İçinde LİRA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "lira" olan, toplam 4 tane kelime bulunuyor. İçerisinde lira bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu lira ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında lira olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

LİRA

Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik. Yedi gram ağırlığında altın sikke, sarı lira. Bazı ülkelerin para birimi.

LİRALIK

Herhangi bir lira değerinde olan. Lira.

POLİRADİKULİTİS

Sinir köklerinin yangısı.

LİRAT

Yaprak ayasının en uçtaki lobu; büyük kenar lopları aşağıya doğru gittikçe küçülen yaprak.

  -   -   -  

Anlamında LİRA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LİRA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YÜZLÜK

Yüz lira değerinde olan para. On kuralına göre yazılmış bir tam sayıda sağdan sola doğru üçüncü basamak. Yüzü, yüz tanesi bir arada olan.

OTUZLUK

Yaşı otuz civarında olan. İçinde otuz adet bulunan. Otuz lira değerinde olan.

APOLLON

Yunan mitologyasında ışığın ve usun Tanrısı. Diyonizos coşkuyu, Apollon ise usu yansıtır. Simgesi telli bir çalgı olan liradır. bk. Diyonizos.

YİRMİLİK

İçinde yirmi tane bulunan. Yarım kuruş değerinde para, yirmi para. Yirmi yaş ile ilgili, yirminci yaşa özgü. Yirmi lira değerinde kâğıt para.

BİNNİYH

Bin liralık bankot.

EFEKTİF

Bankacılıkta nakit para. Banknot ve metal para. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılmış olan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.

ONLUK

On birimden, on parçadan oluşan. On para, on kuruş, on lira veya on bin lira değerinde olan para. On üzerinden tam not alan.

TEKLİK

Tek, bir olma durumu. Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-i-m, gel-di-m vb. Lira.

KURUŞ

Liranın yüzde biri değerinde Türk parası. Kurma işi.

DİNAR

Bahreyn, Cezayir, Irak, Karadağ, Kuveyt, Libya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün kullanılan para birimi. Eski Yugoslavya'da kullanılan para birimi. Altın liranın yaklaşık dörtte biri değerinde olan eski bir para. Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri.

EVLEK

Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. On liralık kâğıt para. Tarlalarda suyun akması için açılan su yolu. Dönümün dörtte biri kadar olan alan ölçüsü.

İKİBUÇUKLUK

Top toplayıcı. Kadınların süs için takındıkları, iki buçuk altın lira değerinde olan altın, gremse.

BAYINMAK

Bayılmak: Akşam bizim çocuk bayındı. Uyumak. Kendini bir şeye vermek, dalmak. Hasta kendinden geçmek. Tahammül etmek: Burası çok sıcak hiç bayınamıyorum. Vermek, ödemek (argo): Bu tabancaya 250 lira bayındım. Büyümek, boylanmak. Bayılmak.

BEŞLİK

Beşi bir arada olan. Beş birimden oluşan para. Beş para, beş kuruş veya beş lira değerinde olan akçe. Beş tane alabilen.

BANGUNUT

Lira. Kâğıt para.

KAİME

Buyruk, resmî kâğıt, ferman. Kâğıt para, kâğıt lira, kayme.

ELLİLİK

İçinde elli tane bulunan. Elli kuruş veya elli lira değerinde para. Elli yaşında olan.

PAPEL

Bir liralık kâğıt para. Para.

ŞİLİN

Avusturya para birimi. Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Kenya, Somali ve Uganda para birimi. İngiliz lirasının yirmide biri olan para.

BAHARİ

Toptan alınan herhangi bir mal: Şu kadar liraya bir bahari aldım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük