İçinde KAPAKSIZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kapaksız" olan, toplam 1 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kapaksız bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kapaksız ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kapaksız olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAPAKSIZ

Kapağı olmayan. Görgüsüz, terbiyesiz.

  -   -   -  

Anlamında KAPAKSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KAPAKSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TAHÇA

Duvara açılmış kapaksız, küçük dolap. Duvara gömülü tahta dolap.

HÜJRE

Arapça kökenli hücre: hücre; duvara gömme kapaksız dolap.

MEDİNE

Kınaçiçeği. Pencere. Ocak yanlarında, mutfak duvarlarında, kapaksız, küçük dolap. Taraça. Kent, şehir. Hicaz'da Hz. Muhammed'in türbesinin bulunduğu şehir.

PEREK

Raf. Kapaksız dolap. Soda. Yalancı altın.

ANOPERKULAT

Kapaksızlık.

OYMALIK

Duvarda eşya koymaya yarayan kapaksız dolap, raf. Dolmalık biber.

TAVLAR

Bağ ve bostanlarda, çalı çırpıdan yapılmış üstü kapalı bir çeşit çardak, bağ evi ya da bostan kulübesi. Sergen, raf. 1.Duvara oyulmuş kapaksız, küçük dolapçık. Tahta karyola.

HÖCERE

Çok eskimiş, yıkılmaya yüz tutmuş (yapı). İçine ufak tefek konan küçük kapaksız dolap. Sandıktaki küçük raflar.

TAHA

Küçük pencere ya da tavan penceresi. Duvara açılmış kapaksız, küçük dolap. İşte. Koyunlara takılan küçük çan. Eski araba. Dıvara açılmış küçük kapaksız dolap. Kur'an-ı Kerim'in yirminci surenin adı.

MUŞAMAK

Pencere. Ufak, camsız pencere, ışık gelen delik. Duvarı oyarak yapılan kapaksız dolap. Pencere (Ç. Çiftliği).

PACA

Avlu duvarlarında, öteberi koymak için açılan büyük ve önü açık delik. Baca. Pencere, tavan penceresi. Duvar içindeki kapaksız dolap. Baca, karşılığı peci, puvara.

KOYSALAK

Ev içinde duvarlara oyulmuş kapaksız dolap.

PECE

Dolap. Baca. Ocak. Pencere, tavan penceresi. Duvar içindeki kapaksız dolap. Pencere.

TEMEK

Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere.

TAĞA

Küçük pencere ya da tavan penceresi. Duvara açılmış kapaksız, küçük dolap. Pencere. (Gaziantep; Hassa Hatay). Urfa'da "taka" diye tabir edilir.

ELEKECİK

Sofada ya da odalardaki kapaksız dolap biçiminde el yıkama yeri.

OYMACA

Duvarda eşya koymaya yarayan kapaksız dolap, raf.

KORTNUK

Kapaksız ufak dolap.

GÖZGEN

Kapaksız küçük dolap.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük