İçinde MEDİK geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "medik" olan, toplam 17 tane kelime bulunuyor. İçerisinde medik bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu medik ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında medik olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

YUKARIBELEMEDİK

14 harfli kelimeler

AŞAĞIBELEMEDİK

13 harfli kelimeler

PREMEDİKASYON

11 harfli kelimeler

BEKLENMEDİK, BİYOMEDİKAL, GÖKGÖRMEDİK, MEDİKOLEGAL

10 harfli kelimeler

BİLİNMEDİK, MEDİKAMENT, MEDİKASYON, SEKMEDİKME

9 harfli kelimeler

AHMEDİKLİ, BELEMEDİK

8 harfli kelimeler

BİLMEDİK, GÖRMEDİK

7 harfli kelimeler

MEDİKAL

5 harfli kelimeler

MEDİK

Bazı kelimelerin anlamları

MEDİK

Dişi manda. Manda yavrusu, malak. Gaga. Kırlarda biten, kökü fındık büyüklüğünde yabanıl bir ot. İlkbaharda kırlarda biten, yaprakları yeşil ve dikenli, kökü havuca benzer yabanıl bir ot. Küçük, şişman çocuk.

YUKARIBELEMEDİK

Adana ilinde, Kamışlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BİYOMEDİKAL

Tıpta tanı ve tedavi amacıyla araç ve gereçlerin üretimi, tasarımı ve iletişimi ile ilgilenen mühendislik dalı. Biyoloji ve tıpla ilgili olan.

BİLMEDİK

Bilinmiyen, meçhul.

BELEMEDİK

Adana ilinde, Pozantı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

MEDİKAMENT

Tedavide kullanılan kimyasal maddeler, ilaç.

AHMEDİKLİ

Tekirdağ şehrinde, Banarlı nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

MEDİKOLEGAL

Adli tıbba ait olan.

MEDİKASYON

İlaçla tedavi.

BİLİNMEDİK

Bilinmeyen.

SEKMEDİKME

Çocukların ince sopalarla oynadıkları bir çeşit oyun.

BEKLENMEDİK

Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan.

GÖRMEDİK

Görgüsüz.

GÖKGÖRMEDİK

Açgözlü, obur: Bu çıdam gök görmediğin birisi. Görgüsüz, sonradan görme. Aptal.

AŞAĞIBELEMEDİK

Adana şehri, Karaisalı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

PREMEDİKASYON

Ön anestezi.

  -   -   -  

Anlamında MEDİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MEDİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

NADİDE

Az görülür, görülmedik, seyrek görülen.

İLTİFAT

Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma. Söz söylerken, daha çok etki sağlamak için beklenmedik bir anda sözü, konu ile çok yakından ilgili birine veya bir şeye yöneltme. Yüzünü çevirerek bakma. İlgi gösterme, rağbet etme.

BASKIN

Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Sertlik, zorluk bakımından üstün. Su basması, sel. Ansızın çıkagelme. Kısa süreli, beklenmedik saldırı.

GÜMBEDEK

Gümbürdeyerek. Beklenmedik bir zamanda, birdenbire.

BİTMEK

Tükenmek. Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak. Çok sevmek, bayılmak, beğenmek. Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak. Çok yorulmak. Sona ermek.

DONMAK

Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek, buz tutmak. Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak. Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak. Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek. Kimyasal bir etki ile katılaşmak. Çok üşümek. Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek. Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek.

MEÇHUL

Bilinmeyen, bilinmedik. Edilgen fiil, malum karşıtı. Bilinmeyen.

DAĞITMAK

Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak. Değişik sebeplerle kendini koyuvermek, beklenmedik davranışlarda bulunmak. Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek. Yenilgiye uğratmak. Kurulu bir düzeni bozmak. Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek. Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek. İletmek, ulaştırmak. Ne yaptığını bilmeyecek kadar içip kendinden geçmek. Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak. Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek.

İRİNTİ

Elek ve kalbur üzerinde kalan iri taneler. Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri saman.

EYVAH

Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülme sözü.

ALDATMAK

Beklenmedik bir davranışla yanıltmak. Oyalamak, avutmak. Ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak. Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek. Yalan söylemek. Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek. Birine verilen sözü tutmamak.

GÜLÜT

Skeç, revü, eğlence gösterisi vb.ne eklenen beklenmedik gülünç sözler veya durumlar.

BİLİNMEYEN

Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

BELLİ

Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

DİŞLİ

Dişleri olan. Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç. Kaya balığı. Beklenmedik düzeyde olan. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse). Dişleri olan çark.

HAYRET

Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma. Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz.

ÇIKAGELMEK

Beklenmedik bir zamanda gelmek.

FEVKALADE

Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik. "Çok iyi, çok üstün, çok güzel" anlamlarında beğeni ifade eden bir söz. Aşırı bir biçimde. Aşırı, çok fazla.

DENGESİZLİK

Bir şeyde denge bulunmaması durumu. Bir kimsenin tutum ve davranışlarında beklenmedik değişmeler olması, istikrarsızlık.

JEST

Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılmış olan içgüdüsel veya iradeli hareket. Beklenmedik iyi davranış.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük