İçinde KÜSKÜN geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "küskün" olan, toplam 4 tane kelime bulunuyor. İçerisinde küskün bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu küskün ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında küskün olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜSKÜN

Küsmüş olan, gücenik, dargın, muğber. Küstüm otu. Gelişmemiş, küçük kalmış.

KÜSKÜNLEŞME

Küskünleşmek işi.

KÜSKÜNLEŞMEK

Küskün duruma gelmek.

KÜSKÜNLÜK

Küskün olma durumu, küsü.

  -   -   -  

Anlamında KÜSKÜN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜSKÜN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÜSÜ

Küskünlük.

TOŞARMAK

1.Kibirlenmek, böbürlenmek. 2.Küskün durmak.

KAŞIEĞRİ

Gücenik, küskün.

GÜCENİK

Gücenmiş, kırılmış, incinmiş, küskün (kimse).

EKŞİMEK

Ekşi duruma gelmek. Kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak. Utanmak, mahcup olmak. Mayalanmak. Bozulmak. Sırnaşmak, ısrar etmek.

MUĞBER

Gücenmiş, gücenik, küskün.

BURUKLUK

Buruk olma durumu, kekrelik. Küskünlük, gücenmişlik.

BURUK

Burulmuş olan. Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse). Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi. Tadı kekre olan (meyve).

MIRIK

Yüz, çehre. Küskün, öfkeli, yüzü asık. Sevinç, mutluluk : Bugün mırığım yok. Sevinç, mutluluk. Zayıf, cılız, hastalıklı. Topal. Sünnetçi. Kötü, sevimsiz kişi. Soysuz, aşağılık aile. Olur olmaz şeyleri beğenmeyen. Kaz, tavuk çobanı. Gol, sayı, kama. Büyüyememiş kuzu, keçi. Manda yavrusu. Sıpa. Babası at, anası eşek katır, ester. Tavşan yavrusu. Çam ağacının tohumu, kozalak. Cıvık. Cıvık çamur, bataklık. Bulanık su. Küllük, çöplük, iyi temizlenmemiş yer, ev. Pis. Buğday ve arpanın uçlarındaki kılçıklar. Harman savrulurken uçuşan saman kırıntıları, saman tozu. Yuvarlak ağaç, top ve değnekle oynanan oyun. Hayvan tırnağıyla oynanan bir çeşit çocuk oyunu. Topaç oyunu. Yassı taşlarla oynanan bir çocuk oyunu. Samanlık. Domates. Marul. Suyun dibine çöken ince kum. Surat, yüz. Kulak. Balçık çamur (Çayağzı). Samanlık. (Küplü Bilecik).

KÜSÜLİ

Küskün, dargın. Küsgün; dargın.

KAŞEĞRİSİ

Dargınlık, küskünlük, güceniklik.

KAŞEĞĞİNLİĞİ

Dargınlık, küskünlük, güceniklik.

BURCUKIRIM

Küskün, kırgın.

DARGIN

Darılmış olan, küskün. Soğuk, ilgisiz.

GAYRİMEMNUN

Memnun olmayan, kızgın, hoşnutsuz, küskün, kırgın, sızlanan.

SOMURTMAK

Küskünlüğünü, bir şeye sıkıldığını, keyifsizliğini anlatacak biçimde yüzünü buruşturmak, surat asmak.

BURULMAK

Ekseni çevresinde döndürülmek. Sancımak, ağrımak. Alınarak küskünlük göstermek, gücenmek.

KÜSÜLÜ

Aralarında dargınlık, küskünlük bulunan.

ASURLU

Hiddetli, küskün, dargın.