İçinde MİMİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "mimi" olan, toplam 23 tane kelime bulunuyor. İçerisinde mimi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu mimi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında mimi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

SAMİMİLEŞİVERMEK

15 harfli kelimeler

SAMİMİYETSİZLİK, SAMİMİLEŞİVERME

12 harfli kelimeler

SAMİMİLEŞMEK, SAMİMİYETSİZ

11 harfli kelimeler

SAMİMİLEŞME, SAMİMİYETLE

10 harfli kelimeler

MİMİZLEMEK, OTOMİMİKRİ

9 harfli kelimeler

SAMİMİLİK, SAMİMİYET

8 harfli kelimeler

HAMİMİNE

7 harfli kelimeler

MİMİKRİ, MİMİLİK, MİMİLOZ

6 harfli kelimeler

SAMİMİ, MİMİLO

5 harfli kelimeler

MİMİK, MİMİL, MİMİS, MİMİŞ, MİMİT

4 harfli kelimeler

MİMİ

Bazı kelimelerin anlamları

MİMİ

Hala.

SAMİMİLEŞİVERMEK

Çabucak samimileşmek.

OTOMİMİKRİ

Bir türün belli bir eşey ya da yaş grubu tarafından kullanılan haberleşme sinyalinin taklit edilmesi.

SAMİMİLİK

İçtenlik.

MİMİLİK

Karabatak yavrusu.

SAMİMİYETSİZ

Samimi davranmayan, içtensiz.

MİMİKRİ

Bir türün, yapı, ses, habitat ve renk bakımından başka bir türe benzemesi ve böylece kendini düşmanlarından koruması.

SAMİMİLEŞİVERME

Samimileşivermek durumu.

SAMİMİLEŞME

Samimileşmek işi.

MİMİZLEMEK

Ucu sivri birşeyle dürtmek.

SAMİMİYETLE

Karşısındakine güvenerek, kendine yakın bularak. Doğru bir biçimde.

HAMİMİNE

Büyükanne.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

SAMİMİLEŞMEK

İçten olmak, candan davranmak.

MİMİLOZ

Yolsuz birleşmelere aracılık eden.

SAMİMİYET

İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

  -   -   -  

Anlamında MİMİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİMİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

İÇTENLİK

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet.

KADİFELEŞMEK

Yumuşamak, samimi olmak, içtenleşmek.

TEKLİFSİZ

Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı. Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

LİBRETTO

Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap. Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap.

TEKLİFLİ

Kendisiyle samimi, içli dışlı olunmayan, resmî.

PLEYBEK

Önceden kaydedilmiş bir şarkı çalınırken, seslendirmeye uygun olarak çeşitli mimik ve hareketlerle o anda söylüyormuş gibi yapılması.

SICACIK

Yeter derecede ve hoşa giden bir sıcaklığı olan. İçten, samimi, sevimli.

İÇTENLİKLİ

İçten, samimi.

LAUBALİ

Saygısız, çekinmesi olmayan. Davranışları ölçülü, olgun olmayan, ciddiyetsiz. Aşırı samimi bir biçimde, teklifsizce. Senli benli, teklifsiz.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

İFADE

Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş.

İÇTENLİKSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

İÇTENSİZ

İçten olmayan, samimiyetsiz.

ÖZDEN

Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. Timüs. İçten, candan, samimi.

İÇTENLİKLE

Her türlü çıkar düşüncesinden uzak olarak, temiz yürekle, içten bir biçimde, açık açık, samimiyetle, halisane.

SIMSICAK

Pek sıcak, sıpsıcak. Çok sıcak olarak, sıcak bir biçimde. Çok samimi, çok duygulu.

İÇTENSİZLİK

İçten olmama durumu, samimiyetsizlik.