İçinde MİZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "miz" olan, toplam 144 tane kelime bulunuyor. İçerisinde miz bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu miz ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında miz olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

MEZODERMİZASYON, TEMİZLENEBİLMEK, TEMİZLETEBİLMEK, TEMİZLEYEBİLMEK

14 harfli kelimeler

TEMİZLEYİCİLİK, SEMİZOTUGİLLER, TEMİZLEMECİLİK, TEMİZLENEBİLME, TEMİZLETEBİLME, TEMİZLETTİRMEK, TEMİZLEYEBİLME

13 harfli kelimeler

TEMİZLİKÇİLİK, TEMİZLETTİRME

12 harfli kelimeler

TRANSFORMİZM, OPTİMİZASYON, OVAREKTOMİZE, POLİSPERMİZM, TEMİZGİNELİK

11 harfli kelimeler

HAKARETAMİZ, MİZAÇGİRLİK, MİZANPAJSIZ, SEMİZLENMEK, SEMİZLEŞMEK, TEMİZLENMEK, TEMİZLETMEK, TEMİZLEYİCİ, FOTOKROMİZM, ÖNTEMİZLEME, PANİSLAMİZM, SEMİZLETMEK, TEMİZLEMECİ

10 harfli kelimeler

KONFORMİZM, MİZAHÇILIK, MİZANPAJLI, SEMİZLEMEK, SEMİZLENME, SEMİZLEŞME, TEMİZLEMEK, TEMİZLENİŞ, TEMİZLENME, TEMİZLETME, TEMİZLEYİŞ, TEMİZLİKÇİ, ENDOMİZYUM, MİMİZLEMEK, MİZORİNKUS, PERİMİZYUM, SEMİZLETME, TEMİZLAMAK

9 harfli kelimeler

EKONOMİZM, İBRETAMİZ, MİZAHIMSI, MİZANTROP, SEMİZLEME, TEMİZLEME, TİLMİZLİK, ASTEMİZOL, BİKEREMİZ, CİMİZİMEK, KİRMİZLOH, LEVAMİZOL, SEMİZİMEK

8 harfli kelimeler

DİNAMİZM, MİZAÇGİR, MİZAÇSIZ, MİZANPAJ, MİZANPLİ, MİZANSEN, OPTİMİZM, PESİMİZM, SEMİZLİK, SEMİZOTU, TEMİZLİK, TERTEMİZ, TOTEMİZM, ATİMİZOL, GİDİMİZİ, HEREMİZE, KATREMİZ, KİMSEMİZ, MİZLEMEK, SEMİZKÖY, ŞÖMİZSİZ, TAMİZLOH, TEMİZALP, TEMİZCAN, TEMİZHAN, TEMİZKAL, TEMİZKAN, TEMİZLEK, TEMİZSAN, TEMİZSOY

7 harfli kelimeler

ANİMİZM, MİZAÇLI, MİZAHÇI, SEMİZCE, ŞÖMİZYE, AYTEMİZ, CİMİZİK, HEREMİZ, İLTEMİZ, MİZAHSI, MİZMELE, MİZMİLE, SEMİZOT, ŞÖMİZLİ, TELMİZE, TEMİZCE, TEMİZEL, TEMİZER, TEMİZOL, TEMİZÖZ

6 harfli kelimeler

MİZAHİ, MİZANA, TİLMİZ, ALİMİZ, EMİZEK, EMİZİK, KİRMİZ, MİZARA, MİZBER, MİZMİL, MİZMİZ, TEMMİZ

5 harfli kelimeler

MİZAÇ, MİZAH, MİZAN, REMİZ, SEMİZ, ŞÖMİZ, TEMİZ, BİMİZ, CİMİZ, GAMİZ, İMİZE, KEMİZ, MİZAR, MİZEK, MİZİK, RAMİZ

4 harfli kelimeler

MİZA, EMİZ, İMİZ

3 harfli kelimeler

MİZ

Bazı kelimelerin anlamları

MİZ

Danaların annelerini emmemeleri için ağızlarına takılan kirpi oku ya da telden yapılmış kafes.

MEZODERMİZASYON

İki ayrı embriyolojik kısmın örtücü epitel hücreleri yüzeyleri ve altındaki dokuyla birlikte birbirlerine dokundukları yerde kaynaşmaları. Ağız boşluğunun burun ve ağız boşluğuna dönüşmesinde prosessus palatiniler birbirleriyle kaynaşırlar.

SEMİZOTUGİLLER

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semizotu, ipek çiçeği ve benzerleri bitkileri içine alan familya.

TEMİZLEYİCİLİK

Temizleyici olma durumu.

TEMİZLEYEBİLMEK

Temizleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEMİZLENEBİLME

Temizlenebilmek işi.

TRANSFORMİZM

Dönüşümcülük.

OPTİMİZASYON

En uygun duruma getirme.

TEMİZLETEBİLMEK

Temizletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEMİZLEMECİLİK

Temizlemecinin yaptığı iş.

TEMİZLİKÇİLİK

Temizlikçi olma durumu.

TEMİZLETEBİLME

Temizletebilmek işi.

TEMİZLEYEBİLME

Temizleyebilmek işi.

TEMİZLENEBİLMEK

Temizlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEMİZLETTİRMEK

Temizletme işini yaptırmak.

TEMİZLETTİRME

Temizlettirmek işi.

  -   -   -  

Anlamında MİZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARINMAK

Temizlenmek. Rahatlamak. Katışıksız, arı (I) duruma gelmek.

AK

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Bu renkte olan. Sıkıntısız, rahat. Dürüst. Beyaz leke. Temiz.

AKMAN

Bozulmamış, saf, temiz.

AKCİĞER

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

ARILIK

Temizlik, saffet, sililik. Günahsızlık. Kovanların konulduğu yer, kovanlık.

ALMAK

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Erkek, kadınla evlenmek. Göreve, işe başlatmak. Örtmek, koymak. Yolmak, koparmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçine sığmak. İçecek veya sigara içmek. Görevden, işten çekmek. Kazanç sağlamak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Kısaltmak, eksiltmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. İçeri sızmak, içine çekmek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Kabul etmek. İçeri girmesini sağlamak. Birlikte götürmek. Soldurmak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Temizlemek. Sürükleyip götürmek. Yer değiştirmek. Yutmak, kullanmak. Tat veya koku duymak. Başlamak. Ele geçirmek, fethetmek.

AĞARTILMAK

Temizlenmek, beyazlatılmak.

AKLAMAK

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek.

ARI

Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica). Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis.

AKLANMAK

Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

AÇMALIK

Kiri çıkarmak veya eşyayı iyice temizlemek için kullanılan her türlü madde.

ARINMA

Arınmak işi, temizlenme. Duyguların sanat yoluyla arı duruma getirilmesi. Ruhun tutkulardan temizlenmesi.

AYDINLIK

Bir yeri aydınlatan güç, ışık. Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Kötülükten uzak, temiz, saf. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk. Işık alan.

AYIKLAMAK

Bir şeyin içinden, işe yaramayan, gereksiz veya istenmeyen taneleri ayırıp çıkarmak, temizlemek. Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak.

AĞARTMAK

Ak duruma getirmek, beyazlatmak. Kuyumculukta gümüşü temizlemek.

ADAMAKILLI

Gereğinden çok, iyice, bir güzel, bir temiz.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

AĞDACI

Şeker, tatlı ve helva yapımında ağda hazırlayan işçi. Ağda ile vücuttaki fazla tüyleri veya kılları temizlemeyi meslek edinmiş kimse.

ARITMAK

Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek.

ALBASTI

Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutulduğu ateşli hastalık, lohusa humması, albasma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük