İçinde MADEM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "madem" olan, toplam 3 tane kelime bulunuyor. İçerisinde madem bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu madem ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında madem olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MADEM

"Değil mi ki, -diği için, -diğine göre" anlamlarında sebep göstermek için, başına getirildiği cümleyi daha sonraki cümleye bağlayan bir söz, mademki.

MADEMKİ

Madem.

SIYIRMADEMİRİ

Dabakların, deride kalmış etli kısımları kazımakta kullandıkları araç. (Maraş).

  -   -   -  

Anlamında MADEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MADEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EYA

Bana bak, beni dinle anlamında. Öyle ise, madem ki anlamında. Yapma gübre. Kaburga kemiği. Böyle mi, doğru mu ?. Ed. eğer.

HAPNAN

Madem ki.

VERAM

Değilmiki, mademki.

Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz.

MEDEM

Madem : Medem sen bize gelmiyorsun, beni de bekleme.

HAÇAN

Ne vakit, ne zaman: Haçan sizin eve geldimse boş bulamadım. Mademki: Haçan öküzleri bulamadın eve niçin gelmedin. Ne çabuk: Haçan gidip geldin. Ne çabuk. Ne zaman, ne zaman ki. Ne zaman.

ELESE

Madem, öyleyse.

OKİ

Madem ki.

ÇÜNKİ

Madem ki. Ne vakit ki, vaktâ ki.

İLGİLİK

Madem ki, şöyle ki, okadar ki gibi bağlaç öbeklerini meydana getiren üyelerden ikincisi. Birincisine İLGİLİK EŞİ (Corrélatif) denir.

ANDAN

Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak için, toprağın eğimine göre ayrılmış parçalar, maşala, evlek. Mademki, sonra, bakalım. Ondan. Tuzsuz pirinç lâpası. Ona. Sonra, ondan sonra. Ondan Ötürü. Oradan. Onunla.

OYLESE

Mademki.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük