İçinde KİNCİL geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kincil" olan, toplam 17 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kincil bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kincil ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kincil olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

FAKIEKİNCİLİĞİ

13 harfli kelimeler

YETİŞKİNCİLİK

11 harfli kelimeler

SEÇKİNCİLİK, İKİNCİLİKLİ, KESKİNCİLİK, YETKİNCİLİK

10 harfli kelimeler

ETKİNCİLİK, ERKİNCİLİK, EŞKİNCİLİK, SEKİNCİLİK

9 harfli kelimeler

EKİNCİLİK, İKİNCİLİK, EKİNCİLER, İKİNCİLER

8 harfli kelimeler

KİNCİLİK

7 harfli kelimeler

İKİNCİL

6 harfli kelimeler

KİNCİL

Bazı kelimelerin anlamları

KİNCİL

İntikamcı.

FAKIEKİNCİLİĞİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

SEKİNCİLİK

Dingincilik.

KESKİNCİLİK

Keskinci olma durumu.

EKİNCİLİK

Ekincinin yaptığı iş.

İKİNCİLİK

İkinci olma durumu.

EKİNCİLER

Bolu ilinde, Göynük belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Diyarbakır şehrinde, Pirinçlik nahiyesine bağlı bir yer. Gümüşhane şehrinde, Çayra nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kayseri ili, Elbaşı nahiyesine bağlı bir bölge. Mardin kenti, Mazıdağı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ordu şehrinde, Perşembe ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas şehrinde, Doğanşar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

YETKİNCİLİK

Kişinin kendinden ve başkalarından durumun ya da olanakların gerektirdiğinden daha üstün ve eksiksiz bir başarı beklemesi.

ETKİNCİLİK

Toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştirme, aktivizm. İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü, aktivizm.

KİNCİLİK

Kinci olma durumu.

SEÇKİNCİLİK

Seçkinci olma durumu.

EŞKİNCİLİK

Eşkinci olma durumu.

YETİŞKİNCİLİK

Çocuk davranışlarını yetişkinlere özgü kavram ve görüşlerle yorumlamak.

İKİNCİLER

Malatya şehri, Akçadağ ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

İKİNCİLİKLİ

Karar veremeyen, kararsız. Kuşkulu, kararsız kimse. Çözümlenmemiş, bitmemiş, sonuçlanmamış (iş için).

ERKİNCİLİK

Bireyin özgürlüğünü ve ekonomik güçler arasında hür yarışmayı savunan, bireyler, sınıflar ve uluslararasındaki ekonomik ilişkilere devletin karışmamasını isteyen öğreti, liberalizm, toplumculuk karşıtı. Herkese vicdan, inanç, düşünce özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan, hür düşünüşe bağlı dünya görüşü, liberalizm. Düşünme ve konuşma özgürlüğünü benimseyen, kişileri doğal yetenek ve ilgileri yönünde geliştirmeyi eğitimin temel ereklerinden sayan görüş. Zihnin, özellikle mantık, matematik, klasik diller ve fizikötesi gibi bilgi dallarını kapsayan bir öğretim programı ile özgürlüğe kavuşabileceğini ileri süren eğitim görüşü. Ekonomide yasalar sınırı içinde kalmak koşulu ile her tür girişimde alabildiğine özgürlüğü olumlu kılan yöntem. Ekonomik yaşamda hem bireyin, hem de toplumun en büyük çıkarını gerçekleştirmenin en iyi yolunun yarışma özgürlüğü olduğunu savunan öğreti. (Erkinci ekonomi düzeninin siyasal görüşü)İnsanın haksız ya da gereksiz sayılan bütün zorlama ve baskılardan kurtarılmasını savunan öğreti.

  -   -   -  

Anlamında KİNCİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KİNCİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DENATÜRASYON

Bir proteinin ikincil, üçüncül veya dördüncül yapılarının bozularak birincil yapılarına dönüşmesi ve böylece biyolojik etkinliğini kaybetmesi. Bir maddenin ısı, ışın ve benzerleri etkilerle doğal niteliklerinin değişmesi veya değiştirilmesi. Belirli pH sınırlarının dışı ve yüksek sıcaklık gibi fiziksel etkenlerle veya bazı kimyasal maddelerin etkisiyle DNA'nın iki polinükleotidini bir arada tutan hidrojen bağlarının koparılarak tek zincirli DNA oluşturulması veya bir proteinin birincil yapısı bozulmadan ikincil, üçüncül veya dördüncül yapısının bozulmasında olduğu gibi bir makromolekülün doğal yapısının bozulması ve biyolojik etkinliğini kaybetmesi.

DİNGİNCİLİK

Tam bir gönül rahatlığı, tutkusuzluk içinde bütün arzulardan sıyrılmış olarak direnç göstermeden kendini Tanrı ibadetine vermeyi ve tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaçlayan dünya görüşü, sekincilik.

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

ASKAROSİT

Askaritlerde bulunan, askariloz şekeri ve ikincil olarak bir seri monol ve diol alkolden meydana gelmiş bir glikozit.

BATRAK

İkincil ağızlı hayvanlardan, kordalılar (Chordata) alt filumunun, kafatassızlar (Acrania) dalından, 6 cm kadar uzunlukta, saydam, sırt ve anüs yüzgeçleri bulunan, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür. Amfiyoksüs. (karşılık: amfiyoksüs, Amphioxus lanceolatum), İkincil ağızlı hayvanlardan kordalılar (Chordata) alt-filumunun kafatassızlar (Acrania) dalından bir tür. Uzunluğu 6 cm. Saydamdır. Sırt ve anüs yüzgeçleri vardır. Avrupa denizlerinde yaşar.

TALİ

İkinci derecede olan, ikincil.

TOPLUMCULUK

Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.

ALTÖZEK

Birçok işgörüler için kentin özeğine bağlı olmakla birlikte, çevresinde yaşayan küçük toplulukların tecimsel, ekinsel, dinlenme ve eğlenmeyle ilgili ve benzerleri gereksinmelerini bir ölçüde karşılayabilen ve kent büyüdükçe sayıları da artan ikincil önemdeki kent özekleri.

AKTİVİZM

Etkincilik.

DEVLETÇİLİK

Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, erkincilik karşıtı. Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi.

KÖKÇÜK

Ana kökün dallanmasıyla oluşan ikincil kök.

ALDOSTERONİZM

Aşırı aldosteron salınımı sonucunda oluşan kan basıncının yükselmesi, idrarla aşırı potasyum yitirilmesi, kaslarda güçsüzlük ve hipertansiyonla belirgin, birincil ve ikincil olarak iki biçimi bulunan bir hastalık, hiperaldosteronizm, Conn sendromu.

ANDROJENLER

Erkek organizmanın testislerinde ya da az miktarda olmakla beraber dişi ve erkeklerin adrenal bezlerinde meydana gelen, ikincil eşey karakterlerinin meydana getirilerek devam ettirilmesinden sorumlu, çeşitli erkek eşey hormonlarının genel adı. Örnek: Testosteron. Erkek organizmanın testislerinde veya az miktarda olmakla beraber dişi ve erkeklerin adrenal bezlerinde meydana gelen, ikincil eşey karakterlerinin meydana getirilerek devam ettirilmesinden sorumlu çeşitli erkek eşey hormonlarının genel adı. Erkeklik hormonları.

ARAYÖNLER

Dört anayönün aralarında kalan, önce 45, sonra da 22.30 derecelik açılarla, bölünerek saptanan ikincil yönler.

DİNOD

Bir fotoçoğaltıcı tüpte bulunan bir ara elektrot. Temel işlevi, ikincil elektron yayınlamak olan elektrot.

DENİZKESTANELERİ

Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, derisi dikenliler (Echinodermata) alt filumundan, küre, yürek ya da disk biçimindeki vücutları üzerlerinde bulunan kalker plâkların birbirine kenetlenmesiyle meydana gelen bir kabukla örtülü olan, kolları bulunmayan, ağızları karın bölgesinde olan ve anüsleri bulunan, Aristo feneri denen özel bir çene sistemleri görülen, bayağı denizkestanesi (Echinus esculentus) türü ve sidaris (Cidaris) cinsi iyi bilinen bir sınıf. Derisi dikenliler (Echinodermata) şubesinden, küre, yürek veya disk biçimindeki vücutları üzerlerinde bulunan kalker plakların birbirine kenetlenmesiyle meydana gelen bir kabukla örtülü olan, kolları bulunmayan, ağızları karın bölgesinde olan ve anüsleri bulunan, Aristo feneri denilen özel bir çene sistemleri görülen bir sınıf. (Echinoidea), iyi bilinirler.

SEKUNDER

İkincil.

ALBİTLEŞME

Bir kayaçta, ikincil bir mineral olarak albitin üremesi.

BALAD

Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri. bk. halk baladı, ikincil balad, öğütsel balad, serüven baladı, tarihsel balad. (Fransız edebiyatı). (Onüçüncü yüzyılda) Dans şarkısı. (Bugün) Üç dönüden ve bir ağırlamadan ibaret küçük bir koşuk şekli. Bir çeşit nazımlı masal. (XII. ve XIII. yüzyıla kadar) Dans şarkısı. Uyak örgüsü, uyak türü ve dize sayısı bakımından birbirinin aynı üç bent ve bir sunu ile başlayan yarım bentten oluşan eski bir Fransız koşuk biçimi. Koşuk biçiminde bir tür masal.

LİBERALİZM

Serbestlik. Erkincilik.