgen ve tilki avcısı olarak kullanılan köpek ırkı.

OLUMSUZLAŞTIRMA

Olumsuzlaştırmak işi.

POLİENSEFALİTİS

Beynin gri maddesinin yangısı, poliyoensefalitis, poliyoensefalopati.

BİYOMETEOROLOJİ

Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim.

POTANSİYELÖLÇER

Bir devreden akım geçmeyen durumda iki uç arasındaki potansiyel ayrımını ölçen ve ölçeğinde potansiyeli volt biriminde gösteren aygıt.

FİSALOPTERİOZİS

Physaloptera cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

LEİSCHMANBOYASI

Metilen mavisi ve eozin karışımından oluşan kan hücreleri ve kimi kan parazitlerinin saptanmasında kullanılan bir boya.

SKLEROKERATİTİS

Sklera ve korneanın birlikte yangısı.

PNÖMOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve kan bulunması.

PERİPROSTATİTİS

Prostat çevresindeki dokuların yangısı.

DAKRİYOSİSTİTİS

Gözyaşı kanallarının ve kesesinin yangısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük