İçinde L geçen 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "l" olan 16 harfli toplam 680 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde l harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu l harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında l harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜREKLİLEŞTİRMEK

Sürekli duruma getirmek.

BAYRAKLAŞTIRILMA

Bayraklaştırılmak durumu.

SERBESTLEŞTİRMEK

Serbestleşme işini yaptırmak.

BAYRAKLAŞABİLMEK

Bayraklaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

BULANDIRILABİLME

Bulandırılabilmek işi.

DOĞANLIKARAHASAN

Kahramanmaraş ili, Narlı nahiyesine bağlı bir bölge.

VEZİKÜLOPÜSTÜLAR

Vezikül ve püstüllerle belirgin değişiklik.

EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşçuluk.

DÖVÜLGENLEŞTİRME

Yapılarında sementit olarak bulunan karbonu, grafite çevirip yumuşaklık ve dövülgenlik özelliği kazandırmak ereğiyle, dökme demirleri, çok yavaş ve denetimli olarak 900°C'a dek ısıtma, orada birkaç gün tutma, yavaşça ve denetimli olarak soğutma işlemi.

TANGİERHASTALIĞI

Plazma lipoproteinlerinden alfa-lipoproteinin yokluğu, kolesterol esterlerinin tüm retiküloendoteliyal dokularda depolanması ve bademciklerin büyük ve portakal sarısı renkte olmasıyla belirgin hastalık.

SIVACIKUŞUGİLLER

(Sittidae),iyi bilinen türleridir.

HEYECANLANDIRMAK

Heyecan duymasına sebep olmak.

PARANOPLOCEPHALA

Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

MAHALLİLEŞTİRMEK

yerelleştirmek.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

KRİSTALLEŞTİRMEK

Kristalleşme işini yaptırmak.

HİPOMİYELİNASYON

Sinir sisteminde miyelin miktarının yetersiz olması.

HEMOGLOBİNOMETRE

Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek için kullanılan bir alet.

ARABİNOKSİLANLAR

Buğday, çavdar ve tritikalede bulunan, sindirimi zorlaştırarak tane yemin metabolik enerjisi kullanımını düşüren nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler.