İçinde KELA geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kela" olan, toplam 24 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kela bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kela ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kela olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

VELHASILIKELAM, KELAYNAKGİLLER

11 harfli kelimeler

KELAMIKİBAR, HASILIKELAM

10 harfli kelimeler

EDEBİKELAM

8 harfli kelimeler

KELAYNAK, KELALAKA, CİYAKELA, KELAHMET, KELAYAĞI, MİRKELAM, TÜKELALP

7 harfli kelimeler

KELAKİR, KELAYAH, NİKELAJ, TÜKELAY

6 harfli kelimeler

VÜKELA, HOKELA, KELAME, KELAMİ, KELATA

5 harfli kelimeler

KELAM, KELAT

4 harfli kelimeler

KELA

Bazı kelimelerin anlamları

KELA

Kertenkele. Kel ağa.

EDEBİKELAM

Örtmece.

KELAKİR

Yağmurluk, çobanların giydikleri aba.

CİYAKELA

Solucan: Ciyakela has toprahta olur.

KELAHMET

İçel şehrinde, Tarsus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

HASILIKELAM

Kısacası.

TÜKELALP

Kusursuz yiğit.

KELAYNAK

Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik'te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan, başı tüysüz, uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita).

KELALAKA

"İlgisi yok, ne ilgisi var" anlamlarında kullanılan bir söz.

KELAYAH

Baş örtüsü.

NİKELAJ

Metal bir yüzeyi nikelle kaplama işi. Nikel kaplanmış metal. Metal üzerine nikelle yapılmış kaplama.

VELHASILIKELAM

Sözün kısası.

MİRKELAM

Güzel, nazik konuşan kimse.

KELAYNAKGİLLER

Omurgalı hayvanlardan, Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımından, gagaları uzun ve orak biçiminde krvrık olan, boyun ve bacakları uzun, sulak yerlerde yaşayan ve oldukça iri türleri olan bir familya. Kelaynak (Geronticus eremita), balıkçıl (Platalea leucorodia), çeltikçi (Plegadis falcinellus) iyi bilinen türleridir. İbisgiller.

KELAYAĞI

İpek başörtüsü.

KELAMIKİBAR

Özdeyiş.

  -   -   -  

Anlamında KELA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KELA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KISACASI

Kısa söylemek gerekirse, sözün kısası, elhasıl, velhasıl, hasılıkelam.

ÖZDEYİŞ

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto.

DEYİ

Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

SÖZ

Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

MAVRUKA

Kurşundan dökülmüş uzun ve yuvarlak, iki ucu delikli, mazgallanıp cıvayla parlatılmış veya sarı madenden döküm yapılıp nikelajlanmış, 80-130 gr ağırlığında bir av aleti.

ÖRTMECE

Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması, edebikelam. Kandırma, gizleme.

ÖCBE

Geveze, çok konuşan. Bilgiçlik taslayan, her şeye karışan. İnatçı. Kimsenin iyiliğini istemeyen, kinci. Çok konuşan, geveze. Şımarık, kendini beğenmiş. Ukela, çok bilmiş geçinen (Ç. Çiftliği).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük