İçinde O geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 13 harfli toplam 1288 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KARŞITYOKLAMA

Bir görüşmede gerçekliğinden kuşku duyulan kimi yanıtların sınanabilmesi için yanıtlayıcıyla sağlanmış uylaşımın geçici ve amaçlı olarak örtük bir çatışkınlığa dönüştürülmesi, bk. yoklama.

PASTÖRİZASYON

Süt, bira, meyve suyu vb. maddelerin bozulmasına yol açacak mikroorganizmaların yok edilmesi için özel aletlerde 75 °C'ye kadar ısıtılıp birdenbire soğutulması yoluyla uygulanan işlem.

DETERMİNASYON

Belirlenim.

MAKROMUTASYON

Çeşitli karakterlerin bir arada ve aynı anda mutasyonu.

GALVANOPLASTİ

İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi.

GLOMERULOPATİ

Böbrek glomeruluslarında özellikle yangısal nitelikte olmayan herhangi bir patolojik değişim.

KOKULANDIRMAK

Özel bir koku kazandırmak.

MAGNİFİKASYON

Obje görüntüsünün, film üzerinde gerçek büyüklüğünden daha büyük olarak oluşumu sonucu oluşan biçim bozukluğu.

PATOFİZYOLOJİ

Fizyopatoloji.

SAPLICATİNTON

1.Patlıcan. 2.Dağ elması.

FOTOFLOROSKOP

ZnS gibi floresans yapan bir madde ile kaplı bir ekran vasıtasıyla X-ışınlarının görülebilir hale getirilmesi.

TROMBİKULOZİS

Trombiculidae ailesinde bulunan, larvaları fundalık tifüsüne neden olan riketsiya etkenlerini taşıyan Trombicula cinsi etkenlerin insan ve evcil hayvanlarda neden olduğu küçük, kızarıklık ve kabartılarla belirgin deri enfestasyonu, şigger deri yangısı, trombiozis, trombikulidiyazis, trombikulidiyazis.

ROMBENSEFALON

Embriyo gelişiminin ilk evrelerinde görülen, gelişmenin ilerlemesiyle art beyni ve son beyni meydana getirecek olan arka beyin bölgesi. Soğanilik, pons ve beyincikten oluşan kısım.

TELEFONOMETRE

Telefon konuşmalarının süresini ve sayısını gösteren sayaç.

PROTOKOLCÜLÜK

Protokolcü olma durumu.

SOĞUKKANLILIK

Soğukkanlı olma durumu, serinkanlılık.

KOLİSEPTİSEMİ

Escherichia coli'nin patojen türlerinin neden olduğu septisemi.

BOLLAŞTIRILMA

Bollaştırılmak işi.

KONSEPTÜALİST

Kavramcı.

ÇORAKKADİRLER

Bolu ilinde, Gökçesu bucağına bağlı bir yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük