İçinde MOZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "moz" olan, toplam 96 tane kelime bulunuyor. İçerisinde moz bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu moz ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında moz olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

MAMMOMONOGAMOZİS, NÖROŞİSTOSOMOZİS

15 harfli kelimeler

ÖZOFAGOSTOMOZİS, PARAMFİSTOMOZİS, ŞAYATHOSTOMOZİS

14 harfli kelimeler

ANKİLOSTOMOZİS, BLEFAROFİMOZİS, EKHİNOSTOMOZİS, GNATHOSTOMOZİS, GONGİLONEMOZİS, HİSTOPLAZMOZİS, TOKSOPLAZMOZİS, TRİPANOSOMOZİS

13 harfli kelimeler

YAKAMOZLANMAK, DİPLOKROMOZOM, MİKOPLAZMOZİS, MİKROKROMOZOM, PARAGONİMOZİS, PENTASTOMOZİS, PİROPLASMOZİS, TEZAURİSMOZİS, UREAPLAZMOZİS

12 harfli kelimeler

YAKAMOZLANMA, AMFİSTOMOZİS, ANAPLAZMOZİS, BUNOSTOMOZİS, EKTODERMOZİS, ELEKTROOZMOZ, HABRONEMOZİS, HEMİDESMOZOM, HİPODERMOZİS, MOZUBUYDURAN, ŞİSTOSOMOZİS

11 harfli kelimeler

MOZAİKÇİLİK, ANASTOMOZİS, İZOKROMOZOM, MAKROKOZMOZ, MİKROKOZMOZ, PARAFİMOZİS, SİNDESMOZİS

10 harfli kelimeler

APİYOSOMOZ, KROMOZOMİN, MİKSOZOMOZ, MOZAMBİKLİ, MOZURDAMAK, TİMOZİNLER

9 harfli kelimeler

MOZERELLA, ANASTOMOZ, DORMOZOİT, FİLONEMOZ, FRAGMOZOM, HOMOZİGOT, MOZAKANAT, MOZULAMAK, NOZEMOZİS, SKUAMOZUS, YAKAMOZLU

8 harfli kelimeler

ISKARMOZ, ISPAZMOZ, KROMOZOM, MOZAİKÇİ, DESMOZOM, DEZMOZOM, HEMOZOİN, İSKARMOZ, PRİMOZOM

7 harfli kelimeler

ÇIRAMOZ, YAKAMOZ, FİMOZİS, KİMOZİN, MİMOZİN, MOZALAH, MOZALAK, MOZALAN, MOZAYIH, MOZEDER, PİMOZİT, ŞEMOZİS

6 harfli kelimeler

MİMOZA, MOZAİK, MOZOLE, EKİMOZ, HAMMOZ, MOZZİK, PLÜMOZ

5 harfli kelimeler

MOZAK, MOZAH, MOZGA, MOZİH, MOZİK, MOZUK, OZMOZ

4 harfli kelimeler

MOZA, MOZİ, MOZU

3 harfli kelimeler

MOZ

Bazı kelimelerin anlamları

MOZ

Eşekarısı. Karasinek, öküz sineği. Hayvanların kanını emen bir çeşit sinek. Hayvanları sokan bir arı. Büyük at sineği, arı.

TOKSOPLAZMOZİS

Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı.

GONGİLONEMOZİS

Gongylonema cinsinde bulunan türlerin oluşturduğu sindirim sistemi spirurozisi.

BLEFAROFİMOZİS

Göz kapaklarının serbest kenarlarının bir bölümünün yapışmalarına ilişkin göz kapağı aralığının daralması.

ANKİLOSTOMOZİS

Kancalı kurt hastalığı.

NÖROŞİSTOSOMOZİS

Beyin, omurilik veya beyin zarlarında Schistosoma cinsi digenetik trematodların neden olduğu enfeksiyon. İnsanlarda genellikle Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ve Schistosoma haematobium eneksiyona neden olmaktadır. Sinir sisteminin S. japonicum ile enfeksiyonu akut meningoensefalitis ve kronik bir ensefalopatiye neden olurken, S. mansoni ve S. haematobium omuriliğin aşağı kısımlarında akut transversal miyelitise neden olur.

ŞAYATHOSTOMOZİS

Atlarda Cyathostomum cinsi nematodların neden olduğu anemi ve ishalle belirgin, bazen ölüme neden olabilen kalın bağırsak enfeksiyonu.

PARAMFİSTOMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Paramphistomum cinsi Digenea'ların neden olduğu önemli bir sindirim sistemi enfeksiyonu, amfistomozis. En patojenik türler Paramphistomum microbothrium, P. ichikawai, P. cervi, Cotylophoron cotylophoron, çeşitli Gastrothylax türleri, Fishoederius ve Calicophoron cinsine bağlı türlerdir.

EKHİNOSTOMOZİS

Echinostoma cinsi trematod türlerinin metaserkerleriyle enfekte salyangoz ve deniz taraklarının çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesiyle oluşan enfeksiyon.

ÖZOFAGOSTOMOZİS

Nodüler solucan hastalığı.

MAMMOMONOGAMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Mammomonogamus'tan kaynaklanan solunum sistemi strongilozisi.

GNATHOSTOMOZİS

İnsanlarda ve hayvanlarda Gnathostoma spinigerum adlı nematod türünün neden olduğu, parazitin larvalarıyla enfekte balık, amfibiya, sürüngen ve kuş gibi enfekte ara konakların etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi suretiyle bulaşan, yoğun bir eozinofili ve iç organ larva göçüne neden olan, larvaların derin dokulara ulaşmasıyla apselerin, merkezi sinir sistemine ulaşmasıyla da eozinofilik miyeloensefalitisin görüldüğü enfeksiyon.

DİPLOKROMOZOM

Sentromerin bölünmemesi ve yavru kromozomların birbirinden ayrılamamasıyla oluşan, duplikasyon geçirmiş, dört kromatit kapsayan anormal bir kromozom.

TRİPANOSOMOZİS

Trypanosoma cinsi protozoonların neden olduğu bir kardiyovasküler sistem hastalığı. Durin adlı hastalığa neden olan Trypanosoma equiperdum dışındaki Trypanosoma türleri kan emen eklem bacaklılar tarafından bulaştırılmaktadır.

HİSTOPLAZMOZİS

Monosit-makrofaj sisteminin hücre içi bir paraziti olan Histoplasma capsulatum tarafından oluşturulan, retiküloendoteliyal sistemin yaygın tutulumuyla belirgin, mantar hastalığı.

YAKAMOZLANMAK

Denizde yakamozlar oluşmak.

  -   -   -  

Anlamında MOZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MOZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMNİYOSENTEZ

Hamileliğin ilk aylarında fetüsün bulunduğu amniyon sıvısından alınan örneklerde, kromozom ve biyokimyasal analizler yapılarak, doğacak çocuğun hem cinsiyetinin hem de genlere bağlı kusurların belirlenmesi metodu. Transabdominal yolla uzun bir kanül kullanarak amniyon kesesinden amniyon sıvısı örneği alma işlemi.

HAPLOİT

Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.

KROMATİK

Renkser. Kromozomlarla ilgili. Yarım tonlardan oluşan (ses dizisi).

DİPLOİT

İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma.

AMFİSTOMOZİS

Paramfistomozis.

MOZAİKÇİ

Mozaik yapan veya satan kimse. Yapılarda mozaik işlerini düzenleyen kimse.

AKSOPODYUM

Diğer psödopodlara benzemeyen, ince ve kalıcı dallanma göstermeyen ve anastomoz yapmayan, ince bir dış tabakayla sıvı sitoplazma, eksen ve iplikçiklerden oluşan Radiolaria ve Heliozoa türlerinde bulunan hareketi sağlayan yapılar.

GEÇİŞİM

Geçişme işi, tedahül. Belirli bir işi yapma yeterliliğinin ilişkili veya bağlantılı başka bir işi yapma sonucunda artması, intikal. Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması, hulul, ozmoz.

SÜPÜRGELİK

Süpürge yapmaya elverişli olan çalı, bitki vb. Yapıların içinde, duvarların döşemeyle birleştiği yerde tabandan 10-15 santimetre yüksek, dışarıya çıkıntılı ağaç, mermer veya mozaik kuşak.

AKROMATİN

Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış, kromatin ile boyanmamış kromozomları oluşturan bölüm.

MOZAİKÇİLİK

Mozaikçinin yaptığı iş.

GEÇİŞME

Geçişmek işi. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmoz. Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri, difüzyon.

DEĞİŞİNİM

Genlerde veya kromozomlarda oluşan hasara bağlı olarak ortaya çıkan ve sonraki kuşağa aktarılabilen kalıcı hücresel değişiklik, mutasyon.

KROMATİT

Bir kromozomun uzunlamasına iki yarısından her biri.

AMFİDİPLOİT

Her biri farklı türden gelen iki kromozom takımı taşıyan tetraploit organizma. Allotetraploit.

GENOM

Gametlerde bulunan kromozomlar.

YAKAMOZLANMA

Yakamozlanmak işi.

KALITIM

Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemeyen özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları aracılığıyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irs, irsiyet, veraset.

TARAKLAMA

Taraklamak işi. Bağ bahçe işlerinde taşları tarakla toplama, ayıklama. Ağaç gemilerde kaplamaların zedelenmesi durumunda, içeriye su girmemesi için omuzluktan su düzeyine kadar ıskarmozlar arasına uyumlu olarak yerleştirilen, ağaçtan yapılmış olan pekiştirme. Taşçı tarağı ile yapılan.

KÜPEŞTE

Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılmış olan dolgu set, parapet.