İçinde NÖ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "" olan, toplam 364 tane kelime bulunuyor. İçerisinde nö bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu nö ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında nö olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

NÖROENDOKRİNOLOJİ, PNÖMOMEDİYASTİNUM, PNÖMOPERİKARDİYUM, PNÖMOPİYOPERİKART

16 harfli kelimeler

NÖROFİBROMATOZİS, NÖROŞİSTOSOMOZİS, PNÖMOHİDROTORAKS, PNÖMOPERİTONİTİS, RADİKULONÖROPATİ, VEZİKÜLOKAVERNÖZ

15 harfli kelimeler

GANGLİYONÖRİTİS, HEMOPNÖMOTORAKS, KARDİYOPNÖMATİK, NÖROFARMAKOLOJİ, NÖROFİBROSARKOM, NÖROTRANSMİTTER, PİYOPNÖMOTORAKS, PNÖMOARTROGRAFİ, PNÖMOHEMOTORAKS, PNÖMONOKONİOZİS, PNÖMOPERİTONEUM, PNÖMOPİYOTORAKS, PNÖMORADYOGRAFİ, PNÖMOSİSTOGRAFİ, SEROPNÖMOTORAKS

14 harfli kelimeler

NÖROŞİRÜRJİYEN, ANTRENÖRSÜZLÜK, BAŞANTRENÖRLÜK, NÖRODERMATİTİS, NÖRODİYAGNOZİS, NÖROFİLAMANLAR, NÖROTRANSMİTER, PNÖMOHİPODERMA, PNÖMONOŞİROZİS, PSÖDOMEMBRANÖZ, YUKARIÇOBANÖZÜ

13 harfli kelimeler

NÖTRLEŞTİRMEK, AŞAĞIÇOBANÖZÜ, BRONKOPNÖMONİ, DEREÇETİNÖREN, DOĞUBELENÖREN, GANGLİYONÖROM, NÖROARTROPATİ, NÖROEPİTELYOM, NÖROEPİTELYUM, NÖROFİZYOLOJİ, NÖROFİBRİLLER, NÖROHORMONLAR, NÖROMEDİYATÖR, NÖROMİYELİTİS, NÖROMODÜLATÖR, NÖROREGÜLATÖR, NÖROSEKRESYON, NÖROTÜPÇÜKLER, NÖTRALİZASYON, PNÖMOHEMORAJİ, PNÖMOKONYOZİS, PNÖMOPERİKART, PNÖMOPLÖRİTİS, PNÖMOTOTERAPİ, PNÖMOVİRÜSLER, SEROMEMBRANÖZ, YUKARICANÖREN

12 harfli kelimeler

NÖROŞİRÜRJİK, NÖTRLEŞTİRME, APONÖROTİKUS, APONÖROZİTİS, ARTERYOVENÖZ, AŞAĞICANÖREN, BİYOJEOSENÖZ, GELİNÖLDÜREN, KARTİLAJİNÖZ, MONONÖROPATİ, NÖROBİYOLOJİ, NÖROBLASTOMA, NÖROENDOKRİN, NÖROFİLAMENT, NÖROSEKRETÖR, NÖROVASKULAR, PLÖROPNÖMONİ, PNÖMOEKTAZİS, PNÖMONOLİZİS, POLİNÖROPATİ, SEROFİBRİNÖZ, SEROSANGİNÖZ, TERMONÖROZİS, VAZONÖROPATİ

11 harfli kelimeler

ANTRENÖRLÜK, ANTRENÖRSÜZ, NÖBETLEŞMEK, NÖROŞİRÜRJİ, PLANÖRCÜLÜK, BAŞANTRENÖR, ANTİNÖRİTİK, DEĞİRMENÖNÜ, DEĞİRMENÖZÜ, ENDONÖRYUIN, MUKOKUTANÖZ, NÖMENKLATÜR, NÖRAMİNİDAZ, NÖROBLASTOM, NÖROHİPOFİZ, NÖROHUMORAL, NÖROİKTİSAT, NÖROKRANYUM, NÖROLESİTİN, NÖROPARALİZ, NÖROSTEROİT, NÖROTEMEZİS, NÖROTROPİZM, ÖHİPONÖSTON, PERİPNÖMONİ, PNÖMATOSİST, PNÖMODİSPNÖ, PNÖMOSİSTİS, PNÖMOTERAPİ, PNÖMOTORAKS, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ANTRENÖRLÜ, NÖBETÇİLİK, NÖBETLEŞME, NÖTRLEŞMEK, ALTINÖLÇEK, APONÖROTİK, APONÖROZİS, ENDONÖRYUM, FERRUGİNÖZ, FOTONÖTRON, HARMANÖREN, İNTRAVENÖZ, KALSİNÖRİN, LÜMENÖLÇER, NEFROJENÖZ, NÖRİLASYON, NÖROFİBROM, NÖROGLİYAL, NÖROLEPTİK, NÖRONAFAJİ, NÖROPEPTİT, NÖROPLAZMA, NÖROPODYUM, NÖROPRAKSİ, NÖROSARKOM, NÖROTENSİN, NÖROTOKSİN, NÖROTRAVMA, NÖRULASYON, NÖTROFİLİK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

IŞINÖLÇER, NÖBETLEŞE, NÖROLOJİK, NÖTRLEMEK, NÖTRLEŞME, OZONÖLÇER, ALANÖLÇER, ANÖPLOİDİ, BELENÖREN, BOSTANÖZÜ, CİBİNÖREN, ÇOBANÖREN, DOĞANÖREN, EPİNÖRYUM, GELİNÖREN, HARMANÖZÜ, HASANÖREN, ISINÖLÇÜM, IŞINÖLÇME, KANGRENÖZ, KARSINÖNÜ, KOVANÖREN, KOYUNÖREN, MONÖSTRİK, MÜSİNÖZİS, NÖKSETMEK, NÖRAPOFİZ, NÖREKTOMİ, NÖROAKSON, NÖROBLAST, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ALTINÖZÜ, ANTRENÖR, GUVERNÖR, NÖROLOJİ, NÖTRLEME, PLANÖRCÜ, ŞABANÖZÜ, ALANÖLÇÜ, ANÖPLOİT, ANÖRİZMA, ANÖSTRÜS, APONÖROZ, BELENÖZÜ, BOZANÖNÜ, ÇOBANÖZÜ, DİKENÖZÜ, DOĞANÖZÜ, EKİNÖREN, EPİNÖRAL, ESENÖREN, FİBRİNÖZ, GELİNÖNÜ, GELİNÖZÜ, GENÖRGÜT, GERENÖZÜ, KAVERNÖZ, KESENÖZÜ, NÖGÖRMEK, NÖĞRİYON, NÖĞURMEK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

EKİNÖZÜ, EMİNÖNÜ, NÖBETÇİ, NÖROLOG, NÖROTİK, NÖTRLÜK, ABNÖRAL, ALANÖZÜ, ALTINÖZ, DERİNÖZ, GELENÖZ, GÜNÖREN, HİPOPNÖ, KUTANÖZ, MÜSİNÖZ, NÖBETCİ, NÖĞÜMEK, NÖPİYON, NÖREKEN, NÖRİLOM, NÖRİTİS, NÖRİYON, NÖRMELİ, NÖROLİZ, NÖROMER, NÖRONUM, NÖROPİL, NÖROPOR, NÖROSİN, NÖROSİT, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

GÜNÖTE, HANÖNÜ, NÖTRON, PLANÖR, ANAPNÖ, DİSPNÖ, ERENÖZ, GÜNÖNÜ, HANÖZÜ, İNANÖZ, NÖRMEK, NÖRYON, NÖSTON, NÖYGÜN, NÖYHDE, ÖNÖREM, ÖNÖRGÜ, RNÖŞİR, STENÖK, UZUNÖZ, ÜRİNÖZ

5 harfli kelimeler

ENÖTE, İNÖNÜ, MİNÖR, NÖBET, NÖRON, DONÖR, HANÖN, HENÖM, İNÖZÜ, NÖGER, NÖĞÜT, NÖKER, NÖNNÜ, NÖREK, NÖREN, NÖROM, NÖRÜN, NÖTÜR, NÖYLE, NÖYÜT, ÖNÖĞÜ, PNÖMA, ŞENÖZ, VENÖZ

4 harfli kelimeler

NÖTR, ÖNÖK, ÖPNÖ

3 harfli kelimeler

NÖF, NÖM

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Çeşit : Birinci nö gumaş.

PNÖMOMEDİYASTİNUM

Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.

NÖROENDOKRİNOLOJİ

Sinir sistemiyle iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.

NÖROFARMAKOLOJİ

İlaçların sinir sistemi üzerine olan etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı.

PNÖMOPERİKARDİYUM

Kalp kesesi içinde hava veya gaz bulunması hâli. Kaburga kırıklarında, kırılan kaburga ucunun kalp kesesine batması ve sığırlardaki travmatik perikarditis olgularında börkenekten gelen gazlarla oluşur.

PNÖMOPERİTONİTİS

Gaz oluşumundan ileri gelen karın zarı yangısı.

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

NÖROFİBROSARKOM

Schwann hücrelerinden köken alan bir kötücül tümör. Fibrosarkom'a çok benzer ve ayırımını yapmak için sinirle olan bağlantısını ortaya koymak gerekir.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

PNÖMOPİYOPERİKART

Perikartta hava veya gaz ve irin bulunması.

VEZİKÜLOKAVERNÖZ

Hem veziküllü hem de kavernöz olan.

RADİKULONÖROPATİ

Sinir kökü ve omurga siniri hastalığı.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

KARDİYOPNÖMATİK

Kalbe ve akciğerlerle, kalp-akciğer çalışmasıyla ilgili olan.

GANGLİYONÖRİTİS

Ganglionitis.

NÖROFİBROMATOZİS

Vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle deri sinirleri üzerinde çok sayıda nörofibrom oluşmasıyla belirgin, kalıtsal nitelik gösteren hastalık, von Recklinghausen hastalığı.

  -   -   -  

Anlamında NÖ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NÖ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MÜNAVEBE

Nöbetleşme, keşikleme.

BABALI

Babası olan. Zaman zaman sinir nöbeti geçiren.

AKSE

Hastalık nöbeti, kriz.

İCAPÇI

Nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen doktor.

ÇALIŞTIRICI

Bir spor dalında, sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişi, antrenör, koç (II).

DİDEBAN

Gümrük kolcusu. Gözcü, bekçi, nöbetçi.

ETKİSİZ

Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

NEPTÜNYUM

Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np).

MÜNAVEBELİ

Nöbetleşe.

EVÇ

En yüce yer. Günöte. Yeröte.

HAVALE

Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme. Genellikle çocuklarda görülen, ateşli veya ateşsiz olan çırpınma nöbetleri. Bir arsayı çevirmek, kapamak için çekilen perde veya duvar. Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para. Postane, banka vb. aracılığıyla para gönderildiğinde gönderenle alacak olanın adları ve para miktarı yazılı kâğıt, havale kâğıdı, havalename. Yüksek ve büyük bir görünüşü olma.

GEHGEH

"Nöbetli bir hastalığa yakalanmak" anlamında kullanılan gehgeh tutmak deyiminde geçen bir söz.

BOĞMACA

Genellikle çocuklarda öksürük nöbetleriyle kendisini gösteren bulaşıcı bir hastalık.

DÖTERYUM

Çekirdeğinde bir proton ve bir nötron bulunduran hidrojen atomunun bir izotopu, ağır hidrojen (simgesi D).

NÖBETÇİLİK

Nöbetçi olma durumu.

DÖNENCELİ

Nöbetleşe.

NOKTA

Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Yer. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi bulunan yer.

NÖBETÇİ

Nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan kimse.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

HUMMA

Ateşli hastalık. Sıtma nöbeti.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük