İçinde MÜRE geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "müre" olan, toplam 38 tane kelime bulunuyor. İçerisinde müre bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu müre ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında müre olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

14 harfli kelimeler

BAŞMÜRETTİPLİK, MÜREKKEPLENMEK, SERMÜRETTİPLİK

13 harfli kelimeler

ADEDİMÜRETTEP, MÜREKKEPLEMEK, MÜREKKEPLENME, IŞIMÜRETİMSEL, MÜREKKEPÇİLİK, ZEKİMÜRENDİŞİ

12 harfli kelimeler

MÜREBBİYELİK, MÜREKKEPLEME, MÜRETTİPHANE, SÖMÜREBİLMEK

11 harfli kelimeler

BAŞMÜRETTİP, MÜRETTİPLİK, SERMÜRETTİP, MÜREKKEPSİZ, SÖMÜREBİLME

10 harfli kelimeler

MÜREFFEHEN, MÜREKKEPÇİ, MÜREKKEPLİ, MÜRETTEBAT

9 harfli kelimeler

MÜREBBİYE

8 harfli kelimeler

MÜRECCAH, MÜREFFEH, MÜREKKEP, MÜRETTEP, MÜRETTİP, MÜREVVİÇ

7 harfli kelimeler

MÜREBBİ, KÖMÜREN, MÜREBBE, MÜREFTE

6 harfli kelimeler

KEMÜRE, MÜREKS

5 harfli kelimeler

MÜREN

4 harfli kelimeler

MÜRE

Bazı kelimelerin anlamları

MÜRE

Demircilerin demir delmek için kullandıkları bir araç.

MÜREKKEPÇİLİK

Mürekkepçinin yaptığı iş.

MÜREKKEPLEME

Mürekkeplemek işi.

MÜREKKEPLENME

Mürekkeplenmek işi.

ADEDİMÜRETTEP

Tam sayı.

MÜREKKEPLEMEK

Mürekkep sürmek, mürekkep dökerek veya damlatarak bir yüzeyi lekelemek.

MÜREBBİYELİK

Mürebbiye olma durumu. Mürebbiyenin görevi.

SERMÜRETTİPLİK

Başdizgicilik.

SÖMÜREBİLMEK

Sömürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

MÜRETTİPHANE

Bir basımevinde dizgicilerin çalıştığı bölüm.

BAŞMÜRETTİPLİK

Başdizgicilik.

ZEKİMÜRENGÖBEĞİ

Kadın süeteri üzerine yapılan bir süs. (Yalvaç Isparta).

BAŞMÜRETTİP

Başdizgici.

IŞIMÜRETİMSEL

Işımetkin parçalanma sanıucu oluşan (ışınımlar).

MÜREKKEPLENMEK

Mürekkep sürülmek, dökülmek veya damlatılmak.

ZEKİMÜRENDİŞİ

Örme fanilalarda görülen bir süs. (Yalvaç Isparta).

  -   -   -  

Anlamında MÜRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MÜRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİZGİCİ

Basımevinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip.

BİLEŞİK

Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

DİVİT

Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü.

GÖNENÇLİ

Gönenci, iyi bir hayatı olan, müreffeh, refahlı.

KIRTASİYE

Defter, kâğıt, kalem, mürekkep vb. yazı araç ve gereçlerinin bütünü. Kâğıtla yapılmış olan işlemler.

KURUTMAÇ

Mürekkebi kurutmak için kullanılan kurutma kâğıdı ve bunun takılı bulunduğu araç.

KÜSKÜT

Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz, asalak bir bitki, şeytansaçı, bağboğan (Cuscuta).

BOYA

Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Aldatıcı görünüş. Yazmak için kullanılan mürekkep. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.

ISTAMPA

Ağaç, metal vb. üzerine oyulduktan sonra bir yere basılan biçim. İçinde, mühür, damga vb.ni mürekkeplemeye yarayan çuha bulunan kutu. Bu tür biçim veya resimleri basmaya yarayan kalıp, damga, mühür.

AHTAPOT

Kafadan bacaklılardan, dokunaçlı bir tür mürekkep balığı (Octopus). Genellikle burun zarı üzerinde çıkan bir ur türü, polip.

KARTUŞ

Merminin arkasından namluya sürülen bezden veya kartondan barut kesesi, hartuç. Yazıcıya yerleştirilen mürekkep dolu tüp. Resim yazıda kralın adını diğerlerinden farklı bir biçimde göstermeyi sağlayan oval çerçeve. Dolma kalem içine yerleştirilen mürekkep dolu tüp.

DİZGİCİLİK

Dizgicinin yaptığı iş, mürettiplik.

KÖMÜRLEŞME

Kömürleşmek işi. Bitki kalıntılarının kömüre dönüşmesine yol açan doğal olay.

DİZMEN

Basımevinde dizgici, mürettip.

DİZİLİ

Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep.

BAŞDİZGİCİ

Bir basımevindeki dizgicilerin başı, başmürettip, sermürettip.

KALAMAR

Bir tür mürekkep balığı (Loligo vulgaris).

LAL

Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz. Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş. Bu taşın renginde olan. Kırmızı renkli bir tür mürekkep.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

HOKKA

Metal, cam veya topraktan yapılmış, içine mürekkep vb. şeyler konulan küçük kap.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük