İçinde O geçen 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 13 harfli toplam 1288 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LÖKOENSEFALİT

Beyinde beyaz maddenin iltihaplanması.

NANOTEKNOLOJİ

Maddenin atomik veya moleküler boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürünlerin üretilmesi yöntemi.

MEGALOENTERON

Bağırsak genişlemesi.

SAKKAROZÖLÇER

Sakkaroza göre derecelenen ve bir sıvının kuruluğunu tespit eden yoğunlukölçer, sakkarometre.

MİYELİNOGEZİS

Sinir sisteminde miyelin oluşumu. Gebeliğin yaklaşık ortasında başlar, doğum sonrası ayağa kalkamayan hayvan türlerinde, genellikle miyelin yapımı tamamlanmamış durumdadır.

POLİKOTİLEDON

Çok kotiledonlu olma.

AŞAĞIALİÇOMAK

Afyon ili, Davulga bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OTOENFEKSİYON

Vücut içinde önceden bulunan herhangi bir bakteri veya virüsün yayılmasıyla gelişen enfeksiyon. Parazit konağı terk etmeden, parazitin genç formlarının oluşturduğu reenfeksiyon. Cryptosporidium türleri, Strongyloides, Hymenolepidae, Taenia solium, Enterobius vermicularis türlerinde görülmektedir.

KAVAKLIKOLTUK

Halıların köşelerinde kavağı sitilize eden motif. (Yeşilova Aksaray Niğde).

YOĞUNLUKÖLÇER

Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre.

NÖROMİYELİTİS

Sinir ve omurilik yangısı.

KORTİKOSTERON

Glukokortikoitler. Mineralokortikoitler.

BORAZANCIBAŞI

Borazancıları yöneten kimse. bir topluluğun söyleyemediği sözleri söyleyen kimsesi.

KLİNOPTİLOLİT

Zeolit.

MUKOARTERİTİS

Kalpte sol kulakçığın endokardiyumunun altında ve büyük damarların intimasında glikozaminoglikanların birikimiyle belirgin dejeneratif hastalık. Üremili ve yağdan zengin rasyonla beslenen köpeklerde görülür.

DİSPROTEİNEMİ

Plazma proteinlerinden albumin, fibrinojen ve globulin arasındaki normal dengenin bozulması, özellikle albumin – globulin oranındaki anormal değişimle belirgin durum.

BLASTOMİKOZİS

Nehir veya göl kıyılarındaki kumlu ve asitli topraklarda bulunan Blastomyces dermatitidis'in neden olduğu, akciğer veya deride yerel veya birçok organ ve dokuda sistemik piyogranülomların oluşumuyla belirgin, özellikle iri cüsselli erkek köpeklerde, daha az olarak da kedi, at ve diğer türlerde görülen mantar hastalığı.

KLARİTROMİSİN

Aside dayanıklı ve uzun etki süreli bir eritromisin türevi antibiyotik.

BOYUTLANDIRIŞ

Boyutlandırma işi.

LENFOSİTOPOEZ

Lenfosit yapımı.