İçinde O geçen 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 12 harfli toplam 1886 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORTAGEDİKLER

Kars ili, Başgedikler nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AGANGLİYOZİS

Agangliyonozis.

ÇOĞALTABİLME

Çoğaltabilmek işi.

DEJENERASYON

Yozlaşma. Soysuzlaşma. ve kim. Bozunum. Bozulma. Hücre ve dokuların canlılığını koruyarak görev bakımından daha az etkin bir düzeye inmesi ve çeşitli yapısal değişimlere uğraması, dönüşümlü hücre zedelenmesi.

ANONİMLEŞMEK

Anonim bir duruma gelmek.

VEZİKÜLASYON

Vezikül oluşumu, kabarcıklanma.

ARKENSEFALON

İlk beyin, filojenik olarak ilkel beyin.

TOPLANABİLME

Toplanabilmek işi.

APONÖROTİKUS

Ak zara benzeyen.

AŞAĞIKOYUNLU

Artvin şehri, Veliköy nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BOZULABİLMEK

Bozulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

PUPARİYASYON

Belirli Diptera ailelerinde üçüncü dönem larva tarafından puparyumun oluşturulması.

KÜÇÜKBOYALIK

Ankara ilinde, Balâ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ROTAVERSİYON

Cis izomerin trans izomeriye ya da tersi olan dönüşüm.

PARAMETADİON

Kardiazolün yol açtığı çırpınmaların önlenmesinde ve sara hastalığının tedavisinde kullanılabilen oksazolidindion türevi bir ilaç.

OBSTRUKSİYON

Tıkanma, tıkama, tıkanıklık, mani, engel.

ŞELİYOPLASTİ

Dudaklardaki biçim bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.

ESTEZİYOLOJİ

Duyu organları ve duyuları araştıran bilim dalı.

MAKROEKONOMİ

Bütüncü ekonomi.

BAKTERİYOLİZ

Bakterinin parçalanması. Bakterilerin erimesi, eriyip yok olması. Bakteriyolizis.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük