İçinde NOP geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "nop" olan, toplam 68 tane kelime bulunuyor. İçerisinde nop bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu nop ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında nop olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ANOPLOCEPHALİDAE, PARANOPLOCEPHALA

15 harfli kelimeler

ANOPLOSEFALOZİS, BALAENOPTERİDAE, HEMOGLOBİNOPATİ

14 harfli kelimeler

HİYMENOPTERİZM, İMMÜNOPATOLOJİ, JONKSİYONOPATİ, LOTTİNOPLASTİK, SCHOENOPLECTUS

13 harfli kelimeler

AMİNOPEPTİDAZ, ANOPLOCEPHALA, ANOPLURİDOZİS, ENDOKRİNOPATİ, GALVANOPLASTİ, HİYMENOPTERAN, KLİNOPTİLOLİT, LİMNOPLANKTON, NANNOPLANKTON, SPLANKNOPLÖRA

12 harfli kelimeler

KİNOPANORAMA, KSENOPARAZİT, MONOPNEUMONA, NANOPLANKTON, RENOPULMONER, ŞİPLENOPEKSİ

11 harfli kelimeler

ANOPERKULAT, LATANOPROST, MONOPLASTİK, MONOPODİYAL, MONOPOTENTS, MONOPOYEZİS, NANOPHYETUS, POGONOPHORA, VAJİNOPEKSİ

10 harfli kelimeler

CONOPODİNA, EOZİNOPENİ, GONOPODYUM, MELANOPATİ, PANOPTOZİS, RETİNOPATİ, SİNOPLULUK, SPLENOPATİ

9 harfli kelimeler

ANOPHELES, İNOPERABL, LİENOPATİ, MONOPETAL, MONOPLEJİ, MONOPLOİT, MONOPOLAR, TEKNOPARK, TONOPLAST

8 harfli kelimeler

ANOPLURA, BRONOPOL, MONOPATİ, MONOPODİ, MONOPTER, RENOPATİ

7 harfli kelimeler

MENOPOZ, MONOPOL, SNOPLUK, GONOPOR, SİNOPLU

5 harfli kelimeler

SİNOP, ENNOP, KONOP

4 harfli kelimeler

SNOP

3 harfli kelimeler

NOP

Bazı kelimelerin anlamları

NOP

Nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler.

İMMÜNOPATOLOJİ

Bağışıklık reaksiyonlar sonucu meydana gelen bozukluk veya durumları inceleyen bilim dalı.

PARANOPLOCEPHALA

Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

GALVANOPLASTİ

İçinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya, istenilen eşyayı daldırıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yoluyla o eşyayı bir maden tabakasıyla kaplama işlemi.

HEMOGLOBİNOPATİ

Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal polipeptit zincirlerinden oluşan, orak hücre anemisi, hemolitik anemi ve talasemiye neden olan anormal tipteki hemoglobinlerin varlığı. Hemoglobin C, E, I, J, S, ve benzerleri yüzlerce tipi vardır.

LOTTİNOPLASTİK

(Heykel) Bir çeşit kalıp alma tekniği. Kabartma üzerine hafif yağ sürülür. Üstüne kolalanmış kâğıtlar yayılır. Bir elbise fırçası ile kolalı kağıt, alttaki kabartma girinti ve çıkıntılarına iyice girinceye kadar sürtülür. Kâğıt kuruduktan sonra kabartmadan çıkarılır. İçine alçı dökümü yapılarak özgünün kopyası elde edilir.

ENDOKRİNOPATİ

İç salgı bezlerinin bozukluğundan kaynaklanan hastalık hâli.

ANOPLURİDOZİS

Bitlerden kaynaklanan enfestasyon.

JONKSİYONOPATİ

Kas sinir bağlantılarının bozukluğu. Botulismus, myasteniya gravis ve kene felci gibi hastalıklarda görülür.

SCHOENOPLECTUS

Sandalye sazları.

HİYMENOPTERİZM

Hymenoptera takımında bulunan yaban arısı, bal arısı gibi sineklerin ısırması sonucunda oluşan zehirlenme.

BALAENOPTERİDAE

Çatal kuyruklu balinagiller.

ANOPLOCEPHALİDAE

Cestoda alt sınıfında, Cyclophyllidea takımında bulunan insanlarda ve otçullarda Anoplocephala, Bertiella, Moniezia, Paranoplocephala ve Thysanosoma gibi gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısında önemli cinsleri içeren orta veya büyük sestodların bulunduğu aile.

ANOPLOSEFALOZİS

Geviş getirenlerde ve tek tırnaklılarda Anoplocephalidae ailesindeki sestodların neden olduğu hastalık.

AMİNOPEPTİDAZ

Peptit zincirinin N-terminalinden başlayarak amino asitleri birer birer hidrolizle ayıran peptidaz.

ANOPLOCEPHALA

Atların sindirim sisteminde parazitlenen Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

  -   -   -  

Anlamında NOP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NOP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SİRKEN

Yabani ıspanak (Chenopodium album).

ANOFEL

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis).

ZÜPPE

Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan. Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen, snop.

ABDÜLKADİRKÖY

Sinop şehri, Ayancık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

DURAĞAN

Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit. Etkin olmayan, gelişmemiş. Sinop iline bağlı ilçelerden biri. Akışmaz.

GERZE

Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

ABDALOĞLU

Sinop şehrinde, Gerze ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

KAZAYAĞI

Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium). Çok kollu çengel. Çaprazlama yapılmış olan teyel, Hristo teyeli. İki ayrı yolun birleşip tek yol hâline geldiği kavşak. Bu renkte olan. İki ucundan herhangi bir yere bağlanmış bir halatın, başka bir halatla ortasından terazilenmiş durumu. Açık turuncu renk.

KOCABAŞ

İspinozgillerden, 18 santimetre uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir tür kuş, flurcun (Cocothraustes coccothraustes). Eti, sütü ve derisinden yararlanılan sığır, manda vb. hayvanların genel adı, büyükbaş. Doğu Anadolu'da, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-150 santimetre yüksekliğinde, iki yıllık otsu bir bitki (Onopordon acanthium). Pancar, şeker pancarı.

ADETGÖRMEZLİK

Menopoz.

IŞTIR

Pancargillerden, 30-70 santimetre yüksekliğinde, yapraklı dalları pişirilerek yenen bir yıllık otsu bitki, yaban pazısı (Chenopodium urbicum).

TEKEL

Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol. Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu, inhisar, monopol. Bir kişi veya kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç.

ERFELEK

Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

SARAYDÜZÜ

Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

AYANCIK

Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

ABDURRAHMANPAŞA

Sinop kenti, Erfelek ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ZÜPPELİK

Züppeye yakışır davranış, snopluk, snobizm.

BOYABAT

Sinop iline bağlı ilçelerden biri.

DİKMEN

Koni biçiminde tepe. Sinop iline bağlı ilçelerden biri.