İçinde L geçen 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "l" olan 15 harfli toplam 1342 tane kelime bulunmaktadır. İçerisinde l harfi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Bunun yanında sonu l harfi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında l harfi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan sözcüklerin linklerini kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BARBARLAŞABİLME

Barbarlaşabilmek işi.

HİPOPOTAMGİLLER

Su aygırıgiller.

BOĞUKLAŞABİLMEK

Boğuklaşma olasılığı bulunmak.

TEKRARLANABİLME

Tekrarlanabilmek işi, yinelenebilme.

BELGELENDİRİLME

Belgelendirilmek işi.

KUCAKLAYIVERMEK

Ansızın veya çabucak kucaklamak.

İKTİDARSIZLAŞMA

İktidarsızlaşmak durumu.

ETKİNLEŞEBİLMEK

Etkinleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

SEYRELTMEMAKASI

Dişli berber makası. (Bursa).

TIRMALAYABİLMEK

Tırmalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

SAYDAMLAŞTIRMAK

Saydam duruma getirmek, şeffaflaştırmak.

ANORMALLEŞTİRME

Anormalleştirmek işi.

ÇİRKİNLEŞİVERME

Çirkinleşivermek işi.

SİNİRLENEBİLMEK

Sinirlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AŞAĞIKAYALIDERE

Zonguldak kenti, Ereğli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DENİZYILDIZLARI

Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı.

KÖRÜKLEYEBİLMEK

Körükleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

CİMRİLEŞEBİLMEK

Cimrileşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

POLİVİNİLKLORİT

Bazı mıknatıslı kuşak tabanlarında ya da plaklarda kullanılan yoğruk çeşidi.

ÖZEKSİZLEŞTİRİM

Nüfusun, işleyim ve tecim, etlkinliklerinin, ekin kuruluşlarının, yığılmış bulundukları özeğin dışında yerleşmelerini amaçlayan ve bunu özendiren dizgeli yönelti. bk. işleyimsel özeksizleştirim. Kişilerin, bir kentin özeğinden çevresindeki kesimlere ya da yörekentlere göçüp yerleşmeleri.