İçinde NÜ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "" olan, toplam 838 tane kelime bulunuyor. İçerisinde nü bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu nü ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında nü olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMEK, HEMATOPORFİRİNÜRİ, RİBONÜKLEOPROTEİN

16 harfli kelimeler

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLME, GRANÜLOSİTOPENİK, METHEMOGLOBİNÜRİ, NÜKLEOPROTEİNLER

15 harfli kelimeler

AGRANÜLOSİTOZİS, AŞIRINÜFUSLANMA, ESKİHÜSNÜMANSUR, GRANÜLOSİTOPATİ, GRANÜLOSİTOPENİ, POLİMORFNÜKLEER, SÖYÜNDÜRÜNÜLMEK, TEKNÜSKURBAĞASI, YERGÜNNÜKHAMİLE

14 harfli kelimeler

ANİZONÜKLEOZİS, DÜŞÜNÜLEBİLMEK, GÖNÜLLENDİRMEK, MAKRONÜKLEOSİT, OLİGONÜKLEOTİT, TAVUSTANLIYÜNÜ, YUKARISÖĞÜTÖNÜ

13 harfli kelimeler

DÖNÜŞTÜRÜLMEK, GÜNÜBİRLİĞİNE, NÜKLEOPROTEİN, OLAĞANÜSTÜLÜK, HÜSNÜTEVECCÜH, ALDOSTERONÜRİ, DEGRANÜLASYON, DÜŞÜNÜLEBİLME, FENİLKETONÜRİ, FOTOHALOJENÜR, GÖNÜLLENDİRME, GRANÜLOSİTEMİ, HEMOGLOBİNÜRİ, HİPERAMMONÜRİ, KİNETONÜKLEUS, MİYOGLOBİNÜRİ, NAZOSİNÜZİTİS, NÜKLEOPLAZMİN, PEPLİVANÜZÜMÜ, POLİNÜKLEOTİT, PROGRANÜLOSİT, RİBONÜKLEOSİT, RİBONÜKLEOTİT, TRİKOGRANÜLOM, TÜTÜNÜBULKARI

12 harfli kelimeler

CANIGÖNÜLDEN, DÖNÜŞTÜRÜLME, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GÖRÜNÜRLERDE, HÜSNÜKURUNTU, SİYANÜRLEMEK, TERMONÜKLEER, HÜSNÜTELAKKİ, BÜRÜNÜVERMEK, CODMANÜÇGENİ, DEĞİRMENÜSTÜ, DÖNÜŞEBİLMEK, DÖNÜŞÜVERMEK, DÜNÜRBAŞILIK, DÜŞÜNÜVERMEK, GLUTATYONÜRİ, GÖNÜLSÜZİREK, GÖRÜNÜVERMEK, GÖTÜRÜNÜLMEK, GÖYNÜKÇUKURU, GÖYNÜKLENMEK, GRANÜLOMATOZ, GRANÜLOMATÖZ, GRANÜLOSİTİK, HALOJENÜRLER, HAŞAMİNÜZÜRÜ, HEİNZGRANÜLÜ, HİPERSTENÜRİ, HÜSNÜNİYETLE, KOLİGRANÜLOM, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖNÜŞTÜRMEK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ, DÜŞÜNÜCÜLÜK, GÖNÜLDAŞLIK, GÖNÜLLENMEK, GÖNÜLSÜZLÜK, NÜKTEDANLIK, SİYANÜRLEME, VENÜSÇARIĞI, AGRANÜLOSİT, AGRONÜLOSİT, ALKAPTONÜRİ, ATTENÜASYON, BİYODÖNÜŞÜM, BÜRÜNÜVERME, ÇAKALDÜĞÜNÜ, DEĞİRMENÖNÜ, DİNÜKLEOTİT, DÖNÜŞEBİLME, DÖNÜŞTÜRGEÇ, DÖNÜŞÜVERME, DÜŞÜNÜVERME, EKZONÜKLEAZ, ENDONÜKLEAZ, ENÜKLEASYON, GANÜLLENMEK, GIRHGÜNNÜYH, GLOBULİNÜRİ, GONÜLLENMEK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ÇOBANÜZÜMÜ, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖNÜŞTÜRME, DÖNÜŞTÜRÜM, DÜŞÜNÜLMEK, DÜŞÜNÜRLÜK, GÖNÜLLÜLÜK, HÜSNÜNİYET, HÜSNÜTALİL, NÜKTECİLİK, NÜMİSMATİK, OLAĞANÜSTÜ, SİNÜZOİDAL, SÖNÜMLEMEK, GÜNÜBİRLİK, HÜSNÜKABUL, HÜSNÜYUSUF, ALBÜMİNÜRİ, ALTNÜMÜLİT, ATTENÜATÖR, ÇÖZÜNÜRLÜK, DONÜŞÖLÇER, DOYGUNÜSTÜ, DÖNÜMLERCE, DÖNÜŞTÜREÇ, DÖNÜŞÜMSÜZ, DÖNÜVERMEK, DÜNÜRCÜLÜK, DÜŞÜNÜKSÜZ, GONÜLLEMEK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

CİHANNÜMA, DÖNÜŞÜMCÜ, DÖNÜŞÜMLÜ, DÜŞÜNÜLME, FERAHNÜMA, GÖNÜLLÜCE, GÖRÜNÜMLÜ, GÖRÜNÜRDE, GÖRÜNÜŞTE, GÜNÜCÜLÜK, GÜNÜLEMEK, HİPOTENÜS, İNSANÜSTÜ, KIBLENÜMA, KOYUNYÜNÜ, KÖSNÜLLÜK, KÖSNÜLMEK, NÜMAYİŞÇİ, SİYANÜRİK, SÖNÜMLEME, VAKANÜVİS, ALTINÜZÜM, ASETONÜRİ, BİŞGÜNNÜK, CÜNÜLDELİ, CÜNÜTSEVİ, ÇENÜLEMEH, ÇENÜLEMEK, DİKİNÜSTÜ, DİNÜCÜLÜK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ALAMİNÜT, CÜNÜPLÜK, DÖNÜLMEK, DÖNÜMLÜK, DÖNÜŞMEK, DÖNÜŞSÜZ, DÜNÜRLÜK, DÜŞÜNÜCÜ, GÖNÜLDAŞ, GÖNÜLSÜZ, GÖYNÜCEK, GÖYNÜMEK, GRANÜLİN, GRANÜLİT, GÜNÜLEME, HÜSNÜHAT, HÜSNÜZAN, KÖSNÜLME, MENÜSKÜS, MİNÜSKÜL, NÜBÜVVET, NÜFUZSUZ, NÜKTEDAN, NÜKTESİZ, SARAYÖNÜ, SİNÜZOİT, SÖNÜKLÜK, SÖNÜMSÜZ, SÜRTÜNÜŞ, TECENNÜN, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BÖLÜNÜŞ, DÖNÜLME, DÖNÜŞLÜ, DÖNÜŞME, DÖNÜŞÜM, DÖVÜNÜŞ, DÜNÜRCÜ, DÜŞÜNÜM, DÜŞÜNÜR, DÜŞÜNÜŞ, EMİNÖNÜ, GÖNÜLLÜ, GÖRÜNÜM, GÖRÜNÜR, GÖRÜNÜŞ, GÖYNÜME, KOSİNÜS, KÖSNÜLÜ, NÜFUSÇU, NÜFUZLU, NÜKLEER, NÜKLEON, NÜKTECİ, NÜKTELİ, NÜMAYİŞ, NÜZULLÜ, ÖNÜNDEN, SİNÜZİT, SİYANÜR, SÖNÜMLÜ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

GÖYNÜK, GRANÜL, GÜNÜCÜ, HANÖNÜ, KÖSNÜK, KÖSNÜL, NÜHÜFT, OZONÜR, URANÜS, ARIÖNÜ, BİNÜLÜ, BÖNÜFE, BÜNNÜK, BÜRNÜK, BÜZNÜK, CÜHNÜZ, CÜNNÜK, ÇAMÖNÜ, DANÜZÜ, DİLÖNÜ, DİŞÖNÜ, DÖĞNÜK, DÖNÜŞE, DÜNÜŞÜ, DÜŞNÜK, DÜŞÜNÜ, ECÜNNÜ, EGÜNNÜ, ENENÜK, ERGÜNÜ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ANÜRİ, CÜNÜP, DÖNÜM, DÖNÜŞ, DÖNÜT, DÜNÜR, GÖNÜL, HENÜZ, İNÖNÜ, KÖSNÜ, NÜANS, NÜFUS, NÜFUZ, NÜKTE, NÜSHA, NÜZUL, SİNÜS, SÖNÜK, SÖNÜM, VENÜS, BÖRNÜ, BÜNÜŞ, CÜNÜK, CÜNÜL, CÜNÜS, CÜNÜT, ÇÖNÜR, ÇÜNÜT, DİNÜZ, DONÜŞ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ANÜS, GÜNÜ, MENÜ, NÜKS, NÜVE, BİNÜ, CÜNÜ, ÇÜNÜ, DÖNÜ, ENÜK, FONÜ, GÖNÜ, HÖNÜ, İNÜK, KÖNÜ, MÜNÜ, NÜGİ, NÜGÜ, NÜĞÜ, NÜKA, NÜNE, NÜNÜ, NÜVİ, OĞNÜ, ONÜK, ÖNÜÇ, ÖNÜK, ÖNÜL, ÖNÜR, ÖNÜŞ, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

İNÜ, NÜĞ, NÜÜ, NÜV, ÖNÜ, ÜNÜ

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Çıplak. Çıplak resim.

GRANÜLOSİTOPATİ

Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.

GRANÜLOSİTOPENİK

Granülositopeniye ait veya granülositopeniyle ilgili olan.

SÖYÜNDÜRÜNÜLMEK

Söndürülmek.

HEMATOPORFİRİNÜRİ

Eritropoetik protoporfiri.

AŞIRINÜFUSLANMA

Bir bölge ya da ülkenin, doğal kaynaklarını ve bu kaynakları işleyip değerlendirme olanaklarını aşacak denli kalabalıklaşması.

GRANÜLOSİTOPENİ

Agranülositozis.

METHEMOGLOBİNÜRİ

İdrarda methemoglobin bulunuşu.

TEKNÜSKURBAĞASI

Kaplumbağa.

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

RİBONÜKLEOPROTEİN

RNA ve proteinden oluşan herhangi bir bileşik.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMEK

Dönüştürülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ESKİHÜSNÜMANSUR

Adıyaman ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLME

Dönüştürülebilmek işi.

POLİMORFNÜKLEER

Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli. Parçalı çekirdekli lökosit.

NÜKLEOPROTEİNLER

Nükleik asitlerin proteinlerle birleşmesi sonucu teşekkül eden, hücrelerin çekirdeğinde deoksiribonükleoprotein (DNP) hâlinde, hem çekirdek hem de sitoplâzmada ribonükleoprotein (RNP) hâlinde bulunan bileşikler.

  -   -   -  

Anlamında NÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKRABA

Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

AFİŞE

"Açığa vurmak, belirtmek; duyurmak, dile düşürmek, reklam etmek; açıklamak" anlamlarındaki afişe etmek, "bir kimse bilinmeyen bir yönüyle tanınmak" anlamındaki afişe olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. Açıklanmış.

AKCİĞER

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

AKLEN

Akıl gereğince, akıl yönünden.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

AFTOS

Gönül eğlendiren kimse.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

AĞSI

Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

AKLINCA

Sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre, aklı sıra.

AHLAKLILIK

Bir insanın veya bir insan grubunun iyi ve kötü açısından davranış biçimi ve ahlaki düşünüşü. Ahlak kuralları ile uyum içinde olma.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

AKIBET

Bir iş veya durumun sonu, sonuç. Sonunda, önünde sonunda.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük