İçinde KIV geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kıv" olan, toplam 179 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kıv bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kıv ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kıv olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KIVIRCIKLAŞTIRMAK

16 harfli kelimeler

KIVILMIKNATISLIK, KIVIRCIKLAŞTIRMA

15 harfli kelimeler

KIVILDEVİMBİLİM, KIVILDİNİMBİLİM

14 harfli kelimeler

KIVAMLAŞTIRICI, KIVAMLAŞTIRMAK, KIVILCIMLANMAK, KIVIRCIKLAŞMAK, KIVRIMKILSILAR

13 harfli kelimeler

KIVAMLAŞTIRMA, KIVILCIMLANMA, KIVILKESİLGEN, KIVILLANDIRMA, KIVIRCIKLAŞMA, KIVRILABİLMEK, KIVRILIVERMEK

12 harfli kelimeler

KIVANÇLANMAK, KIVRAKLAŞMAK, KIVRANDIRMAK, KIVRIMLANMAK, BIRAKIVERMEK, KIVIRABİLMEK, KIVLANDIRMAK, KIVRIKTIRMAK, KIVRILABİLME, KIVRILIVERME, KIVRIMLIHALI, KIVRIMSIZLIK, KIVRIMSIZTEL, SARIKIVRIŞIK

11 harfli kelimeler

KIVAMLANMAK, KIVANÇLANMA, KIVILCIMSIZ, KIVRAKLAŞMA, KIVRANDIRMA, KIVRIMLANMA, ACIKIVERMEK, BIRAKIVERME, KALKIVERMEK, KIVAMSIZLIK, KIVANDIRMAK, KIVAŞİORKOR, KIVIKTIRMAK, KIVILDAŞMAK, KIVIRABİLME, KIVRIMLILIK, KIVŞIRILMAK, KIZILKIVRIM, SALKIVİRMEK

10 harfli kelimeler

ACIKIVERME, BAKIVERMEK, ÇAKIVERMEK, ÇIKIVERMEK, KALKIVERME, KIRKKIVRIM, KIVAMLANMA, KIVAMLILIK, KIVANDIRMA, KIVANIŞMAK, KIVAŞDAMAK, KIVILCIMLI, KIVILDAMAK, KIVILKESİM, KIVILKİMYA, KIVINDIRIK, KIVIŞDAMAK, KIVRALTMAK, KIVRANIKLI, KIVRIŞAYIK, SARIKIVRIK, SARIKIVRIM, SIKIVERMEK, TAKIVERMEK, TIKIVERMEK, YAKIVERMEK, YIKIVERMEK

9 harfli kelimeler

KISKIVRAK, KIVIRTMAK, KIVRAKLIK, KIVRANMAK, KIVRATMAK, KIVRIKLIK, KIVRILMAK, AKIVERMEK, BAKIVERME, BAKIVESİN, ÇAKIVERME, ÇIKIVERME, KILKIVRIK, KIVAMLICA, KIVGAŞMAK, KIVLANMAK, KIVRAMBAÇ, KIVRAŞMAK, KIVRIKDAL, KIVRIMSIZ, KIVRIŞMAK, SAVKIVRAK, SIKIVERME, TAKIVERME, TIKIVERME, YAKIVERME, YIKIVERME

8 harfli kelimeler

KIVAMSIZ, KIVANÇLI, KIVANMAK, KIVILCIM, KIVIRCIK, KIVIRMAK, KIVIRTMA, KIVRACIK, KIVRAKÇA, KIVRAMAK, KIVRANIŞ, KIVRANMA, KIVRANTI, KIVRATMA, KIVRILIŞ, KIVRILMA, KIVRIMLI, KIVRINTI, AKIVERME, KIVANÇER, KIVILCIK, KIVILLIK, KIVIRCAK, KIVIRDIM, KIVIRLIK, KIVIRSIK, KIVIRŞAK, KIVIRŞIK, KIVIŞKAN, KIVIŞMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

KIVAMLI, KIVANIŞ, KIVANMA, KIVIRIŞ, KIVIRMA, KIVRAMA, KIVGIDI, KIVICIK, KIVILUÇ, KIVIŞIK

6 harfli kelimeler

KIVANÇ, KIVRAK, KIVRIK, KIVRIM, KIVCAK, KIVIRÇ, KIVMAK, KIVRAH, KIVRIŞ, KIVRIZ, KIVŞAK

5 harfli kelimeler

KIVAM, KIVAN, KIVCI, KIVIÇ, KIVIK, KIVIL, KIVIŞ, KIVKI

3 harfli kelimeler

KIV

Bazı kelimelerin anlamları

KIV

Yazgı, baht. Sürek avında av hayvanlarını inlerinden çıkarmak için avcıların çıkardığı ses, kuru gürültü, bağırtı. Bir iş ya da ürünün olgunlaşma zamanı. Fırsat : O bir kıvdı elden çıkdı. Kıvılcım. Fırsat, koz. Tez, ivedi. Devlet, ikbal.

KIVIRCIKLAŞTIRMA

Kıvırcıklaştırmak işi.

KIVILCIMLANMA

Kıvılcımlanmak işi.

KIVRIMKILSILAR

Sınıflamadaki yerleri kesinlikle belirlenmeyen, kandan başka vücudun hemen bütün dokularına yerleşerek, frengi, piyan, tepkili humma, çamur humması gibi önemli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan ve ince uzun bir burguyu andıran minik canlılar takımı.

KIVIRCIKLAŞMAK

Kıvırcık duruma gelmek.

KIVILLANDIRMA

Artı, eksi yükler sağlayarak kıvıl alanlar yaratma.

KIVAMLAŞTIRMA

Kıvamlaştırmak işi.

KIVILCIMLANMAK

Kıvılcım saçarak yanmak, kıvılcımlı duruma gelmek.

KIVAMLAŞTIRICI

Sıvı bir maddeyi kıvamına getirmeyi sağlayan alet.

KIVAMLAŞTIRMAK

Bir maddeyi sıvıdan ayırarak kıvamlı duruma getirmek.

KIVILKESİLGEN

Çözgen içinde yükünlerine tümüyle ayrılan özdek.

KIVIRCIKLAŞMA

Kıvırcıklaşmak işi.

KIVILDEVİMBİLİM

Devinen kıvıl yükleri ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

KIVIRCIKLAŞTIRMAK

Kıvırcıklaşma işini yaptırmak.

KIVILMIKNATISLIK

Kıvıl akımların yarattığı mıknatıslık alanları.

KIVILDİNİMBİLİM

Devinmeyen kıvıl yük dağılımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

  -   -   -  

Anlamında KIV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KIV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

BASTIRMAK

Basma işini yaptırmak. Gidermek. Zararlı bir olayı önlemek. Hemen söylemek. Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek. Durdurmak. Üstünlüğünü göstermek. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek. Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak. Ansızın birinin yanına gitmek.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

BASKI

Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Bası sayısı. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

ATARAKSİYA

Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı da ilgisizlik.

BAKTERİ

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

ASTRAGAN

Karakul kuzusunun kıvırcık ve parlak postu. Bu posttan yapılan.

BURMA

Burmak işi. Burularak yapılmış altın bilezik. Burulmuş, burularak yapılmış, kıvrılmış. Eğrilmek için bükülmüş yün. Musluk. Yaşken burularak kurutulan ot. Kuru incir. Hadım etme, iğdiş etme. Sarığıburma.

BÜKLÜM

Kıvrım. Dönemeç, viraj.

BUKLESİZ

Kıvrımları olmayan (saç).

BUMERANG

Kıvrık bir sopaya benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen, ağaçtan yapılma bir av aracı.

ALEV

Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Kıvılcım. Aşk ateşi. Sıcaklık. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

BARATA

Bilim doktorları ile kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık. Osmanlı sarayında genellikle bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık.

BONE

Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılmış olan başlık.

BİGUDİ

Kadınların saçlarını kıvırmak için kullandıkları, metal, sünger veya plastikten, boru biçiminde küçük araç, sarmaç.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

BUKLELİ

Kıvrım kıvrım olan (saç).

BUKLE

Küçük lüle durumunda, kıvrımlı saç.

BOYNUZ

Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı. Bu organdan yapılmış. Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet.