İçinde MEF geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "mef" olan, toplam 36 tane kelime bulunuyor. İçerisinde mef bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu mef ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında mef olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

HANIMEFENDİLİK

13 harfli kelimeler

MEFRUŞATÇILIK, LOMEFLOKSASİN

12 harfli kelimeler

MEFENOKSALON, MEFKURECİLİK, MEFOBARBİTAL, TÜMEFAKSİYON

11 harfli kelimeler

HANIMEFENDİ, MEFHUMCULUK

10 harfli kelimeler

MEFRUŞATÇI, MEFTUNİYET, KAMEFİTLER

9 harfli kelimeler

MEFTUNLUK, MEFKURECİ

8 harfli kelimeler

MEFHARET, MEFHUMCU, MEFRUŞAT, MEFLOKİN, MEFLUSİD

7 harfli kelimeler

MEFAHİR, MEFKURE, MEFRENK, MEFTUNE

6 harfli kelimeler

MEFHUM, MEFLUÇ, MEFRET, MEFRUŞ, MEFSUH, MEFTUN, MEFDUN, MEFHAR

Bazı kelimelerin anlamları

MEF

Mahıv.

MEFENOKSALON

Kas gevşetici bir ilaç.

HANIMEFENDİLİK

Hanımefendi olma durumu ve özelliği.

KAMEFİTLER

Tomurcuk taşıyan sürgünleri toprak seviyesi ile 30 cm derinlik arasında olan yastık şeklindeki çalılar ve otsu bitkiler.

HANIMEFENDİ

Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya adların yerine kullanılan bir söz.

MEFTUNİYET

Meftunluk.

MEFKURECİ

Mefkûre sahibi olan.

MEFTUNLUK

Tutkunluk, gönül vermişlik, meftuniyet.

TÜMEFAKSİYON

Şişkinlik, şişkin olma durumu, şiş, ödem.

MEFHUMCULUK

Mefhumcu olma durumu.

MEFKURECİLİK

Mefkûre sahibi olma işi veya görevi.

MEFHARET

Övünme, övünce, iftihar etme.

LOMEFLOKSASİN

İdrar yolu ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan florokinolon türü antibiyotik.

MEFOBARBİTAL

Kimyaca n-metilfenobarbital olup vücutta n-demetilasyonla fenobarbitale dönüşüp etkin olan fenobarbital türevi ilaç.

MEFRUŞATÇI

Mefruşat satan kimse, döşemeci.

MEFRUŞATÇILIK

Mefruşatçının işi.

  -   -   -  

Anlamında MEF bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MEF geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÖŞEME

Döşemek işi. Bir yapının döşenmesine yarayan her türlü eşya, mefruşat. Halk edebiyatında ve türkülerden önce söylenen, bazen tekerleme biçiminde olan uyaklı giriş bölümü. Taşıtların koltuk, taban, tavan vb. yerleri. Yapılarda taban üzerine döşenen tahta vb. kaplama. Koltuk, kanepe, divan vb.nin kumaş, yay, pamuk vb. bölümleri.

AHREM

(Divan edebiyatı terimi) Mef'ûlün adımiyle başlıyan rubai. "Mef'ülün" kalıbıyla başlıyan dördül ölçüleri.

AĞANBEGÜM

Göğe doğru yükselen, yüce hanımefendi.

VURGUN

Kolayca ve haksız ele geçen kazanç. Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık, meftun. Çok derinlerdeki suyun basıncı dolayısıyla iki akıntı arasında sıkışıp kalma, düzenli hava alıp verememe, birden su yüzüne çıkma vb. durumlarda dalgıcın uğradığı inme veya ölüm. Silahla yaralanmış olan. Sıcak, soğuk, dolu vb. etkilerle ürünlerde görülen zarar.

TÜMLEÇ

Tümleyen şey, mütemmim. Genellikle fiilin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan, herhangi bir ad durumunda bulunan, edat alan ad veya tamlama, meful, mütemmim.

ÜLKÜ

Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.

ABILLA

Abla, büyük kız kardeş. Hanım, hanımefendi. Görümce.

ABUCA

Abla, büyük kız kardeş. Hala. Hanım, hanımefendi. Amca.

KAVRAM

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Tutam, avuç dolusu.

MEFHUMCU

Mefhumlara bağlı kalan kimse.

ABILA

Abla, büyük kız kardeş. Yenge. Hanım, hanımefendi. Karı, zevce. Görümce. Üvey kız kardeş. Koyunların sağım zamanlarında, süt sağan kadınlara çobanların hitabı. Umacı. Altmışaltı oyununda onlu.

ACARBEGÜM

Güzel yüzlü hanımefendi, sevimli hanımefendi.

ÖVÜNCE

Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet.

İNMELİ

Bir tarafında inme bulunan, mefluç.

TUTKUN

Gönül vermiş, meftun, meclup. Bir şeye alışmış, bağlanmış, düşkün.

FELÇLİ

İnmeli, felç olmuş, mefluç.

DÖŞELİ

Döşenmiş olan, mefruş.

TUTKUNLUK

Tutkun olma durumu, meftuniyet, meftunluk.

MEAL

Anlam, kavram, mefhum. Ortaya çıkan şey, sonuç, netice.

ABULA

Abla, büyük kız kardeş. Yenge. Hanım, hanımefendi. Görümce.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük