İçinde O geçen 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "o" olan 10 harfli toplam 3484 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde o harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu o harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında o harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LÖKOSİTÜRİ

Piyüri.

ENZİMOLOJİ

Enzimlerle bunların etkilerini inceleyen bilim dalı. Enzimler ve bunların etkilerini inceleyen bilim dalı. Enzimlerin yapı ve işlevlerini, kataliz mekanizmalarını ve enzimlerin katalizlediği her türlü metabolik ve biyokimyasal reaksiyonların neden ve nasıl gerçekleştiğini inceleyen, araştıran bir bilim dalı.

MORTADELLA

Bir tür İtalyan sucuğu ve böreği.

YOLMAÇAYIR

Van şehrinde, Başkale ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GLİKOJENAZ

Karaciğerde glikojen sentezini katalizleyen glikojen sentetaz ve glikoz 1-fosfat uridiltransferaz enzimi için kullanılan genel ad. Karaciğerde glikojen üretimini katalizleyen glikojen sentetaz ve glikoz-1-fosfat uridiltransferaz enzimi için kullanılan genel ad.

TOPUKLAMAK

Mahmuzlamak. Bir taşıtın hızını artırmak. Topukla pas atmak.

TRİKOMONAS

Bir hücrelilerin (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfından, birçok hayvanların bağırsaklarında yaşayan, vücudu armut biçiminde, 35 kamçısı bulunan türleri olan bir cins. (Trichomonas), Birgözeli hayvanlardan kamçılılar (Flagellata) sınıfından bir cins. Birçok hayvanların bağırsaklarında yaşar. Vücudu armut biçimindedir. 3-5 kamçısı vardır. T. hominis türü insanların kalın bağırsağında yaşar.

HEMOFTALMİ

Gözün içinde kan toplanması.

OVUNDURMAK

Ovuşturmak, ovalamak.

DONDURULMA

Dondurulmak işi.

MİKRODALGA

Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga.

AŞAĞIDOLMA

Manisa ili, Akhisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

NÖROTENSİN

Mide asit salgısı üzerine baskılayıcı etki yapan ve bağırsak içinde yağ içeriğinin artması üzerine salgılanan bir bağırsak salgısı.

ANTİLOPLAR

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyası. Memeliler (Mammalia) sınıfının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzları yukarı ve geriye doğru kıvrık, iyi koşan, Afrika'da yaşayan türlere sahip bir alt familya. (Antilopinae), Memeli hayvanlardan geviş-getirenler (Ruminantia) alt-takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasının bir alt familyası. Kara antilop (Antilope cervicapra), keseli antilop (Antidorcas marsupialis), kaya antilopu (Oreotragus oreotragus), boğa antilopu (Taurotragus oryx), bozkır antilopu (Saiga tatarica), dört-boynuzlu antilop (Tetracerus quadricornis), cüce antilop (Neotragus pygmaeus), ceylân (Gazella dorcas), İran ceylânı (G. subgutturossa), Hint ceylânı (G. bennetti), inek antilopu (Bubalis buselaphus), addaks (Addax nasomaculata), kaama (Bubalis camaa), kudu (Strepsiceros strepsiceros), gnu (Connochaetes gnu), orongo (Pantholops hodgsoni) gibi gerçek antilopları içine alır. Vücutları zarif olup boynuzları yukarı ve geri doğru kıvrıktır. İyi koşarlar. Afrikada boldurlar.

SAPROFİLÖZ

Saprofitik.

OMMATİDYUM

Böceklerde ve kabuklularda petek (mürekkep) gözü meydana getiren çok sayıdaki hücrelerin her biri. Dış yüzeyi saydam kutikuladan oluşmuş bir mercek kapsayan ve saydam pelte şeklinde geriye uzanan bir koni ya da uzantıdan (kristal koni) oluşur. Çevresinde pigment hücreleri vardır. Kaidesinde ışığa duyarlı pigment kapsayan fotoreseptör hücrelerinin oluşturduğu kadeh şeklinde bir retinula yer alır. Petek gözü meydana getiren çok sayıda gözeden herbiri; sade göz.

MİYOKLONUS

Bir tek veya bir grup iskelet kasının, vücudun bir veya birçok bölgesinde fizyolojik veya patolojik nedenlerle belli aralıklarla tik benzeri kasılması ve gevşemesi, klonus. Sıklıkla; köpek gençlik hastalığından kaynaklanan beyin ve omurilik yangısına bağlı olarak biçimlenir.

KOŞUBOĞAZI

Bursa şehrinde, Mustafakemalpaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

HALOJENLER

Öğeler Dizgesinin VII-A kümesindeki F, CI, Br ve I öğelerinden oluşan, baz metallerle yaptıkları tuzları , doğada bol bulunan öğeler. Periyodik cetvelin VIIA Grubunda bulunan F, Cl, Br, I, At ametalik elementleri. Halojenler çok değerliklidir ve -1 (klorürler), +1 (hipokloritler), +3 (kloritler), +5 (kloratlar) ve +7 (perkloratlar) yükseltgenme basamaklıdırlar.

VADOLUNMAK

Bir iş yerine getirilmek üzere söz verilmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük