İçinde KÜR geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "kür" olan, toplam 378 tane kelime bulunuyor. İçerisinde kür bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu kür ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında kür olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

KÜRESELLEŞEBİLMEK, ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ

16 harfli kelimeler

KÜRESELLEŞEBİLME, KÜRESELLEŞTİRMEK

15 harfli kelimeler

KÜRDİLİHİCAZKAR, KÜRELEYİNERİSİN, KÜRESELLEŞTİRME, PREKÜRARİZASYON

14 harfli kelimeler

KÜREKAYAKLILAR, PÜSKÜRTEBİLMEK, ŞEYTANTÜKÜRÜĞÜ

13 harfli kelimeler

MUHAYYERKÜRDİ, TÜKÜRÜKLENMEK, KÜKÜRTDİOKSİT, DEVEÇÖKÜRDEĞİ, KÜRESELLEŞMEK, KÜRTMÜKLEŞMEK, PÜSKÜRTEBİLME

12 harfli kelimeler

KÜKÜRTLENMEK, KÜRESELLEŞME, MANİKÜRCÜLÜK, PEDİKÜRCÜLÜK, PÜSKÜRTÜLMEK, TEŞEKKÜRNAME, TÜKÜRÜKLEMEK, TÜKÜRÜKLENME, OBSKÜRANTİZM, TÜKÜREBİLMEK, TÜSKÜRELEMEK

11 harfli kelimeler

ARABANKÜRDİ, KÜKÜRTLEMEK, KÜKÜRTLENME, PÜSKÜRTÜLME, TÜKÜRÜKLEME, DUZATÜKÜREN, EPİKÜRCÜLÜK, HÖNKÜRDEMEK, KÖNKÜRLEMEK, KÜNKÜRDEMEK, KÜNKÜRLEMEK, KÜRDÜĞÜŞMEK, KÜRDÜNLEMEK, KÜRTÜNCÜLÜK, TUBOKÜRARİN, TUZATÜKÜREN, TÜKÜREBİLME

10 harfli kelimeler

KÜKÜRDÜMSÜ, KÜKÜRTATAR, KÜKÜRTLEME, KÜREKÇİLİK, KÜRELENMEK, MANİKÜRSÜZ, PÜSKÜRTMEK, PÜSKÜRTÜCÜ, SÜMKÜRTMEK, TÖSKÜRTMEK, ZATÜLKÜRSİ, ALTINKÜREK, AŞAĞIKÜKÜR, ATEŞKÜREĞİ, ÇÜCKÜRTMEK, HÖNKÜREKLİ, KARGINKÜRÜ, KARKÜRÜCEK, KÜÇÜKKÜRNE, KÜRCELEMEK, KÜREBOĞAZI, KÜREKLEMEK, KÜREMLEMEK, KÜRENLEMEK, KÜREZLEMEK, KÜRKÇÜBAŞI, KÜRKÇÜYURT, KÜRTKÜPESİ, KÜRÜLENMEK, KÜRÜŞLEMEK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ACEMKÜRDİ, ÇALAKÜREK, HÖYKÜRMEK, KÜKÜRTSÜZ, KÜRDANLIK, KÜRELEMEK, KÜRELENME, KÜRKÇÜLÜK, MANİKÜRCÜ, MANİKÜRLÜ, PEDİKÜRCÜ, PÜFKÜRMEK, PÜSKÜRMEK, PÜSKÜRTEÇ, PÜSKÜRTME, PÜSKÜRTÜŞ, SÜMKÜRMEK, TÖSKÜRMEK, TÖSKÜRTME, BELKÜREĞİ, CENKÜRMEK, ÇEMKÜRMEK, ÇENKÜRMEK, ÇÖMKÜRMEK, ÇÜÇKÜRMEK, GÖKKÜRESİ, HÖĞKÜRMEK, HÖMKÜRMEK, HÖNKÜRMEK, HÖPKÜRMEK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

HÖYKÜRME, KÜKÜRTLÜ, KÜRELEME, KÜREYİCİ, KÜRNEMEK, KÜRTAJCI, PÜFKÜRME, PÜSKÜRME, PÜSKÜRTÜ, PÜSKÜRÜK, SÜMKÜRME, TEFEKKÜR, TEŞEKKÜR, TEZEKKÜR, TÖSKÜRME, TÜKÜRMEK, BÜKÜRGEÇ, ÇÖKÜRTME, ÇÜÇKÜRÜK, DOKÜRGEN, EPİKÜRCÜ, HÖKÜRMEK, HÖNKÜRME, KÖŞKÜRCÜ, KÜKÜRTSÜ, KÜRDİMEK, KÜRDÜLLÜ, KÜREBİYE, KÜREÇAYI, KÜREKSİZ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

KÜRATÖR, KÜREKÇİ, KÜREMEK, KÜREMSİ, KÜRESEL, KÜRİYUM, KÜRNEME, KÜRÜMEK, MANİKÜR, PEDİKÜR, TÖSKÜRÜ, TÜKÜRME, TÜKÜRÜK, YERKÜRE, ADAKÜRE, CÜKÜRTÜ, ÇÖKÜRCE, HAKÜRGE, HEKÜRGE, HÜŞKÜRE, HÜYKÜRÜ, KARAKÜR, KÖKÜREK, KÜRATİF, KÜRDANİ, KÜRDEĞİ, KÜRDENK, KÜRDİĞİ, KÜRDİYE, KÜRDÜĞÜ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

KÜKÜRT, KÜRASO, KÜRDAN, KÜREME, KÜREVİ, KÜRKAS, KÜRKÇÜ, KÜRKLÜ, KÜRTAJ, KÜRTÇE, KÜRTÜN, KÜRÜME, MERKÜR, ÜSKÜRE, BÜKÜRE, BÜKÜRÜ, ESKÜRE, KERKÜR, KEŞKÜR, KEVKÜR, KÜNKÜR, KÜRBEN, KÜRDEK, KÜRDÜK, KÜRDÜN, KÜREBİ, KÜRECİ, KÜREMİ, KÜRENK, KÜREPE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

KÜRAR, KÜRDİ, KÜREK, KÜRİT, KÜRSÜ, ŞÜKÜR, BÜKÜR, CÜKÜR, ÇÖKÜR, ÇÜKÜR, DÖKÜR, EKÜRİ, KÖKÜR, KÜKÜR, KÜRAN, KÜRBE, KÜRCİ, KÜRCÜ, KÜRÇE, KÜRDE, KÜRDÜ, KÜREG, KÜREL, KÜREM, KÜREN, KÜRES, KÜRET, KÜREZ, KÜRİK, KÜRKE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

KÜRE, KÜRK, KÜRA, KÜRÇ, KÜRİ, KÜRS, KÜRT, KÜRÜ

3 harfli kelimeler

KÜR

Bazı kelimelerin anlamları

KÜR

İyi bakım ve ilaç tedavisi. Özel tedavi yöntemi. İnatçı, hırslı (adam). İnatçı, hırslı adam. Böğürtlen. İçine girilemeyecek kadar sık orman, çalılık, fundalık yer. Bataklık. Tedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım. İleride kullanılacak maddeleri muhafaza etmek için kurutma, kimyasal koruyucular kullanma, tütsüleme, tuzlama ve benzerleri işlemlerin yapılması. Aksi, dik başlı.

KÜKÜRTDİOKSİT

Yoğunluğu 2,3 olan, renksiz, boğucu kokulu ağır bir gaz.

ŞEYTANTÜKÜRÜĞÜ

Şeytantükürükleri familyasına bağlı böceklere örnek tür; salyalıbit.

KÜRESELLEŞEBİLMEK

Küreselleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ

Özellikle genç sürgünlerden özsu emen ve gelişme çağını tükürüğümsü bir salgı yığını içerisinde geçiren, sıçrayıcı eşkanatlılar familyası.

KÜRESELLEŞTİRME

Küreselleştirmek işi.

PÜSKÜRTEBİLMEK

Püskürtme imkânı veya olasılığı bulunmak. Püskürtmeye gücü yetmek.

KÜRESELLEŞTİRMEK

Küreselleşme işini yaptırmak.

KÜREKAYAKLILAR

Balıklarda ve omurgasız öbür su hayvanlarında asalak yaşayan, ufak boylu kabuklular takımı. (Özgür türleri bulunduğu gibi, dişi sırtından geçinen erkekleri, Medine kurduna ve akciğer kelebeğine arakonakçılık edenleri de vardır.).

KÜRESELLEŞEBİLME

Küreselleşebilmek işi.

MUHAYYERKÜRDİ

Türk müziğinde bir makam.

KÜRELEYİNERİSİN

Fırlatıverince, atıverince.

TÜKÜRÜKLENMEK

Tükürükleme işine konu olmak.

PREKÜRARİZASYON

Süksinilkolinin neden olduğu kas ağrısının yaygınlığını azaltmak için süksinilkolin enjeksiyonundan 3 dakika kadar önce, depolarizasyonsuz blok yapan bir ilacın, mutad felç edici dozunun 1/10-1/5'ine eşit ufak dozda uygulanması işlemi.

DEVEÇÖKÜRDEĞİ

Kurak ve sert topraklı yerlerde yetişen, sarı çiçekli ve çok dikenli yabani bir ot.

KÜRDİLİHİCAZKAR

Klasik Türk müziğinde, rast perdesinde bir makam.

  -   -   -  

Anlamında KÜR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÜR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAKTERİ

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BARÇA

Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi. Kalyon türünden küçük savaş gemisi.

BARİSFER

Ağır küre.

AYNA

Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha. Küreğin yassı uç bölümü. Karagöz oyununda perde. Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey. Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

ALTINTOP

Greyfurt. İki çeneklilerden, uzun dikenli ve kürecikler hâlinde çiçekleri olan bir tür kaktüs (Trollius ranunculoides).

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

AVARA

Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması. Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.

BEL

İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. Bardak, şişe, vazo vb.nin ortasındaki dar bölüm. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi. Ses şiddetiyle ilgili birim. Geminin orta bölümü. Meni.

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

ALTIKARDEŞ

Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı'nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

AĞIRŞAK

Yün veya iplik eğrilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça. Teker biçiminde yassı nesne, kurs (I).

ALABORA

Geminin yan yatması. Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi. Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması. Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

BATİSFER

Su üstü araçlarına çelik kablo ile bağlanmış, negatif yüzebilirliği bulunan dalış küresi.

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

ANTRİKOT

Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.

AYYUK

Göğün en yüksek yeri. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.

BEYAZTİLKİ

Tilkinin kışlık tüyünden yapılmış olan kürk.

AYAKLIK

Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, pedal. Küçük teknelerde kürekçinin oturduğu yeri destekleyen, kaplamaların iç tarafına çakılan kiriş. Kaide. Ayakçak. Ayak basacak yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük