İçinde KOTİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "koti" olan, toplam 36 tane kelime bulunuyor. İçerisinde koti bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu koti ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında koti olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MİKROKOTİLEDONLAR

13 harfli kelimeler

AKTİNOMİKOTİK, KOTİLEDONİTİS, KOTİNGAGİLLER, KRİPTOKOTİLOZ, MONOKOTİLEDON, NARKOTİZASYON, POLİKOTİLEDON

12 harfli kelimeler

ANTİPSİKOTİK

11 harfli kelimeler

ANTİMİKOTİK, DİKOTİLEDON

10 harfli kelimeler

LASTİKOTİN, NİKOTİNİZM, TETRAKOTİL

9 harfli kelimeler

NARKOTİZM, HİPOKOTİL, KOTİLEDON, MEZOKOTİL

8 harfli kelimeler

NARKOTİK, EPİKOTİL

7 harfli kelimeler

NİKOTİN, KOTİKÇİ, KOTİLOH, KOTİNİN, KOTİRİK, LOKOTİP, LÖKOTİP, MİKOTİK, ONKOTİK

6 harfli kelimeler

EKOTİP, KEKOTİ, KOTİLA

5 harfli kelimeler

KOTİK, KOTİP, KOTİT

4 harfli kelimeler

KOTİ

Bazı kelimelerin anlamları

KOTİ

Lahana sapı.

TETRAKOTİL

Strigeidae ailesinde görülen strigeoit metaserker.

KRİPTOKOTİLOZ

Siyah benek hastalığı.

KOTİNGAGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst familyasından, tüyleri yumuşak ve güzel renkli, gagaları büyük ve ucu kanca şeklinde, kanatları uzun ve sivri olan türlere sahip bir familya. (Cotingidae),iyi bilinirler.

NARKOTİZASYON

Uyuşturma.

KOTİLEDONİTİS

Kotiledonların yangısı.

POLİKOTİLEDON

Çok kotiledonlu olma.

AKTİNOMİKOTİK

Actinomycatales alt sınıfındaki bakteriler tarafından oluşturulan.

MONOKOTİLEDON

Bir çenekliler.

ANTİMİKOTİK

Mantarların üremesini engelleyen veya onları öldüren. Mantar öldürücü.

ANTİPSİKOTİK

Nöroleptik.

LASTİKOTİN

İnce iplik ile çok sık dokunmuş yünlü kumaş. Bu kumaştan yapılan.

NİKOTİNİZM

Nikotin zehirlenmesi.

NARKOTİZM

Uzun süre ve çok miktarda uyuşturucu madde kullanmaktan doğan bozuklukların bütünü.

MİKROKOTİLEDONLAR

Kısrakta fetüs gelişiminde koryon kesesinin endometriyumla birlikte yaptığı mikroplasentomlar.

DİKOTİLEDON

Çift çenekliler.

  -   -   -  

Anlamında KOTİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KOTİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANIH

Nane, dağnanesi. Yemeklere konulan bir çeşit kokulu ot. Yemeğe sonradan dökülen kızdırılmış yağ ve soğan. Yemek için biriktirilen, saklanan öteberi, yiyecek içecek. Nane. Eski türkçe anuk: çorbalara katılan, kurutularak hazırlanmış kokulu bitkiler (aşoti, darağoti, Etoti, kekoti, nane, reyhan, tarhın, yarpız vb).

CANNABİS

Hint keneviri. Ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak kullanılan ve tetra hidrokannabiol, kannabinol, Kannabidiol içeren, Esrar, kenevir, kendir. Narkotiktir. Cannabis sativa L., Moracea bitkisinin dişi çiçeklerini taşıyan dal uçları.

ASETİLKOLİN

Otonomik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir telciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmitter bir madde. Otomotik gangliyonların sinapslarından ve iskelet kasını döşeyen sinir iplikciklerinin uçlarından salgılanan kolinin asetil esteri olan nörotransmiter bir madde. Kolinerjik sinir uçlarında, kolin asetiltransferaz enzimi ileasetilkoenzim A'dankoline, asetil grubunun aktarılmasıyla oluşan, otonom sinir sisteminin tüm pregangliyoner nöronları, parasempatik sistemin postgangliyoner nöronları, sempatik sistemin bazı postgangliyoner kolinerjik nöronları, sinir-kas kavşaklarındaki sinir uçları ve beynin birçok bölümünden salgılanan, muskarinik ve nikotinik iki tip almacı bulunan küçük moleküllü nörotransmitter madde, ACh. Çoğunlukla uyarıca etkisi olmasına karşın, kalpte vagus sinirleriyle inhibitör etkiye sahiptir. Sinir dokusunda raslanan bir kimyasal madde olup sinir uyarmalarını ileten en önemli madde olarak düşünülür.

MELFERON

Beyindeki dopaminerjik nöronlar üzerine seçici etkisi bulunan ve antipsikotik olarak kullanılan butirofenon türevi ilaç.

AKTİNOMİSETOM

Aktinomikotik misetom.

DİHİDROMORFENON

Ağrı kesici etkinliği morfinin 5-6 katı olan narkotik ağrı kesici bir ilaç.

BEAGLEKÖPEĞİ

İngiltere'den köken alan, muhtemelen Harrier ile İngiltere'deki diğer tazıların birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, gruplar hâlinde, tek tek veya çiftler hâlinde tavşan, sülün ve bıldırcın avlamak için kullanılmış, ufak yapılı, sağlam bünyeli, vücut hatları köşeli ve çok hareketli, kürkü kısa tüylü, kaygan ve bakımı kolay, rengi kızıl ve beyaz, turuncu ve beyaz, sarı ve beyaz olmak üzere üç renk olabilen, düz ve karışık tüylü olmak üzere tüylerinden ayırt edilebilen iki alt tipi bulunan, gözleri kahverengi ve karakteristik bir yalvaran bakışı olan, nazik, tatlı, hayat dolu, meraklı, sosyal, cesur ve akıllı bir yapıda, en popüler koku alan tazılardan olan, av köpeği ve bekçi köpeği olarak yetiştirilen ayrıca mükemmel bir narkotik arama köpeği ve harika bir aile dostu da olabilen, kimi doğuştan ve kalıtsal hastalıkların sıklıkla görüldüğü ve ufak olduğu için tıbbi deneylerde kullanılan köpek ırkı.

MİKODERMATİTİS

Mikotik deri yangısı.

DELİTÜTÜN

Yalnız Gaziantep'te yetişen, nikotini çok olduğu için sigara yapılmayan bir çeşit tütün.

KOTİNİN

Nikotinin pirolidin halkasının C ve N atomlarından oksitlenmesiyle oluşan metabolit.

KARBAKOL

Kolinesterazlara dayanıklı ve muskarinik etkileri yanında nikotinik etkileride bulunan parasempatik sistemini uyarıcı ilaç.

UYUŞTURUCU

Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik. Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan.

EPİKOTİL

Apikal meristemde sonlanan, bazen bir ya da birkaç genç yaprak taşıyan, kotiledonun üzerinde genç bitki embriyosunun gövdeye benzer ekseni.

ADENİN

Nükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu bir pürin. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), nikotinamit adenin dinükleotidin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotit, flavin adenin dinükleotit (FAD) ve flavin mononükleotidin (FMN) yapısında bulunan azotlu bir baz. Adenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), adenozin difosfatın (ADP), (AMP), nikotinamit adenin dinükleotitin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotitin, flavin adenin dinükleotitin (FAD), flavin mononükleotitin (FMN) ve nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazı. Nükleik asitlerin, adenozin trifosfat, nikotinamit adenin dinükleotit, nikotinamit adenin dinükleotit fosfat ve flavin adenin dinükleotidin yapısına giren bir pürin bazı.

ALKOLOİT

Morfin, nikotin, striknin, efedrin, kodein ve kinin gibi insan ve hayvanlar tarafından alındıklarında bariz fizyolojik etkileri olan, büyük kısmı bitkilerde bulunan karmaşık yapılı bileşiklere verilen genel ad.

HİPOKOTİL

Bitki embriyosunda kotiledonun altındaki gövde bölgesi; kök ile gövde arasındaki dokuları veren yapı.

MADUROMİKOZİS

Maduromikotik misetom.

KERATOMİKOZİS

Mikotik kornea yangısı.

TÜTÜN

Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum). Duman. Bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı.

KOLEOPTİL

Ot gibi bazı monokotiledon bitkilerde filizin ucunu saran koruyucu örtü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük