İçinde MİM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "mim" olan, toplam 65 tane kelime bulunuyor. İçerisinde mim bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu mim ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında mim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

ADEMİMERKEZİYETÇİ

16 harfli kelimeler

SAMİMİLEŞİVERMEK

15 harfli kelimeler

ADEMİMERKEZİYET, SAMİMİYETSİZLİK, SAMİMİLEŞİVERME, SEMİMEMBRANOZUS

13 harfli kelimeler

KENTMİMARLIĞI

12 harfli kelimeler

SAMİMİLEŞMEK, SAMİMİYETSİZ

11 harfli kelimeler

SAMİMİLEŞME, SAMİMİYETLE, VAGOMİMETİK

10 harfli kelimeler

İÇMİMARLIK, MİMARSİNAN, MİMİZLEMEK, OTOMİMİKRİ

9 harfli kelimeler

MİMARBAŞI, MİMARİSİZ, MİMLENMEK, MÜTEAMMİM, SAMİMİLİK, SAMİMİYET, PANDOMİMA

8 harfli kelimeler

MİMARLIK, MİMLEMEK, MİMLENME, MÜTEMMİM, PANDOMİM, HAMİMİNE, HEMİMELİ, MİMODRAM, PANTOMİM

7 harfli kelimeler

MİMLEME, İÇMİMAR, MİMESİS, MİMİKRİ, MİMİLİK, MİMİLOZ, MİMOZİN

6 harfli kelimeler

MİMARİ, MİMOZA, SAMİMİ, TASMİM, MİMBAR, MİMBER, MİMDİK, MİMİLO, SAMİME, ŞEMİME, TEMİME

5 harfli kelimeler

MİMAR, MİMİK, MİMLİ, TAMİM, MİMİL, MİMİS, MİMİŞ, MİMİT, MİMOS, SAMİM, ŞEMİM, TEMİM

4 harfli kelimeler

EMİM, MİMİ

3 harfli kelimeler

MİM

Bazı kelimelerin anlamları

MİM

Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı. Bu türü gerçekleştiren sanatçı. Eski Yunan ve Roma'da yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü. Bir oyuncunun herhangi bir davranış veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlattığı oyun türü. Biten bir yazının altına konulan işaret.

ADEMİMERKEZİYET

Yerinden yönetim.

KENTMİMARLIĞI

(Mimarlık) Yeni kentleri ya da bir kent bölümünü bütün ayrıntılarıyla, estetik yönüyle, rahat ve temiz yaşamayı sağlayacak düzeniyle tasarlayan mimarlık dalı.

SAMİMİLEŞİVERMEK

Çabucak samimileşmek.

İÇMİMARLIK

(İçmimari) Bir mimarlık yapıtının içini süsleme ve döşeme sanatı.

SAMİMİLEŞİVERME

Samimileşivermek durumu.

SAMİMİYETSİZ

Samimi davranmayan, içtensiz.

SAMİMİYETLE

Karşısındakine güvenerek, kendine yakın bularak. Doğru bir biçimde.

SEMİMEMBRANOZUS

Yarı zarsıl.

SAMİMİYETSİZLİK

Samimi olmama durumu, içtensizlik.

ADEMİMERKEZİYETÇİ

Yerinden yönetimci.

MİMARSİNAN

İstanbul şehri, Büyükçekmece belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kayseri kenti, Melikgazi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

VAGOMİMETİK

Vagusun etkisini kuvvetlendiren veya ona benzer etki yapan.

MİMİZLEMEK

Ucu sivri birşeyle dürtmek.

SAMİMİLEŞME

Samimileşmek işi.

SAMİMİLEŞMEK

İçten olmak, candan davranmak.

  -   -   -  

Anlamında MİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAROK

MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı.

GENELLEŞTİRME

Genel duruma getirme. Tek tek veya özel durumlardan genel bir yasanın, önermenin çıkarılması, tamim.

DEKORATÖR

Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı. Bir alanı kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlayan kimse. İç mimar.

BAŞTABAN

Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasındaki uzaklığın üstünü örten büyük, uzun taş kirişlerin oluşturduğu bölüm.

İÇTEN

Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

DEKORATÖRLÜK

İç mimarlık.

GENELGE

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler.

CANDAN

İçten, yürekten, gönülden, samimi. İçtenlikle, istekle, ilgiyle.

ÇEVRELİK

Marangozlukta, mimarlıkta ve dülgerlikte kullanılan bütün kenar parçaları.

ESKİZ

Mimari eserler ve resim için çizimlerle yapılmış olan ön çalışma, taslak.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

GENELLEME

Genellemek işi. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram. Zihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş, tamim.

ALÇI

Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

GENELLEMEK

Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek, belirlemek karşıtı.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

DÖNÜM

Dönme işi. Eni boyu kırkar mimar arşını olan alan ölçüsü. Gidip gelme ile yapılmış olan bir işin her seferi. 1000 m² 'lik bir alan ölçüsü. Tekrarlanan belli bir olayın tamamlanması ve yenisinin başlaması.

BÜTÜNLER

Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen, mütemmim.

DESİNATÖR

Mesleği desen yapmak olan kimse. Endüstri, mimarlık vb.nde desen yapan kimse.

FON

Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü. Bir kumaşın alt dokusu. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.

AYDINGER

Parlak yüzeyli, saydam, mimarlıkta çizim için kullanılan özel bir kâğıt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük