İçinde MİYA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "miya" olan, toplam 41 tane kelime bulunuyor. İçerisinde miya bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu miya ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında miya olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

KREPİDOSTOMİYAZ

14 harfli kelimeler

DERMATOMİYAZİS, OFTALMOMİYAZİS, TRİPANOZOMİYAZ

13 harfli kelimeler

DİPLOSTOMİYAZ, ENTEROMİYAZİS, KSANTOKROMİYA

12 harfli kelimeler

DERMAMİYAZİS, MİYANESULTAN, ŞİSTOZOMİYAZ

11 harfli kelimeler

MİYAVLATMAK

10 harfli kelimeler

MİYAVLAMAK, MİYAVLATMA, AMİYANELİK, OTOMİYAZİS, TATLIMİYAN

9 harfli kelimeler

MİYAVLAMA, KUKUMİYAV, MİYASTENİ, MİYATROFİ, OLMİYANDA

8 harfli kelimeler

KAVMİYAT, FORMİYAT, GERMİYAN, LÖKEMİYA, MİYANGEÇ

7 harfli kelimeler

AMİYANE, MİYASMA, MİYALJİ, MİYASIL, MİYAZİS

6 harfli kelimeler

MİYANE, MİYASE, SOMİYA, YOMİYA

5 harfli kelimeler

MİYAR, MİYAV, MİYAZ, MİYAD, MİYAN

4 harfli kelimeler

MİYA

Bazı kelimelerin anlamları

MİYA

Tembel. Sirke ve benzerleri ekşi şeylerde olan küçük sinekler.

DERMAMİYAZİS

Miyazis linearis.

KREPİDOSTOMİYAZ

Crepidostomum cinsi trematotların balıklarda neden olduğu bir hastalık.

DİPLOSTOMİYAZ

Göz kelebeği hastalığı.

MİYAVLATMAK

Kediyi bağırtmak. Birini çok yalvartmak.

MİYANESULTAN

Çorum şehrinde, Alaca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MİYAVLAMAK

Kedi “miyav” diye ses çıkarmak.

OTOMİYAZİS

Kulağın sinek larvalarıyla enfestasyonu.

OFTALMOMİYAZİS

İnsanlarda ve birçok hayvan türünde Oestridae ailesinde yer alan Gedoelstia türü sinek larvalarının gözün çevresine veya içerisine invazyonundan kaynaklanan ilgili patolojik değişimler.

DERMATOMİYAZİS

Miyazis linearis.

AMİYANELİK

Amiyane olma durumu.

ŞİSTOZOMİYAZ

İnsan ve hayvanların kanında yerleşen Schistosoma cinsi parazitlerin neden olduğu bir hastalık.

KSANTOKROMİYA

Deri ve omurilik sıvısının sarımsı renkte boyanması, sararma veya deri sarılığı.

MİYAVLATMA

Miyavlatmak işi.

ENTEROMİYAZİS

Sinek larvalarının bağırsaklarda bulunması.

TRİPANOZOMİYAZ

Trypanosoma cinsine ait protozoon türlerinin balıkların kanına yerleşerek oluşturduğu bir hastalık.

  -   -   -  

Anlamında MİYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CHRYSOMYİA

Afrika, Avustralya ve Asya'nın belirli bölgelerinde bulunan, yumurtalarını yaralara bırakarak deri miyazisine neden olan Calliphoridae ailesinden sinekler.

ETNOGRAFYA

Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.

MAVULLAMAK

Miyavlamak.

HELOPHİLUS

Syrphidae ailesinde bulunan "sıçan kuyruklu" larvaları burun ve bağırsak miyazisine neden olabilen sinek cinsi.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

HYPODERMATİDAE

Sığır ve keçilerde zorunlu deri miyazisine neden olan Hypoderma ve Przhevalskiana cinslerine bağlı türleri içine alan sinek ailesi.

MAVUKLAMAK

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak. Köpek can acısıyla bağırmak.

MAVILAMAK

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak.

FANNİA

Muscidae ailesinde bulunan insanlarda bağırsak ve üreme organlarında miyazise neden olan, kimi sınıflandırma sistemlerinde Anthomyiidae ailesine ait olduğu belirtilen sinek cinsi.

MAVLAMAH

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak.

ASCARİDOİDEA

Nematodların Ascarididae ve Heterakidae ailelerinin içeren ağzının etrafında belirgin üç çift dudağın bulunmasıyla ayırt edilen polimiyaryan nematodların üst ailesi.

MİYAVLAMA

Miyavlamak işi.

MAVIKLAMAK

Yaşlanmak. Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak. Köpek can acısıyla bağırmak.

MAVLATMAK

Kediyi miyavlatmak, miyav miyav dedirtmek.

CYCLORRHAPHA

Küçük veya orta boyda, kısa üç segmentli bir antene sahip, son anten segmentinde arista adı verilen tüy benzeri bir organeli bulunan, maksiller palpleri küçük, çapraz damarlı kanatlara sahip, hem erkek hem de dişileri hayvanlarda parazitlenen, ancak grubun birçok üyesi parazit olmayan, rudimenter veya emici ağız organelleri bulunan sinek alt takımı. Kimi türler ise larva dönemlerinde zorunlu parazit olup insan ve hayvanlarda zorunlu miyazis etkenidirler.

MAVLAMAK

Çiftleşmek isteyen kedi bağırmak, miyavlamak. Kedi, bağırmak. Kedi miyavlamak.

MIRNAV

Miyavlama sesi.

ÇIHMAK

Çıkmak. Çıkmak, başlamak; gazan gaynamiya çıhmadi.

BAYAĞI

Aşağılık, pespaye. Gerçekten. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta. Basit, adi, amiyane, banal. Oldukça, epey.

HİPODERMOZİS

Konak dokularında göç eden Hypoderma bovis ve Hypoderma lineatum larvalarının sığırlarda neden olduğu deri miyazisi, nokra, okra, imiç, Halk dilinde hokra.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük