İçinde NE geçen 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "ne" olan 7 harfli toplam 992 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde ne bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu ne ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında ne olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÇAPANER

Saldıran, atılan, hücum eden kimse. Koşan, hızlı hareket eden kimse.

EŞİMİNE

Koyunun ikindi zamanı otlaması.

LANETLİ

Lanetlenmiş, kargınmış, kargışlı, melun.

TÜSGÜNE

Rende.

NARDANE

Nar tanesi.

ELİMİNE

"Elemek" anlamındaki elimine etmek, "elenmek" anlamındaki elimine olmak (veya edilmek) birleşik fiillerinde geçen bir söz.

NEOKRİL

Frengi ve uyku hastalığının tedavisinde kullanılan sukinanilometilami-p-arsonik asite verilen ad.

MERDANE

Erkeğe yakışan. (me'rda:ne) Mertçe. Kalın oklava. Türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde araç.

KENEOTU

Sütleğengillerden hintyağı çıkarılan bitki.

SIFTANE

Önceden.

ÖRNEĞİN

Söz gelişi.

NERİTİK

Kıyı şeridinde deniz kabukları, kum, çakıl vb. şeylerle oluşan yığınakla ilgili.

İKNECİK

Bir çeşit ot.

YÖNETİM

Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

GAYNEYO

Kaynıyor.

NERDENK

Domates suyu, salça. Salça.

DÜNEMEK

Barınmak. Uyumak. Kümes hayvanları tünemek. Üzerinden bir gece geçmek. Tünemek. Tünemek, gecelemek.

KIŞKENE

Küçük çocuk.

DEYNEYH

Sopa, değnek.

YAĞHANE

Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük