İçinde MELE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "mele" olan, toplam 232 tane kelime bulunuyor. İçerisinde mele bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu mele ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında mele olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

KADEMELENDİRMEK, ÇELMELEYEBİLMEK, MELENDEREAYVASI

14 harfli kelimeler

MELEZLEŞTİRMEK, AŞAĞIDÖŞEMELER, ÇELMELEYEBİLME, KADEMELENDİRME

13 harfli kelimeler

MELEZLEŞTİRME, BÖLMELENDİRİM, ÇİFTEÇEŞMELER, MAHKEMELEŞMEK

12 harfli kelimeler

KADEMELENMEK, KEKEMELEŞMEK, KELİMELEŞMEK, MAHKEMELEŞME, ÇÖMELEBİLMEK, DÜRTMELEMEYH, MELEKŞESOLAK, MELEMETLEMEK, MELEMİRLEMEK, MELENGESTROL, MENDİLİMELEK

11 harfli kelimeler

ÇELMELENMEK, DÜĞMELENMEK, HELMELENMEK, KADEMELEMEK, KADEMELENME, KEKEMELEŞME, MELEZLEŞMEK, SÜRMELENMEK, TEKMELENMEK, ÇERMELENMEK, ÇÖMELEBİLME, HELMELEŞMEK, KELİMELEŞME, KERMELENMEK, MELEKŞEORUÇ, MELEKTOPRAK, MELENEMEZİS, MELEŞTİRMEK, MELEZLENMEK, TEMELERİYİK, YEKMELENMEK

10 harfli kelimeler

BESMELESİZ, ÇELMELEMEK, DÜĞMELEMEK, KÜMELEŞMEK, MELEZLEMEK, MELEZLEŞME, MUHTEMELEN, MÜKEMMELEN, SEMELEŞMEK, SÜRMELEMEK, SÜRMELENME, TEKMELEMEK, TEKMELENME, AKDİKMELER, ÇELMELENİŞ, ÇELMELENME, ÇELMELEYİŞ, ÇERMELEMEK, DEŞMELEMEK, DÖRMELEMEK, DÜĞMELENME, DÜRMELEMEK, HELMELENME, HELMELEŞME, KADEMELEME, KERMELEMEK, KEYMELEMEK, KÜMELENMEK, KÜSMELEMEK, MELEZLENME, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ÇELMELEME, DÜĞMELEME, KÜMELEMEK, KÜMELENİŞ, KÜMELENME, KÜMELEŞİM, KÜMELEŞME, MELEZLEME, SEMELEŞME, SÜRMELEME, TEKMELEME, BÖLMELEME, ÇÖMELEMEK, EKŞİMELEK, EŞKİMELEK, GÜMELEMEK, GÜMELEÖNÜ, İLMELEMEK, KÖRGEMELE, MELEMİLLİ, MELENAĞZI, MELENCÜYH, MELENDİRE, MELEVİÇEN, MUAMELECİ, ÖRMELEMEK, SEMELEMEK, SÜMELEMEK, ÜTMELEMEK, YEMELEMEK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AMELELİK, KÜMELEME, MELEŞMEK, MELEZLİK, ALAMELEK, BEYMELEK, BÜZMELEK, ÇEŞMELER, DİKMELER, GİRMELER, İZMELECE, KÖZMELEK, MEHMELET, MELEKNAZ, MELEKNUR, MELEKPER, MELEKŞAH, MELEMSÜK, MELEMŞÜK, MELENBEÇ, MELENCÜK, MELENGEÇ, MELENGİÇ, MELENGİŞ, MELENKİŞ, MELENKÜŞ, MELERMEK, MELESTER, MELETMEK, MELETMEZ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BESMELE, MAMELEK, MELEMEK, MELEŞME, MUAMELE, AKMELEK, AYMELEK, ÇÖMELEK, ÇÖMELEN, ÇÖMELEZ, DÜMELEK, EMELEYA, FERMELE, GÖMELEK, GÜMELEK, İÇMELER, KÜMELEZ, MELEDEN, MELEGİR, MELEĞEN, MELEĞER, MELEHOR, MELEHTİ, MELEKLİ, MELEKRU, MELEKSE, MELEKSİ, MELEKUT, MELEMEN, MELEMET, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

MELEKE, MELEME, CÜMELE, EMELEK, FEMELE, GÖMELE, GUMELE, GÜMELE, HAMELE, KÖMELE, KÜMELE, MAMELE, MELEFE, MELENA, MELENK, MELEZİ, MEMELE, SİMELE, TİMELE

5 harfli kelimeler

AMELE, MELEK, MELES, MELEZ, EMELE, MELEF, MELEN, MELER, MELEŞ, MELET

4 harfli kelimeler

MELE

Bazı kelimelerin anlamları

MELE

Duvarcı aracı, mala. Çekirge. Köpeğin yaşı : Bizim köpek yedi melesinde. Çocuk oyunlarında kale olarak kullanılan çukur. Yuva : Leyleklerin melesi yıkılmış. İn : Kurt melesine girdi.

ÇELMELEYEBİLMEK

Çelmeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

BÖLMELENDİRİM

Bir aygıtın ölçüme yaraması için belli birimler cinsinden bölmelere ayrılması.

MAHKEMELEŞMEK

Karşılıklı olarak birbirini dava etmek.

KADEMELENMEK

Kademeli duruma gelmek.

ÇİFTEÇEŞMELER

Balıkesir kenti, Sarıköy bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

AŞAĞIDÖŞEMELER

Diyarbakır kenti, Eğil belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KADEMELENDİRME

Kademelendirmek işi.

KEKEMELEŞMEK

Kekeme durumuna gelmek.

MELEZLEŞTİRMEK

Melez duruma getirmek.

MAHKEMELEŞME

Mahkemeleşmek işi.

KADEMELENDİRMEK

Kademeli duruma getirmek.

MELEZLEŞTİRME

Melezleştirmek işi.

MELENDEREAYVASI

Bir okka ağırlığında bir çeşit ayva.

ÇELMELEYEBİLME

Çelmeleyebilmek işi.

KELİMELEŞMEK

Kelime durumuna, söz varlığı hâline gelmek, söze dönüşmek.

  -   -   -  

Anlamında MELE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MELE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTLAŞMA

İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt. Bu durumu belirten belge.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ATOMCULUK

Evrenin, bölünmez parçaların kümelenmesinden oluştuğunu ileri süren öğreti.

AKORDİYON

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma.

AMELELİK

Amele olma durumu.

ARPALAMA

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalık. Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalığı.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

AKIŞMA

Akışmak işi. Bir sıraya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşarak kulağa hoş ve dile kolay gelen bir bütün oluşturması.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

ANLAŞILAN

Anlaşıldığına göre, galiba, muhtemelen.

ARALIKLI

Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan, aralı, fasılalı. Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklık olan, espaslı. Kesik kesik.

ALIŞKANLIK

Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

AGLÜTİNASYON

Kümeleşim.

ARA

İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. İç. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt.

AĞDALI

Ağdalanmış. Karmaşık. Bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan (deyiş).

ARENA

Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılmış olan alan. Siyasi çekişmelerin geçtiği yer.

ALIŞVERİŞ

Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet.

AĞIRLIKLI

Ağırlığı olan. Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan. Çoğunluğu oluşturan.

AŞK

Aşk hakkında çok fazla tanımlama yapılmıştır. Burada hepsinden bahsedersek, sayfalar dolusu metinler yazmamız gerekir. O yüzden, bu sayfada, diğer sayfalardaki tanımlamalardan farklı olarak, sadece aşk ve aşka benzer kelimelerin tanımını vererek, esas anlamını size bırakıyoruz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük