İçinde MUSA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "musa" olan, toplam 68 tane kelime bulunuyor. İçerisinde musa bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu musa ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında musa olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KAMUSALLAŞTIRMAK

15 harfli kelimeler

KAMUSALLAŞTIRMA, MUSABEYLİBOĞAZI

14 harfli kelimeler

MUSALARYENİKÖY

13 harfli kelimeler

KAMUSALLAŞMAK, YUKARIMUSALAR

12 harfli kelimeler

KAMUSALLAŞMA, MUSADANIŞMAN

11 harfli kelimeler

MUSAHHİHLİK, HACIMUSALAR, HAZRETİMUSA, KARAMUSALAR, MUSASOFULAR

10 harfli kelimeler

MUSAHİPLİK, HACIMUSALI, KARAMUSALI, MUSAHACILI, MUSAPINARI

9 harfli kelimeler

KARAMUSAL, MUSABEYLİ, MUSANDIRA, MOLLAMUSA, MUSANDERE, YAĞCIMUSA

8 harfli kelimeler

MUSADDAK, MUSAHABE, MUSAHHİH, MUSALLAT, MUSANNİF, MUSAVVER, ARIKMUSA, EMİRMUSA, HACIMUSA, KARAMUSA, MUSABABA, MUSACALI, MUSADAĞI, MUSADDIK, MUSAHOCA, MUSAKOLU, MUSALLAR, MUSAMAHA, MUSAMMAT, MUSAŞEYH, MUSAUSTA, ŞEYHMUSA, UZUNMUSA

7 harfli kelimeler

KAMUSAL, MUSAFFA, MUSAHİP, MUSAKKA, MUSALLA, MUSALLİ, MUSANNA, GÖKMUSA, KIZMUSA, MUSAAĞA, MUSABEY, MUSAFAT, MUSAFİR, MUSAKÖY, MUSALAR, MUSAÖZÜ

6 harfli kelimeler

MUSACA, MUSALI

5 harfli kelimeler

MUSAP, MUSAF

4 harfli kelimeler

MUSA

Bazı kelimelerin anlamları

MUSA

Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

MUSAHHİHLİK

Musahhih olma durumu. Düzelticilik.

HACIMUSALI

Adana şehrinde, Çatalan nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Yozgat ilinde, Yerköy ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARAMUSALAR

Çanakkale şehrinde, Beyçayırı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MUSAHİPLİK

Musahibin yaptığı iş. Yol kardeşliği.

HACIMUSALAR

Antalya şehri, Elmalı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bolu ili, Mudurnu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KAMUSALLAŞMA

Kamusallaşmak işi.

MUSASOFULAR

Bolu ili, Seben belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MUSABEYLİBOĞAZI

Yozgat şehri, Musabeyli bucağına bağlı bir yer.

YUKARIMUSALAR

Balıkesir kenti, Dursunbey ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

MUSALARYENİKÖY

Manisa şehri, Turgutlu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

KAMUSALLAŞTIRMAK

Kamusallaşma işini yaptırmak.

KAMUSALLAŞTIRMA

Kamusallaştırmak işi.

MUSADANIŞMAN

Erzurum şehrinde, Aşkale belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

HAZRETİMUSA

Hazreti Musa.

KAMUSALLAŞMAK

Kamusal duruma gelmek.

  -   -   -  

Anlamında MUSA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MUSA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

RESİMLİ

İçinde resimler bulunan, musavver.

ARDILMAK

Birisinin sırtına asılmak. Sataşmak, çatmak. Musallat olmak, asılmak, takılmak.

DÜZELTİCİLİK

Düzelticinin yaptığı iş, musahhihlik.

AKYAMAÇ

Aksaray şehri, Güzelyurt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Rize şehrinde, Hemşin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Siirt ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Tokat ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Yozgat şehrinde, Musabeyli bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Zonguldak ilinde, Çaycuma ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SATAŞMAK

Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak. Sarkıntılık etmek.

YAPINTILI

Yapıntı niteliğinde olan, musanna.

TEVRAT

Hz. Musa'ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, Ahd-i Atik.

SANATLI

Sanatla yapılmış, bir usta elinden çıkmış, musanna.

LEKELEME

Lekelemek işi. Namusa dokunur bir suç yükleme, iftira etme.

ONAYLI

Onaylanmış olan, tasdik edilmiş, musaddak.

ARIZ

Sonradan ortaya çıkan. Bulaşmış, musallat olmuş.

KIŞLATMAK

Kışı bir yerde geçirtmek. Musallat etmek.

LEKELEMEK

Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke oluşturmak. Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek.

YAHUDİ

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

DÜZELTİCİ

Basılmak üzere dizilmekte olan bir eserin provalarını düzeltme ile görevli kimse, düzeltmen, musahhih.

TEBELLEŞ

İstenmediği hâlde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan.

YAPIŞMAK

Yapışkan bir maddeye bulanmış olan bir şey ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutunup kalmak. Başı çekeni çok yakından izlemek. İyice yaklaşmak, sokulup değmek. Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak. Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak. Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak. Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak.

MUZ

Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum). Bu bitkinin kendine özgü hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi.

TASALLUT

Musallat olma, saldırma. Sarkıntılık.

ALKARISI

Lohusalara musallat olarak onları boğduğuna inanılan görüntü, çarşamba karısı.