İçinde O geçen 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 12 harfli toplam 1886 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAPAROZLAMAK

Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçirmek.

BAŞDOKTORLUK

Başhekimlik.

ELEKTROGİTAR

Elektrikten yararlanılarak sesi yükseltilen gitar.

PİGMENTASYON

Bir organ veya organizmada renk veren maddelerin toplanması. Pigment birikimi. Renk verici maddenin birikimi. Pigment artışı nedeniyle deri veya dokularda meydana gelen renk değişikliği. Tavukların gaga, bacak ve kloaka rengi.

ŞİSTOSOMİSİT

Şistosomaları yıkımlayan ajanlar.

FERROPROTEİN

Demir içeren protein.

GONOKORİSTİK

Ayrı eşeylilik.

KOPARTTIRMAK

Kopartma işini yaptırmak.

BESNOİTİOZİS

Sığır, at, koyun, keçi ve diğer otçullarda Besnoitia cinsi protozoonların neden olduğu, sokucu sinekler tarafından mekanik olarak taşınan veya enfekte kedi dışkısında bulunan, ookistlerin ağız yoluyla alınmasıyla bulaşan, etkenlerin birçok dokuda kalın duvarlı kist oluşmasıyla ve klinik olarak ateş, anazarka, anasarka, iştahsızlık, fotofobi, sklerodermatitis ve değişen derecelerde kıl dökülmesi gibi belirtilere neden olan hastalık, fil derisi hastalığı. Hastalık geçmişte globidiyozis olarak adlandırılmaktaydı.

CARNOYSIVISI

Carnoy tespit çözeltisi.

KORAMİRALLİK

Koramiralin rütbesi. Koramiralin makamı ve görevi.

PREOPERKULUM

Balıklarda solungaçların önünde olan membran kemiği. Balıklarda solungaç kapağını oluşturan dört kemikten en önde bulunan membran kemiği.

MİKROAEROFİL

Normal atmosferik oksijen varlığında (% 21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (% 5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorganizmalar, mikroaerobik.

MALNUTRİSYON

Temel besin maddelerinin tümünün yetersiz miktarlarda alınması sonucu ortaya çıkan, ölümle sonuçlanmayan orta şiddette açlık durumu, beslenme bozukluğu, beslenme yetersizliği, yetersiz beslenme. Ketozis, vücut ağırlığında, vücut sıcaklığında, kalp ve solunum frekansıyla metabolizma hızında yavaşlamayla belirgindir.

MODALAŞTIRMA

Modalaştırmak işi.

TRİONYCHİDAE

Dudaklı kaplumbağagiller.

PİLOROPLASTİ

Pilorustaki bozukluğun ameliyatla düzeltilmesi.

PİRETOTERAPİ

Suni olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme yöntemi.

ECHİNOCOCCUS

Taeniidae ailesinde bulunan bir sestod cinsi.

PERİOSTRAKUM

Birçok yumuşakça ve brakyopot kabuklarının dış tabakası.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük