İçinde M geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "m" olan 16 harfli toplam 581 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde m harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu m harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında m harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AKORTSUZLAŞTIRMA

Akortsuzlaştırmak işi.

MODERNLEŞEBİLMEK

Modernleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

BİÇİMLENDİRİLMEK

Bir şeye biçim verilmek, şekillendirilmek.

BELGELENDİRİLMEK

Belgelendirme işi yapılmak.

KRONOFARMAKOLOJİ

İlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.

DEĞİŞTİRİLEBİLME

Değiştirilebilmek işi.

PROJELENDİRİLMEK

Proje durumuna getirilmek.

PARALELLEŞTİRMEK

Koşutlaştırmak.

TARAFSIZLAŞTIRMA

Tarafsızlaştırmak işi, nötralizasyon.

BAHARATLANDIRMAK

Baharat ile süslemek, lezzetlendirmek, baharat ekmek.

KÜRESELLEŞTİRMEK

Küreselleşme işini yaptırmak.

HİPERGUANİDİNEMİ

Kanda guanidinin aşırı miktarda bulunması.

AŞAĞIHACIAHMETLİ

Kırşehir ilinde, Çiçekdağı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KAPİTALİSTLEŞMEK

Kapitalist duruma gelmek.

YAPILANDIRABİLME

Yapılandırabilmek işi.

GERÇEKLEŞEBİLMEK

Gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

HİPERMETABOLİZMA

Bazal metabolizma hızının yüksek oluşu, vücut metabolizmasında hızlanmayla belirgin durum. Oksijen, besinler ve diğer materyallerin vücut tarafından anormal bir biçimde artmış kullanımı.

HİPERKATABOLİZMA

Katabolizmanın anormal olarak artması durumu.

İYİLEŞTİREBİLMEK

İyileştirme imkânı veya olasılığı bulunmak. İyileşmesinde etkili olmak. İyileşmesine gücü yetmek.