İçinde KAVİM geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kavim" olan, toplam 2 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kavim bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kavim ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kavim olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAVİM

Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun.

MUKAVİM

Dayanıklı, güçlü, dirençli. Karşı koyan, başkaldıran.

  -   -   -  

Anlamında KAVİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KAVİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KARAHAN

Fırça gibi kullanılan sert tüylü bir bitki. Yaban karanfili. Tarihte bazı kavimlerde hanlara verilen san. Adana şehri, Aladağ ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Adana ilinde, Seyhan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ağrı ilinde, Tutak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzurum kenti, Kırık bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Kars şehrinde, Akyaka ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Malatya ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Van ilinde, Muradiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MÜGEVİM

Arapça kökenli mukavim: mukavim.

GOHUM

Akraba. Kavim.

ETNİK

Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.

İSKİT

Koşuda dördüncü gelen at. Milattan önce Orta Asya'dan Güney Rusya'ya göç ederek burada imparatorluk kuran kavim.

AKVAM

Kavimler.

BUDUN

Kavim. Ulus, millet.

DAYANIKLI

Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil. Metanetli, metin, mütehammil.

BARBAR

Uygarlaşmamış (kavim, topluluk). Kaba saba, ilkel. Kaba ve kırıcı. Birlikte. Gürültücü, patırtıcı kişi. Palavracı. Sert, haşin kişi. Atak: Barbar bir çocuk. Yabancı. Bir kimsenin aleyhinde bulunan, kötülük yapan. Gelişigüzel, saygısızca konuşan. Greklerle Romalıların, kendi kültür çevreleri dışında kalan budunlar için kullandıkları terim.

İSKİTLER

MÖ VIII-VII. yüzyıllarda Orta Asya'dan Güney Rusya'ya göç eden bir kavim.

ETNOGRAFYA

Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat.

SAMİ

Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. Bu kola özgü olan.

KAVUM

Yemekli, oyunlu toplantı. Akraba. Kavim. Boşluk, boş yer, kovuk, oyuk, çukur.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük