İçinde KASİ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kasi" olan, toplam 15 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kasi bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kasi ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kasi olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

MOLLUSKASİDAL

11 harfli kelimeler

KASİDECİLİK, MOLLUSKASİT

9 harfli kelimeler

KASİDEHAN, KASİTERİT, MÜTEKASİF, YAKASİNEK

8 harfli kelimeler

KASİDECİ, AMİKASİN

7 harfli kelimeler

KASİYER

6 harfli kelimeler

KASİDE

5 harfli kelimeler

KASİS, KASİK, KASİL

4 harfli kelimeler

KASİ

Bazı kelimelerin anlamları

KASİ

Çamaşır : Buğun kâsi yıkadım. Kadınların çamaşır yıkarken giydikleri giysi.

MOLLUSKASİT

Sümüklü böcek ve diğer molluskaları öldüren ajanlar, molluskasidal, mollussisit.

KASİS

Kara yolunda oluşmuş çukurlar ve tümsekler. Bir yolun doğrultusunu dik kesen bir yandan öbür yana geçen ark. Yollarda araçların hızını düşürmek için yapılan, türlü biçimlerde tümsek.

KASİDEHAN

Kaside okumayı meslek edinmiş kimse.

KASİK

Yünden örülmüş, peştemal üzerine bele sarılan iki santimetre eninde kuşak.

KASİL

Sararmaya başlamış arpa başağı. Arpa yarması.

KASİTERİT

Mineral. (SnO2; metalimsi parıltı, kahverengi, kara, sarı; çizgi kahverengi; sertlik 6-7, yoğunluk 6.8-7; tetragonal. En önemli kalay madeni.).

YAKASİNEK

Afyon şehrinde, Sultandağı belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KASİDE

On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü.

MÜTEKASİF

Yoğunlaşmış, koyulaşmış. Derişik.

MOLLUSKASİDAL

Molluskasit.

KASİDECİLİK

Kaisdecinin yaptığı iş. Kasideci olma durumu.

AMİKASİN

Kanamisin A'dan asetillenme yoluyla üretilen yarı sentetik, geniş spektrumlu ve aminoglikozit yapısında olan bir antibiyotik.

KASİDECİ

Kaside yazan şair. Birine yaranmak amacıyla aşırı övgüde bulunan kimse.

KASİYER

Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar.

  -   -   -  

Anlamında KASİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KASİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÜZGEÇİŞ

Yabancı ülke mallarının, bir ülkeden geçerek geldiği ülkeye ya da başka yabancı bir ülkeye gidişi. Eğlemsiz bir geçişle bir ülkeden diğerine gönderilen tecimsel mal ya da başka nesneler, özdekler. Başlangıçtan -ilişki aramaksızın- doğrudan doğruya konuya geçme sanatı. (Kasidede, kısa keserek övgü bölümüne hemen geçiş de böyle adlandırılır).

MATLA

Gök cisimlerinin doğması. Gök cisimlerinin doğduğu yer. Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beyti.

NESİP

Nasip, talih. (Divan edebiyatı terimi) Bir kasidede övgüye başlamadan önce aşk üzerine yapılan önsöz. Soylu, soyu temiz.

MOLLUSSİSİT

Molluskasit.

NAAT

Bir şeyin niteliklerini övme. Hz. Muhammed'in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside.

TACBEYT

(Divan edebiyatı terimi) Kasidede şairin adı bulunan beyt.

ŞİTAİYE

Divan edebiyatında kış mevsimini konu olarak işleyen şiir. Bir kasidenin kışı anlatan giriş bölümü.

TEŞBİP

(Divan edebiyatı terimi) Bir kasidede övgüye başlamadan önce aşktan başka şeyler üzerine yapılan önsöz.

GÜRİZ

(Divan edebiyatı terimi) Kasidelerde teşbipten sonra maksada geçilen beyit.

REBİYYE

Kış sonlarında yapılan ekim. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside. Baharla ilgili.

CAİZE

Şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş. Yazıda bir sözün olduğu gibi tekrarlandığını göstermek için alt hizasına konulan tırnak biçimindeki noktalama işareti. Yol yiyeceği, azık.

MAKTA

Kalem ucunu düzeltmeye yarayan kemikten yapılmış araç. Kesit. Divan edebiyatında gazelin veya kasidenin son beyti.

ÇOKDOĞUŞLU

Birkaç doğuşlu kaside.

SERKÜŞTE

Kısa halk öykülerine verilen ad. bk. kaside II.

BAHARİYE

Divan edebiyatında, bahar tasviri ile başlayan kaside.

IYDİYE

Bayram kutlaması. Bayramlarda din ve devlet büyüklerine sunulan kaside.

AMİNOGLİKOZİT

Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik. Aminoglikozit antibiyotikler. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük