İçinde NASI geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "nası" olan, toplam 65 tane kelime bulunuyor. İçerisinde nası bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu nası ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında nası olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

YUKARINASIRLAR

13 harfli kelimeler

İSTİSNASIZLIK, MANASIZCASINA, YUKARINASIRLI

12 harfli kelimeler

BADANASIZLIK, İSTİSNASIZCA, KARİNASIZLAR

11 harfli kelimeler

İTİNASIZLIK, NASIRLANMAK, NASIRLAŞMAK, CİVCİVANASI, PULLUKANASI, TIRMIKANASI

10 harfli kelimeler

AYNASIZLIK, CURCUNASIZ, DENİZANASI, İSTİSNASIZ, MANASIZLIK, NASIRLANMA, NASIRLAŞMA, TANTANASIZ, ABDÜLNASIR, BOYANASICA, İTİNASIZCA, KEDİKINASI, KINASIZLIK, OĞLANANASI, VARAVANASI

9 harfli kelimeler

ANASIZLIK, BADANASIZ, ESNASINDA, ANASINIFI, CİNAYNASI, MANASIZCA, ZIVANASIZ

8 harfli kelimeler

İTİNASIZ, KURNASIZ, NASIRSIZ, ALKANASI, BETNASIZ, ÇAYANASI, ELKANASI, NASIRKÖY

7 harfli kelimeler

AYNASIZ, KINASIZ, MANASIZ, NASILSA, NASIRLI, NASIRGA, NASIRKA, ONANASI, SANASIN, YANASIN

6 harfli kelimeler

ANASIL, ANASIR, ANASIZ, NASIRA, YANASI

5 harfli kelimeler

NASIL, NASIP, NASIR, NASIF, NASIN, ONASI

4 harfli kelimeler

NASI

Bazı kelimelerin anlamları

NASI

Nasıl?.

MANASIZCASINA

Manasızca.

CİVCİVANASI

Yüzük parmağı.

TIRMIKANASI

Tırmığın dişli baş kısmı. (Yenikent Aksaray Niğde).

PULLUKANASI

Pulluğun arka kısmı. (Doğanbey Beyşehir Konya).

YUKARINASIRLAR

Diyarbakır ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

İSTİSNASIZLIK

İstisnasız olma durumu.

İSTİSNASIZCA

İstisnasız bir biçimde.

BADANASIZLIK

Badanasız olma durumu.

AYNASIZLIK

Aynasız olma durumu.

KARİNASIZLAR

Omurgalı hayvanların, kuşlar (Aves) sınıfından, karinaları bulunmayan, ufak, körelmiş kanatlı, ilkel yapılı kuşları içine alan bir bölüm. Gerçek deve kuşları (Struthiones), Amerika deve kuşları (Rheae), tepeli deve kuşları (Casuarii), moalar (Dinornithes), boylu kuşlar (Aepyornithes), kiviler (Apteryges) takımları vardır. (Ratitae),takımları vardır.

NASIRLAŞMAK

Nasır oluşmak. Duyarlığını yitirmek.

NASIRLANMAK

Nasırlaşmak.

YUKARINASIRLI

Adıyaman ilinde, Belören bucağına bağlı bir bölge.

İTİNASIZLIK

Özensizlik.

CURCUNASIZ

Gürültüsüz, şamatasız.

  -   -   -  

Anlamında NASI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NASI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BÖYLE

Bunun gibi, buna benzer. Bu yolda, bu biçimde, hakeza. İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz. Bu derece.

BADANASIZ

Badana edilmemiş. Badanası bozulmuş.

ATAMA

Atamak işi, tayin, nasıp.

ANASIZLIK

Anasız olma durumu.

AYRICASIZ

Ayrı tutulmadan, istisnasız bir biçimde.

AYNALI

Aynası olan. Parlak yüzlü, yakışıklı, güzel.

CİNASLI

Cinası olan, cinas sanatı bulunan.

AYRIKSIZ

İstisnasız, bilaistisna. Hiçbir ayrığı olmadan, hiçbirini ayrık tutmaksızın.

ANLAMSIZLIK

Anlamsız olma durumu, manasızlık.

BİLAİSTİSNA

İstisnasız, ayrıksız, ayrım yapmaksızın.

EKTİ

Her yiyeceği canı çeken. Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk. Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen (kuzu). Arsız, yüzsüz, görgüsüz. Cimri. Asalak.

ANAYASA

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi. Temel, esas.

ANACIL

Anasına düşkün (çocuk).

ANASIZ

Anası olmayan. Anası olmadan.

ANLAMSIZ

Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız, beyhude, boş, içsiz, yersiz, gıcırı bükme, ipsiz sapsız.

DİSPEÇ

Bir ortak avaryada deniz kazasından sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin uğradıkları zararların ve bunlar tarafından yapılmış olan masrafların nasıl, kimler tarafından ve ne oranda karşılanacağını belirlemek için yapılmış olan işlem. Deniz sigortası dilinde, ilgili tarafların ortak avaryada kendilerine düşen yükümlülükleri, paylarının önemi ölçüsünde ayrıntılı olarak belirten belge.

ANALI

Anası olan.

AYNASIZ

Aynası olmayan. Polis. Hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz.

ESASEN

Başından, temelinden, kökeninden. Aslında. Nasıl olsa, gene. Zaten.

BURUNSAK

Hayvan yavrusunun anasından süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başlık, burunsalık, burunluk. Hayvanların burunlarına geçirilen ip, burunsalık, burunluk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük