İçinde KÖZ geçen kelimeler

Kelimeler arşivinde; içinde "köz" olan, toplam 75 tane kelime bulunuyor. İçerisinde köz bulunan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble ve benzer kelime bulma oyunlarında ya da Türkçe ile ilgili yapacağınız ödev, araştırma veya ders çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ek olarak sonu köz ile biten kelimeler listesini okumak ya da başında köz olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bunların yanında, kelime anlamları için alt kısımda bulunan "harfli kelimeler" linklerinden de yararlanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KARGINKIZIKÖZÜ

13 harfli kelimeler

ŞEREFLİGÖKÖZÜ, TEKÖZDECİKSEL

10 harfli kelimeler

AMFİTRİKÖZ, KÖZKAVRANI, LOFOTRİKÖZ, MONOTRİKÖZ, PERİTRİKÖZ

9 harfli kelimeler

KÖZLEŞMEK, BÜYÜKAKÖZ, ÇAKMAKÖZÜ, ÇARDAKÖZÜ, ÇELTİKÖZÜ, ERKEKÖZEK, FISTIKÖZÜ, KÜÇÜKAKÖZ, KÜÇÜKÖZLÜ, SANDIKÖZÜ, SEROMÜKÖZ, SUYUNKÖZÜ, TEKÖZENGİ, VARİKÖZİS, VİSKÖZİTE

8 harfli kelimeler

KÖZLEMEK, KÖZLEŞME, ÇERİKÖZÜ, ÇİÇEKÖZÜ, KAVAKÖZÜ, KONAKÖZÜ, KÖPÜRKÖZ, KÖZLÜĞER, KÖZMELEK, OĞLAKÖZÜ, VERRUKÖZ, VERRÜKÖZ, YALAKÖZÜ, YAYIKÖZÜ

7 harfli kelimeler

KÖZLEME, AKKÖZLÜ, ATRİKÖZ, CENİKÖZ, ÇELİKÖZ, HERKÖZÜ, IŞIKÖZÜ, KAÇIKÖZ, KÖZLÜCE, KÜÇÜKÖZ, OLUKÖZÜ, RENKÖZÜ, TEKÖZER, TÜRKÖZÜ, VARİKÖZ

6 harfli kelimeler

BERKÖZ, DİKÖZÜ, KÖZBEK, KÖZCAN, KÖZEGÜ, KÖZERE, KÖZGÜÇ, KÖZLÖV, KÖZLÜK, KÖZMEK, TÜRKÖZ, VİSKÖZ

5 harfli kelimeler

AKKÖZ, ALKÖZ, GÖKÖZ, KÖZER, KÖZÜN, MÜKÖZ, PEKÖZ, TEKÖZ, TOKÖZ

4 harfli kelimeler

AKÖZ

3 harfli kelimeler

KÖZ

Bazı kelimelerin anlamları

KÖZ

Küçük kor parçası. İyice yanıp ateş durumuna gelmiş odun ya da kömür parçası, kor. İçinde küçük küçük kor parçalan bulunan kül. Ateş. Kor, ateş koru, kızıl ateş parçası.

ŞEREFLİGÖKÖZÜ

Ankara şehrinde, Haymana ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

PERİTRİKÖZ

Peritrik.

ÇELTİKÖZÜ

Çorum ili, Hacıhamza bucağına bağlı bir yer.

ÇARDAKÖZÜ

Eskişehir şehri, Günyüzü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

LOFOTRİKÖZ

Lofotrik.

BÜYÜKAKÖZ

Tokat şehrinde, İğdir nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KARGINKIZIKÖZÜ

Kırşehir ilinde, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÖZLEŞMEK

Köz durumuna gelmek.

KÖZKAVRANI

Mangal.

FISTIKÖZÜ

Şanlıurfa ilinde, Halfeti ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

TEKÖZDECİKSEL

Bir tepkimenin, özdecik çarpışmaları olmadan tek bir özdeciğin ayrışması, dönüşmesi biçiminde oluşuyla ilgili.

MONOTRİKÖZ

Monotrik.

ERKEKÖZEK

Arabaların arka bölümlerini ön bölümlere bağlayan demir. (Yukarıkaşıkara Yalvaç Isparta, Bor Niğde).

AMFİTRİKÖZ

Amfitrik.

ÇAKMAKÖZÜ

Erzurum ilinde, Elmalıdere nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında KÖZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KÖZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GORLAŞMAK

Alışkanlık edinmek, alışmak. Dal budak salmak, azmak. Odun ve kömür köz haline gelmek. Başkalarına zarar vermek. Toplanmak, birikmek. Çabuk ve hırsla yemek.

ÇO

Eşeği, hızlı yürütme ünlemi. Tepe, doruk: Çoğun başına çıkınca köy görünür. Köz.

ALİNAZİK

Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılmış olan bir yemek türü.

KÖZLEMEK

Et, sebze, meyve, hamur vb.ni köz üzerinde pişirmek.

KÜLBASTI

Közde veya ızgarada pişirilen kemiksiz et.

GOR

Kor, köz. Odun yığını. Kurum, is. Mezar. Duvar örülürken üst üste dizilen taş sırası. Sıra: Bir gor daha goy bakalım. Hayvanların boyunlarına takılan küçük yuvarlak zil. Kadınların alınlarına taktıkları bir düzine altın. Bir kimsenin cenazesini kaldırmakta kullanılacak para: Gorluk param vardır. Cehennem çukuru, mezar: cehennem gor. Ölü mezar. Kadınların alınlarına taktıkları bir dizi altın. Sıra, saf, dizi. Ateş. Kor. Odun yığını. (Yeşilköy Gelendost Isparta).

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

ALKOR

Kırmızı ateş, köz.

HÜNKARBEĞENDİ

Közlenmiş patlıcanın üzerine salçalı et konularak yapılan bir tür yemek.

GERMEÇ

Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde. Ağaçtan yapılan su oluğu. Çit kapısı. Çalı çırpıdan yapılan çit. Çamaşır ipi. Köz üzerinde bütün olarak kızartılmış piliç, kuş ve benzerleri hayvanlar. Su değirmeni oluklarında, kanallarda suyu kesmek, dışarı akıtmak için kullanılan tahta ya da sac kapak, sürgü. Sürekli açık ya da büyük ağız (argo). Kapı, pencere üstlerine konulan taş ya da ağaç. Ateş üzerinde tavuk, hindi ya da kuzu pişirme. (Küplüce Gümüşhacıköy Amasya).

ÇÖZLEMEK

Davarın karın ve bağırsak iç yağlarını ayırmak. Eti közde pişirmek.

ATRİK

Bakterilerde hiçbir flagellumun olmaması, atriköz. Bakteride kamçı bulunmaması durumu.

KÖZLEME

Közlemek işi. Köz üzerinde pişirilen yiyecek, özellikte ateşle pişirilen et, külbastı.

BİLHARZİYOMA

Şistosomaların deri ve müköz zarlarda oluşturduğu tümör.

KÖZLEŞME

Közleşmek işi.

AMFİTRİK

Bakterinin her iki ucunda bir veye birkaç flagellumun bulunması, amfitriköz, bipolar politrik.

BÖRTLETMEK

Az haşlamak. Kabartmak, yumuşatmak. İyice kavurmak, közlemek.

BRUNNERBEZLERİ

Onikiparmak bağırsağının başlangıç kesiminde submukozada yer alan, urogastronla asit mide içeriğini nötralize eden, alkali yapıda salgı üreten tubulo-alveoler müköz bezler, glandule duodenales, onikiparmak bağırsağı bezleri. Urogastron mideden salgılanan hidroklorik asitin salınımını durdurarak ince bağırsaklarda kript epitelinin yenilenmesini sağlar.

GÖZEL

Güzel. Buğday, toprak ve benzerleri şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur. Eski türkçe közemek: güzel. Güzel, karşılığı gozel, guzel.

GISGAÇ

Ateşten köz almaya yarayan alet.