İçinde O geçen 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 10 harfli toplam 3484 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İPOTEKLEME

İpoteklemek işi.

KONORDAKLI

Kıvırcık saçlı.

OSTEOKLAST

Kemik yıkımında görev alan ve tek çekirdekli fagosit sistemine dâhil olan, çok çekirdekli bir kemik hücresi. Kemik yıkımını gerçekleştiren, kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan, iç boşluklar meydana getiren, 3-50 arasında monositin birleşmesinden oluşan büyük sitoplazmalı, sitoplazmaları asit yapıda ve lizozom içeren büyük, mononukleer fagositer sistemi içeren, çok çekirdekli dev fagositik hücre. İyi gelişmeyen granüllü endoplazma retikulumu ve çok sayıda Golgi, mitokondriyon ve bağımsız ribozomları içeren, paratiroit bezinin salgısı olan parathormonla uyarılarak kemik matriksinin rezorpsiyonunu artırarak dolaşıma kalsiyum ve diğer iyonları veren hücredir. Kemik yıkımında görev alan ve mononükleer fagosit sistemine dahil olan çok çekirdekli büyük kemik hücresi.

VENOKLİZİS

Toplardamar içine ilaçlı veya besleyici sıvı zerk edilmesi.

TOYKALAMAK

Amaçsız dolaşmak.

NOKARDİYOZ

Çeşitli balık türlerinde, Nocardia asteroides'in neden olduğu, anoreksia, inaktivite, derinin renginde değişme, zayıflama ve enfeksiyonun ilerlemiş olgularında deride kazeöz ve nodüler lezyonlar ve karında sıvı birikmesiyle karakterize kronik, sporadik bakteriyel bir enfeksiyon.

OLİGOTİPİK

Sadece birkaç üyesi bulunan bir takson.

KOŞUTÇULUK

Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm. Zihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal olaylar ile bedensel olayların birbirini hiç etkilemeyen karşılıklı iki dizi biçiminde oluştuğunu ileri süren öğreti. Birbirleriyle hiçbir ilişki ve değinileri olmayan halk kültürlerinde benzer halkbilim ürün ve olaylarının gelişimi ya da tüm halk kültürlerinde varlığı ileri sürülen doğrusal evrim. bk. koşut gelişim. karşılığı yayılım, temel düşünce, dağılım.

TORNALANMA

Tornalanmak işi.

PROSKENYON

Antik tiyatroda oyun yeri. Bugünkü tiyatroda ön sahne.

PORİKLEMEK

Bir şeyi oyup içini çıkarmak : Kabağı niçin porikledin?.

CİLİOPHORA

Yaşam sikluslarının kimi dönemlerinde hareket etme ve gıda temininde rol oynayan silyalara, makro ve mikro olmak üzere iki çeşit çekirdeğe, vücuttaki fazla suyu atmaya yarayan kontraktil vakuollere sahip, konjugasyon, otogami ve sitogami gibi seksüel evrelerin görüldüğü, kimileri serbest yaşamlı, kimileri omurgalı ve omurgasızlarda kommensal, kimileri ise parazitik olan, Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea ve Polyhymenophorea sınıflarını içeren protozoa şubesi.

HEKSOZAMİN

Heksozdan türeyen amino şekerlerin herhangi bir sınıfı. Şekeri heksoz olan, galaktozamin, glikozamin gibi amino şekerlerin herhangi bir sınıfı.

KEMOTAKSİS

Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu (pozitif) veya olumsuz (negatif) tepkimeleri. Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad.

KRANYOPATİ

Kafatası hastalıkları.

ALİHOCALAR

Kocaeli ilinde, Körfez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HETEROSPOR

Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımından farklı sporlar. Biçim, büyüklük, bazen de fonksiyon bakımından biri diğerinden farklı olan sporlar.

ANTEROGRAF

Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet.

KOYUVİRMEK

Bırakmak, salmak.

BOSTANBAŞI

Malatya ili, Yeşilyurt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük